AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK

advertisement
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-2017 YAZ OKULU DERS PROGRAMI
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
SAAT
I.Sınıflar
II.Sınıflar
III.Sınfılar
IV.Sınıflar
08.30-09.20
Mathematics I
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Mikrodalga Teknikleri - I
09.30-10.20
Mathematics I
10.30-11.20
Mathematics I
11.30-12.20
Mathematics I
12.30-13.20
13.30-14.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mathematics I
14.30-15.20
Mathematics I
Elektromanyetik Alan Teorisi
/İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
Elektromanyetik Alan Teorisi
/İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
Elektromanyetik Alan Teorisi
/İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
Elektromanyetik Alan Teorisi
/İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
Mühendislik Matematiği
/İleri Programlama /Elektr-Elektr.
Ölçmeleri Labaratuvarı
Mühendislik Matematiği /ElektrElektr. Ölçmeleri Labaratuvarı
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Yüksek Gerilim Tekniği
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Yüksek Gerilim Tekniği
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Yüksek Gerilim Tekniği
Elektrik Mak./Electrical Mach.
/Otomatik Kontrol
/Haberleşme Kuramı I
/Mikrodenetleyiciler II
Elektrik Mak./Electrical Mach.
/Otomatik Kontrol
/Haberleşme Kuramı I
/Mikrodenetleyiciler II
Elektrik Mak./Electrical Mach.
/Otomatik Kontrol
/Haberleşme Kuramı I
/Mikrodenetleyiciler II
Elektrik Mak./Electrical Mach.
/Otomatik Kontrol
/Haberleşme Kuramı I
/Mikrodenetleyiciler II
Yüksek Gerilim Tekniği
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Mikrodalga Teknikleri - I
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Mikrodalga Teknikleri - I
Elektrik Mak./Electrical Mach.
Mikrodalga Teknikleri - I
Mikrodalga Teknikleri - I
Elektrik Mak./Electrical Mach.
15.30-16.20
16.30-17.20
S
A
L
I
17.30-18.20
Mathematics I
18.30-19.20
Mathematics I
08.30-09.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mühendislik Matematiği /ElektrElektr. Ölçmeleri Labaratuvarı
Mühendislik Matematiği /ElektrElektr. Ölçmeleri Labaratuvarı
Mühendislik Matematiği
/İleri Programlama
09.30-10.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mühendislik Matematiği
/İleri Programlama
10.30-11.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mühendislik Matematiği
/İleri Programlama
11.30-12.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mühendislik Matematiği
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
Mantıksal Devreler
Mantıksal Devreler
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mantıksal Devreler
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Mantıksal Devreler
Mantıksal Devreler
08.30-09.20
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Bilgisayar Porgramlama I
09.30-10.20
Bilgisayar Porgramlama I
10.30-11.20
Bilgisayar Porgramlama I
15.30-16.20
16.30-17.20
17.30-18.20
18.30-19.20
Ç
A
R
Ş
A
M
B
Elektrik-Elektronik Müh.
Giriş
Elektromanyetik Alan Teorisi
/Devre Teorisi I
Elektromanyetik Alan Teorisi
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Devre Teorisi I
Elektromanyetik Alan Teorisi
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Devre Teorisi I
Güç Elektrinoği/Power
Electronics Mikrodalga
Teknikleri – I
/Mikrodenetleyiciler II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics Mikrodalga
Teknikleri – I
/Mikrodenetleyiciler II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics Mikrodalga
Teknikleri – I
/Mikrodenetleyiciler II
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog
Mikrodalga Teknikleri - I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog.
/Haberleşme Kuramı I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog.
/Haberleşme Kuramı I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog.
