PowerPoint Sunusu

advertisement
6. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
TEORİSİ
• Piyasa ekonomisi, tüketici ve firma davranışları
• Talebin gerisinde tüketici, azalan marjinal
fayda
• Arzın gerisinde firma davranışı, artan marjinal
maliyet
• Bireysel talep eğrisinin, tüketici davranışı
teorisi ile nasıl elde edildiği
• Marjinal fayda, tüketici dengesi, değer
paradoksu, kayıtsızlık eğrisi yaklaşımı
MARJİNAL FAYDA VE TÜKETİCİ TEORİSİ
•
•
•
•
Tüketiciler gelirlerini nasıl harcarlar?
Nasıl tercihte bulunurlar?
Hangi mal ve hizmetten ne miktarda satın alır?
Fayda: Ekonomide tüketicinin bir mal ve
hizmeti satın alıp tüketmesi sonucu elde
edeceği haz ve mutluluğa denir.
• Bir noktaya kadar, bir malın tüketimi arttıkça ,
elde edilen fayda da artar
Toplam fayda ve marjinal fayda
• Toplam fayda (TU:total utility): Bir mal ve
hizmetten belirli miktarda tüketildiği zaman
elde edilen fayda
• Marjinal fayda (MU: marginal utility): Bir mal
veya hizmetten bir birim fazla veya bir birim az
tüketildiği zaman toplam faydada yarattığı
değişmeye denir.
• Ör: Ahmet, baklava
Azalan marjinal fayda kanunu
• Bir mal veya hizmet tüketiminde her ilave
birimden daha az fayda elde edilmesi
durumuna denir.
• Ör: Baklava, her dilimde azalmış, bir noktada
0, ve sonra negatif.
Tüketici Dengesi
• Tüketici gelirini nasıl harcarsa toplam faydası
maksimum olur? Sorusunun cevabı
• Tüketici
1. Sınırlı geliri
2. Piyasadaki fiyatlar
3. Tercihleri
çerçevesinde kendisini en mutlu edecek ürün
bileşimini satın alıp tüketir.
Ör: Ayşe, geliri 270 TL, iki mal A ve B
Fayda Maksimizasyonu (tüketici
dengesi) kuralı
• Tüketici fayda maksimizasyonu için A ve B
mallarından o miktarlarda almalıdır ki,
malların son birimlerinin 1 TL karşılığı olan
marjinal faydaları birbirine eşit olsun. Yani
satın alınan en son A ve B malı için
𝑀𝑈𝐴 𝑀𝑈𝐵
=
𝑃𝐴
𝑃𝐵
• 2 birim A, 5 birim B = 270 TL
• Toplam fayda= 500+ 1800= 2300 birim (max)
denge
• 3 birim A, 3 birim B alsaydı
• Toplam fayda= 650 + 1500= 2150 ( daha az)
Tüketici talep eğrisi ve piyasa talep
eğrisi: yatay toplama
Gelirde bir değişme ve talep eğrisinde
kayma
Paranın marjinal faydası ve tasarruf
𝑀𝑈𝐴 𝑀𝑈𝐵
=
=𝑀𝑈𝑇𝐿
𝑃𝐴
𝑃𝐵
Ör: Ayşe’nin geliri 450 TL
𝑀𝑈𝐴 𝑀𝑈𝐵
=
=𝑀𝑈𝑇𝐿 =3.3
𝑃𝐴
𝑃𝐵
Ayşe için 1 TL nin marjinal
faydası
Tasarruf= Gelir – tüketim=450 – 270= 180
Değer Paradoksu
• Su, çok önemli , fiyatı düşük
• Elmas, insan hayatı için gerekli değil, fiyatı
yüksek
• Su boldur, fazladır, denge fiyatı düşük
• Elmas doğada az, denge fiyatı yüksek miktarı
azdır.
Değer Paradoksu
Bütçe Doğrusu
• Tüketicinin sınırlı miktardaki geliri ve
piyasadaki fiyatlar çerçevesinde ne gibi mal ve
hizmet bileşimi satın alabileceğini gösterir.
• Ör: Ayşe gelir 270 TL
• 𝑃𝐴 =60 TL 𝑃𝐵 =30 TL
Bütçe Doğrusu
Bir gelirde bir değişme bütçe
doğrusunu nasıl etkiler
Kayıtsızlık eğrileri ve tercihler
• Kayıtsızlık eğrisi tüketiciye aynı faydayı
sağlayacak değişik mal bileşimlerinin
oluşturduğu eğridir.
• Aynı faydayı sağladığı için hangi mal bileşimi
olursa olsun tüketici için farketmez.
Kayıtsızlık Eğrisi
Kayıtsızlık Eğrileri
Tüketici Dengesi
Download