İK.02.00.FR.DE.06 Oryantasyon Sınav Soruları Formu

advertisement
Mühendislik Fakültesi
Oryantasyon Sınav Soruları Formu
ADI SOYADI:
Dok. No
İK.02.00.FR.DE.06
Rev. Tarihi
01.02.2016
Rev. No
01
Sayfa No
1/1
Tarih:
ORYANTASYON SINAV SORULARI
Not: 1-5. Sorular 16 puan, 6. Soru ise 20 puan değerinde olup sınav süresi 10 dakikadır.
1-İş kazaları neden kaynaklanır?
a-Ortam koşullarından
b-Tasarım hataları ve sistem aksaklıklarından
c-İnsan faktöründen kaynaklı yetersizliklerden
d-Eğitim ve denetim eksikliğinden
e-Hepsi
2-Kişisel koruyucuların öncelikli amacı nedir?
a-Hijyenik çalışma ortamı sağlamak
b-İş güvenliği mevzuatı gereği kullanmak
c-Çalışanları iş kazalarına karşı korumak
d-Toplumu korumak
e-Tezgahı korumak
3-Aşağıdaki işaretlerden hangisi ‘Acil durumlarda toplanma bölgesini gösteren’ işarettir?
a-
b-
c-
d-
e-
4- Çevre politikasının temel önceliği nedir?
a- Ekonomik verimliliğin sağlanması
b- İnsan sağlığının korunması
c- Çevresel zararların ortadan kaldırılması
d- Estetik değerlerin korunması
e- Kültürel değerlerin korunması
5- Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının önlenmesi için gerçekleştirilecek faaliyetler arasında
öncelikli değildir?
a- Doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması
b- Sera gazı emisyonlarının azaltılması
c- Tehlikeli atıkların ve ambalaj atıklarının birlikte toplanması
d- Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
e- Çevre yönetim sistemi ve politikalarının uygulanması
6. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre renkleri ve anlamlarını eşleştiriniz.
a-Mavi
…. Uyarı
b-Sarı
…. Yasak
c-Kırmızı
…. Emredilen zorunlu yapılması gereken davranışlar
d-Yeşil
…. Acil durum
BAŞARILAR DİLERİM ☺
EĞİTİMİ NASIL BULDUNUZ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Download