Prof - Google Groups

advertisement
Prof. Dr. Sohbet Karbuz
1965 yılında İstanbul’da doğan Sohbet Karbuz, İstanbul Teknik Üniversitesinde lisans ve
yüksek lisans, Avusturya’da Viyana Teknik Üniversitesinde doktora ve yine Avusturya’da
İleri Araştırmalar Enstitüsünde lisansüstü eğitimini yaptı. Türkiye’deki çalışma hayatı bir kaç
yılla sınırlı kalan Karbuz, Avusturya, İtalya ve Almanya’da üniversite ve araştırma
kurumlarında araştırmacı, Fransa’da Uluslararası Enerji Ajansı’nda enerji uzmanı ve bölüm
başkanı olarak görev yaptı. Halen Fransa’da Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği’nde
petrol ve gaz bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Yirmi yılını yurt dışında geçiren Karbuz,
İngilizce, Almanca ve birazda Fransızca bilmektedir.
Prof. Dr. Yunus A. ÇENGEL
Profesör Yunus Çengel, ABD Nevada Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde
1984’den beri öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 1977’de İstanbul
Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde ve doktorasını 1984 yılında ABD Kuzey Karolina
Eyaet Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Nevada Üniversitesinde
1996-2000 yılları arasında “Endüstriyel Etüt Merkezinde direktör olarak görev yapmıştır.
Profesör Çengel, McGraw-Hill tarafından yayınlanan ve dünyada yaygın olarak kullanılan ve
birçok dillere çevrilen Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik (Thermodynamics: An
Engineering Approach), Termodinamik ve Isı Transferine Giriş (Introduction to
Thermodynamics and Heat Transfer) Isı Transferi : Pratik Bir Yaklaşım (Heat Transfer: A
Practical Approach), Isıl-Akışkan Bilimlerin Temelleri (Fundamentals of Thermal-Fluid
Sciences) ve Akışkanlar Mekaniği: Temeller ve Uygulamalar (Fluid Mechanics:
Fundamentals and Applications) kitaplarının yazarıdır.
Prof. Dr. Muammer Kaya
Muammer Kaya 1981 yılında Eskişehir Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (EDMMA)
Maden Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984 yılında TÜBİTAK NATO Science Fellowship
bursu ile master derecesini almak için Kanada, McGill Üniversitesi Maden-Metallurji
Mühendisliği Bölümüne gitti. 1985 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında Doktora derecesini
McGill Üniversitesinden aldı. 1990 yılında Türkiye’ye geri döndü. O tarihten beri Eskişehir
Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde çalışmaktadır. 1999 yılında Profesör olan Muammer
Kaya, madencilik, cevher hazırlama, metalurji, enerji, geri dönüşüm ve çevre konularında
çalışmalar yapmaktadır. Prof. Kaya aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Teknoloji Araştırma Merkezinin (TEKAM) 12 yıldır müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.
Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu
Kariyerinde Türkiye adına getirdiği ilkler
- NASA’da Türk kimliği ile (Amerika vatandaşı olmadan), başka bir kurum desteği almadan
çalışan ilk Türk bilimadamı
- İskandinav bilim ödülünü alan ilk Türk
- Finlandiya’da doçentlik payesi alan ilk Türk bilimadamı
- Nobel Tıp ödülüne aday gösterilen ilk Türk
- Yılın Türk Amerikalı ödülünü Amerika’da alan Türk devlet okullarında okumuş ilk Türk.
- Amerika Rusya ortak yapılan uzay araştırmalarında aktif rol alan ilk Türk bilim adamı
Download