FR.01 Ek-04 27001 Başvuru Formu Eki

advertisement
ISO 27001 BAŞVURU BİLGİ FORMU EKİ
Doküman No
FR.01 EK-4
Yay.Tarihi
07.04.2016
Rev.No
00
Rev.Tarihi
---
IQM Uluslararasi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Bu form ISO 27001 başvurularında ek olarak doldurulacaktır.
Firma/Kuruluş Unvanı
BGYS kapsamında yer alan ama denetimde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz.
NOT: Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli
düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.)
BGYS Kapsamı İçindeki ProseslerDepartmanlar/Çalışan Sayıları
(tüm faaliyetler için yapılan başvurularda
doldurulma zorunluluğu yoktur. FR.01 de
belirtilen toplam çalışan sayısı üzerinden
işlem yapılacaktır. BGYS için kapsamda
olmasa dahi satınalma, IK ve idari işler
bölümünde çalışan personel gerçekleştirilen
faaliyetlere dahil olduğundan mutlaka
belirtiniz.)
Çalışan
Sayısı
Proses/ Departman Adı
BGYS Kapsamı içerisindeki çalışan sayısı
Proses/ Departman Adı
Çalışan
Sayısı
Hariç tutulan standart maddeleri
NOT 1: AŞAĞIDAKİ TABLODA BULUNAN SORULAR DENETİM SÜRENİZİN BELİRLENEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞAN SAYINIZA EK OLARAK HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEN
PARAMETLERDİR. HER SORU İÇİN YAN BÖLÜMDE VERİLEN AÇIKLAMALARDAN İŞLETMENİZE UYGUN OLANI İŞARETLEYİNİZ. TABLODAKİ SORULARA VERDİĞİNİZ
CEVAPLAR AŞAMA 1 DENETİMİ SIRASINDA BAŞ DENETÇİ TARAFINDAN YERİNDE DOĞRULANACAKTIR.
İş ve Organizasyon (IT Haricinde) İle İlgili Faktörler
İş ve düzenleyici
gereksinim tipleri
Kritik olmayan sektör ve
sektöre özel kanun veya
düzenlemeler yok
Sektöre özgü kanun ve düzenleme
yok ancak kritik sektörlerdeki
müşterilere sahip
(1 puan)
Süreç ve görevler
(2 puan)
Basit ve tekrarlayan prosesler /
çalışanların çoğu aynı basit
görevlere sahip
(1 puan)
Yönetim Sistemi
kurulması Düzeyi
(2 puan)
BGYS’ ye ek olarak farklı
Yönetim sistemleri Mevcut ve
uygulanıyor
(1 puan)
Hizmet Sunulan Geçici
Sitelerin Sayısı
Çalışanların görevleri farklı, çok
sayıda ürün ve hizmet içeren
standart prosesler
diğer Yönetim sistemlerinin bazı
unsurları uygulanmaktadır. BGYS
kurulmuş ve uygulanmaktadır.
(2 puan)
0
1-10
(1 puan)
(2 puan)
Kritik sektör ve/veya sektöre özgü özel
kanun ve düzenlemer mevcut
(3 puan)
Karmaşık süreçler, çok sayıda ürün veya
hizmet, nadir görülen faaliyetler
(3 puan)
BGYS dışında Yönetim Sistemi
uygulanmıyor ve BGYS yeni kurulmuş.
(3 puan)
11 ve üzeri
(3 puan)
BT Ortamı İle İlgili Faktörler
BT altyapısı karmaşıklığı
Standart BT platformları,
sunucular, işletim sistemleri,
veri tabanları, ağlar, vs.
(1 puan)
Bulut hizmetleri dahil
dış kaynak kullanımı ve
tedarikçiler bağımlılık
Bilgi Sistem geliştirme
Herhangi bir faaliyet dışardan
temin edilmiyor.
(1 puan)
Yok ya da çok sınırlı kurum içi
sistem / uygulama geliştirme
(1 puan)
bölümlerin sayısı ve
olağanüstü durum
kurtarma sayısı (DR)
siteleri
Düşük kullanılabilirlik
gereksinimleri ve hiç ya da bir
alternatif durum kurtarma DR
sitesi
(1 puan)
Birkaç farklı BT platformları,
sunucular, işletim sistemleri, veri
tabanları, ağlar
(2 puan)
Önemli olmayan faaliyetlerde birkaçı
dış kaynaklı olarak gerçekleştiriliyor
(2 puan)
Bazı önemli iş amaçları için bir kaç
kurum içi veya dış kaynaklı sistemde
sistem /uygulama geliştirme
(2 puan)
Orta veya Yüksek kullanılabilirlik
gereksinimleri ve hiç ya da bir
alternatif durum kurtarma DR sitesi
(2 puan)
Birçok farklı BT platformları, sunucular,
işletim sistemleri, veri tabanları, ağlar
(3 puan)
Önemli faaliyetlerde büyük oranda dış
kaynak kullanılıyor.
(3 puan)
Önemli iş amaçlı geniş kapsamlı kurum içi
veya dış kaynaklı sistem/ uygulama
geliştirme
(3 puan)
Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri
örneğin 7/24 hizmetleri
-birkaç alternatif durum kurtarma sitesi
-Birkaç data center
(3 puan)
ISO 27001 BAŞVURU BİLGİ FORMU EKİ
Doküman No
FR.01 EK-4
Yay.Tarihi
07.04.2016
Rev.No
00
Rev.Tarihi
---
IQM Uluslararasi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
“NOT 2: AŞAĞIDA LİSTELENMİŞ OLAN TEKNOLOJİK ALANLARDAN FİRMANIZDA KULLANILANLARI VE ALT YAPI GEREKLİLİKLERİNDEN VE
UYGULAMALARDAN KENDİ BÜNYENİZDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİZİ İŞARETLEYİNİZ. AŞAĞIDAKİLERDEN FARKLI BİR TEKNOLOJİK ALAN
KULLANMA DURUMUNUZDA DİĞER BÖLÜMÜNÜ İŞARETLEYEREK TEKNOLOJİK ALAN TANIMINI YAPINIZ.
Teknolojik
Alan
Grubu
Teknolojik Alan
Ağ Yönetimi
Yerel ağlar
Geniş alan ağları
Kablosuz Ağ Teknolojileri
İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi)
Güvenlik Yönetimi
Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi)
Alt Yapı
Log yönetimi
Kriptografi (SSL, VPN gibi)
Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri)
Sistem Yönetimi
Sunucular
Storage
Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi)
Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi)
Uygulama
Temini
Uygulama
Yönetimi
Sunucu işletim sistemleri
Yedeklilik Sistemleri
Sanallaştırma
Software Geliştirme
Özelleştirilmiş Yazılım Temini
Paket Programlar
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Endüstriyel kontrol sistemleri
Doküman Yönetim Sistemi
Mobil uygulamalar
Web tabanlı uygulamalar
Elektronik mesajlaşma
Elektronik Devre Tasarımları
Tasarım ve Modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)
Veri
Yönetimi
Veri tabanları sistemleri (oracle, ms sql, ibm db 2 gibi )
Hizmet
Yönetimi
E-fatura
E-arşiv
IT Hizmet Yönetimi
E-imza
Diğer
Masaüstü yönetimi
CRM
Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası)
E-defter
Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)
…………………………………………………..
YETKİLİ ADI / SOYADI / UNVAN
TARİH / İMZA / KAŞE
Download