indir - Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

advertisement
2016 – 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI
I. SINIF
II. SINIF
III. SINIF
Nesneye Yönelik Programlama (A)
Sayısal Veri İletişimi (A)
08:00
08:50
2
09:00
09:50
3
10:00
10:50
4
11:00
11:50
5
12:00
12:50
6
13:00
13:50
Nesneye Yönelik Programlama (A)
Sayısal Veri İletişimi (A)
7
14:00
14:50
Doç. Dr. Ahmet Sayar
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
8
15:00
15.50
(301)
9
16:00
16:50
10
17:00
17:50
11
17:55
18:45
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
1
08:00
08:50
2
09:00
09:50
3
10:00
10:50
4
11:00
11:50
Nesneye Yönelik Programlama (A)
Sayısal Veri İletişimi (A)
Doç. Dr. Ahmet Sayar
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
(301)
(303)
Nesneye Yönelik Programlama (A)
Sayısal Veri İletişimi (A)
(303)
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
Algoritma
Çözümleme
Doç. Dr. Ahmet
Sayar
Mantıksal Tasarım ve
Uygulamaları
Mantıksal Tasarım ve
Uygulamaları
Mantıksal Tasarım ve
Uygulamaları
Mantıksal Tasarım ve
Uygulamaları
12:00
12:50
Doç. Dr. Kerem Küçük
6
13:00
13:50
(Amfi-A)
7
14:00
14:50
8
15:00
15.50
9
16:00
16:50
10
17:00
17:50
11
17:55
18:45
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
1
08:00
08:50
2
09:00
09:50
3
10:00
10:50
4
11:00
11:50
5
12:00
12:50
7
13:00
14:00
13:50
14:50
8
15:00
15.50
9
16:00
16:50
10
17:00
17:50
11
17:55
18:45
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
1
08:00
08:50
Görüntü İşlemeye Giriş
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
(Amfi-A)
5
6
ÇARŞAMBA
IV.SINIF
1
Kesikli
Matematik
Kesikli
Matematik
Kesikli
Matematik
Kesikli
Matematik
Yrd. Doç. Dr.
Alev
Mutlu
Veritabanı
Yönetimi
Yrd. Doç. Dr.
Alev Mutlu
Nesneye Yönelik
Programlama (B)
Nesneye Yönelik
Programlama (B)
Sayısal Veri İletişimi (B)
Doç. Dr. Ahmet Sayar
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
(303)
(305)
Nesneye Yönelik
Programlama (B)
Sayısal Veri İletişimi (B)
Sayısal Veri İletişimi (B)
Nesneye Yönelik
Programlama (B)
Sayısal Veri İletişimi (B)
Doç. Dr. Ahmet Sayar
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
(301)
Bilgisayar Organizasyonu
ve Mimarisi
(Amfi-B)
(303)
Doç. Dr. Kerem Küçük
(İnşaat B04)
Görüntü İşlemeye Giriş
Bilgisayar Ağları
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
Öğr. Gör. Dr. Onur Gök
(Amfi-B)
(301)
(305)
Bilgisayar
Organizasyonu
ve Mimarisi
Veritabanı
Yönetimi
Bilgisayar
Organizasyonu
ve Mimarisi
Veritabanı
Yönetimi
Bilgisayar
Organizasyonu
ve Mimarisi
Bilgisayar
Organizasyonu
ve Mimarisi
Veritabanı
Yönetimi
Veritabanı
Yönetimi
Doç. Dr.
Kerem Küçük
(İnşaat B06)
Mantıksal
Tasarım ve
Uygulamaları
Doç. Dr.
Kerem Küçük
(İnşaat B06)
Yrd. Doç.
Dr.
Alev Mutlu
(301)
Nesneye
Yönelik
Programlama
(A)
Nesneye
Yönelik
Programlama
(A)
Bilgisayar Ağları
(305)
Algoritma
Çözümleme
Doç. Dr. Ahmet
Sayar
(Amfi-A)
Veri Yapıları ve
Algoritmaları
Sayısal Veri İletişimi (A)
Veri Yapıları ve
Algoritmaları
Otomata
Teorisi
Sayısal Veri İletişimi (A)
Bilgisayar Mühendisliğinde Matematik Uygulamalar
Doç. Dr.
Ahmet Sayar
Yrd. Doç. Dr.
Suhap Şahin
Öğr. Gör.
Dr. Onur
Gök
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
(303)
(305)
(Jeofizik
1031)
(Amfi-B)
(Amfi-A)
Sayısal Veri İletişimi (B)
Nesneye Yönelik Programlama (B)
Nesneye Yönelik Programlama (B)
Otomata
Teorisi
Sayısal Veri İletişimi (B)
Bilgisayar Mühendisliğinde Matematik Uygulamalar
Doç. Dr. Ahmet Sayar
Otomata
Teorisi
Yrd. Doç. Dr. Orhan Akbulut
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
(303)
Otomata
Teorisi
Kesikli
Matematik
Yrd. Doç.
Dr. Alev
Mutlu
(305)
(Amfi-B)
(Amfi-A)
Otomata
Teorisi
Algoritma
Çözümleme
Görüntü İşlemeye
Giriş
Benzetim Teknolojileri
Öğr. Gör.
Dr. Onur
Gök
(Jeofizik
1031)
Doç. Dr.
Ahmet
Sayar
Yrd. Doç. Dr.
Orhan Akbulut
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
(Amfi-A)
(Amfi-B)
(303)
Veri Yapıları ve Algoritmaları
2
09:00
09:50
Veri Yapıları ve Algoritmaları
3
10:00
10:50
Yrd. Doç. Dr. Suhap Şahin
4
11:00
11:50
(301)
5
12:00
12:50
Veri Yapıları ve Algoritmaları
6
13:00
13:50
Veri Yapıları ve Algoritmaları
7
14:00
14:50
Yrd. Doç. Dr. Suhap Şahin
8
15:00
15.50
(301)
Bilgisayar
Ağları
Bilgisayar
Ağları
Öğr. Gör.
Dr. Onur
Gök
Bilgisayar
Ağları
Bilgisayar
Ağları
9
16:00
16:50
Olasılık Ve Rastlantı Değişkenleri
10
17:00
17:50
Yrd. Doç. Dr. Suhap Şahin
(303)
11
17:55
18:45
Biyoinformatiğe
Giriş
Biyoinformatiğe
Giriş
Biyoinformatiğe
Giriş
(305)
Biyoinformatiğe
Giriş
Benzetim
Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. A.
Burak İnner
Biyoinformatiğe
Giriş
Biyoinformatiğe
Giriş
Biyoinformatiğe
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Alev
Mutlu
(303)
Öğr. Gör.
Dr. Onur
Gök
(301)
Benzetim
Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. A.
Burak İnner
(305)
Bilgisayar
Mühendisliğinde
Matematik
Uygulamalar
Yrd. Doç. Dr. A.
Burak İnner
(305)
(Amfi-A)
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
1
08:00
08:50
Programlama Laboratuvarı – II
Olasılık Ve Rastlantı
Değişkenleri
2
09:00
09:50
Öğr. Gör. Dr. Onur Gök
Yrd. Doç. Dr. Suhap Şahin
Linux Ağ Yönetimi
3
10:00
10:50
-
(301)
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
4
11:00
11:50
Olasılık Ve Rastlantı
Değişkenleri
( 303)
5
12:00
12:50
Programlama Laboratuvarı – II
Yrd. Doç. Dr. Suhap Şahin
6
13:00
13:50
Öğr. Gör. Dr. Onur Gök
(301)
7
14:00
14:50
-
8
15:00
15.50
9
16:00
16:50
Programlama Laboratuvarı – II
Robotik Sistemlere Giriş
10
17:00
17:50
Öğr. Gör. Dr. Onur Gök
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
11
17:55
18:45
-
(305)
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
1
08:00
08:50
2
09:00
09:50
Linux Ağ Yönetimi
3
10:00
10:50
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
4
11:00
11:50
(303)
5
12:00
12:50
6
13:00
13:50
Robotik Sistemlere Giriş
7
14:00
14:50
Robotik Sistemlere Giriş
8
15:00
15.50
Robotik Sistemlere Giriş
9
16:00
16:50
Robotik Sistemlere Giriş
10
17:00
17:50
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
11
17:55
18:45
(305)
12
18:50
19:40
13
19:45
20:35
14
20:40
21:30
15
21:35
22:25
16
22:30
23:20
CUMA
CUMARTESİ
Linux Ağ Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. A. Burak İnner
(303)
Download