/Haberleşme Kuramı I
Yüksek Gerilim Tekniği
Yüksek Gerilim Tekniği
Yüksek Gerilim Tekniği
Yüksek Gerilim Tekniği
Yüksek Gerilim Tekniği
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-2017 YAZ OKULU DERS PROGRAMI
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
11.30-12.20
Mathematics I
Elektromanyetik Alan Teorisi
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I /Devre Teorisi I
12.30-13.20
Mathematics I
/Elektronik I/Devre Teorisi I
13.30-14.20
Mathematics I
Mühendislik Matematiği
/Elektronik I/Devre Teorisi I
14.30-15.20
Mathematics I
Mühendislik Matematiği
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I/Devre Teorisi I
15.30-16.20
16.30-17.20
Mathematics I
17.30-18.20
Mathematics I
Mühendislik Matematiği
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I/Devre Teorisi I
18.30-19.20
Mathematics I
08.30-09.20
Bilgisayar Porgramlama I
09.30-10.20
Bilgisayar Porgramlama I
10.30-11.20
Bilgisayar Porgramlama I
11.30-12.20
Bilgisayar Porgramlama I
12.30-13.20
Bilgisayar Porgramlama I
Mühendislik Matematiği
/Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I/Devre Teorisi I
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Sayısal Analiz / Elektromanyetik
Alan Teorisi
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Devre Teorisi I /Sayısal Analiz/
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Devre Teorisi I /Sayısal Analiz/
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Devre Teorisi I /Sayısal Analiz/
Elektromanyetik Alan Teorisi
/Sayısal Analiz
13.30-14.20
Bilgisayar Porgramlama I
14.30-15.20
Mathematics I
15.30-16.20
16.30-17.20
17.30-18.20
Mathematics I
18.30-19.20
Mathematics I
12.30-13.20
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Mikrodenetleyiciler I /Sayısal
Analiz /Mantıksal Devreler
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Mikrodenetleyiciler I /Sayısal
Analiz /Mantıksal Devreler
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Sayısal Analiz
/Mikrodenetleyiciler I
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Sayısal Analiz
/Mikrodenetleyiciler I
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Sayısal Analiz
/Mikrodenetleyiciler I
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Elektronik I /Mikrodenetleyiciler I
/Elektronik I/Mikrodenetleyiciler I
13.30-14.20
/Elektronik I /Mikrodenetleyiciler I
14.30-15.20
Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I /Mikrodenetleyiciler I
08.30-09.20
09.30-10.20
C
U
M
A
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Sayısal Analiz /Mantıksal Devreler
Elektromanyetik Dalga Teorisi
/Mikrodenetleyiciler I /Sayısal
Analiz /Mantıksal Devreler
10.30-11.20
11.30-12.20
15.30-16.20
Güç Elektrinoği/Power
Electronics/Haberleşme
Kuramı I /Mikrodenetleyiciler
II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics
/Mikrodenetleyiciler II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics /Haberleşme
Kuramı I /Mikrodenetleyiciler
II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics /Haberleşme
Kuramı I /Mikrodenetleyiciler
II
Mezuniyet Projesi-II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics /Haberleşme
Kuramı I /Mikrodenetleyiciler
II
Güç Elektrinoği/Power
Electronics /Haberleşme
Kuramı I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog/
Mikrodalga Teknikleri - I
Mezuniyet Projesi-II
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog. /
Mikrodalga Teknikleri - I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog. /
Mikrodalga Teknikleri - I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog. /
Mikrodalga Teknikleri - I
Elk. Kumanda D. ve PLC Prog. /
Mikrodalga Teknikleri - I
Mikrodalga Teknikleri - I.
. Mikrodenetleyiciler II
/Haberleşme Kuramı I
Mikrodenetleyiciler II
/Haberleşme Kuramı I
Mikrodenetleyiciler II
/Haberleşme Kuramı I
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mezuniyet Projesi-II
Mezuniyet Projesi-II
Mezuniyet Projesi-II
Mezuniyet Projesi-II
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-2017 YAZ OKULU DERS PROGRAMI
16.30-17.20
17.30-18.20
18.30-19.20
Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I /Mikrodenetleyiciler I
Düşük Gerilim Güç Sistemleri
/Elektronik I/Mikrodenetleyiciler I
Mikrodenetleyiciler II
/Otomatik Kontrol
Mikrodenetleyiciler II
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards