Antidepresan tedavinin sık görülen yan etkileri arasında libido

advertisement
AMAÇ: Antidepresan tedavinin sık görülen yan etkileri arasında libido azalması,
sertleşme
işlevinde bozukluk, uyarılma sorunları ve orgazm gecikmesi yer alır. Ancak,
antidepresanlara
bağlı spontan ejakülasyon nadir görülen bir yan etkidir. Burada duloksetin kullanımına
bağlı
spontan ejakülasyon gelişen bir olgu bildirilecektir.
OLGU: Bay A, 34 yaşında, evli, 2 çocuklu, ilkokul mezunu, işçi. Polikliniğimize sıkıntı,
bunaltı,
mutsuzluk, anhedoni, uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı yakınmaları ile başvurdu. DSM
5 tanı
ölçütlerine göre major depresyon tanısı konuldu. Duloksetin 30mg/gün tedavisi
başlandı ve
takiplerde ilaç dozu önce 60 mg/gün'e sonra 90 mg/gün'e artırıldı. Depresif yakınmaları
düzelen hastada herhangi bir cinsel uyaran olmaksızın günde 3-4 kez miksiyonu
takiben
ejakülasyon yakınması oluştu. Hastadan üroloji konsültasyonu istendi ve organik
patoloji
saptanmadı. Duloksetin dozu azaltılmasına rağmen spontan ejakülasyon yakınması
devam
etti. Bunun üzerine duloksetin stoplanarak Sertralin başlandı ve 100 mg/gün dozuna
artırıldı.
Kişinin spontan ejakülasyonu düzeldi ve major depresyon için remisyon durumu halen
devam
etmektedir.
TARTIŞMA: Spontan ejakülasyon, herhangi bir cinsel uyaran, istek, düşünce veya
ereksiyon
olmadan kendiliğinden ejakülasyon olması olarak tanımlanır. Ejakülasyon otonom sinir
sistemi tarafından kontrol edilir. İnhibitör serotonerjik lifler ile uyarıcı noradrenerjik lifler
tarafından düzenlenir. Serotoninin ejakülasyon latansını uzatmakta hatta ejakülasyonu
inhibe
etmekte, noradrenalinin ise ejakülasyon latansını kısaltmaktadır. Noradrenalin
ejakülasyonun
hem merkezi hem de periferik nöral düzenlenmesinde görev alır. Olguda bir SNRI olan
duloksetinle spontan ejakülasyon oluşmuş, bir SSRI olan Sertralinle bu yan etki
düzelmiştir.
Bu durum duloksetinin noradrenalin geri alım inhibisyonu yoluyla bu etkiyi
oluşturduğunu
düşündürmektedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards