23052017091747

advertisement
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
GEREDE
İdarenizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre __/__/____ …………...
günü gerçekleştirilecek olan, satış ihalesine katılmak istiyorum.
İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler maddesinde yer alan “İsteklinin
Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair
belgenin” tarafımıza verilmesini arz ederim. __/__/____
Adı Soyadı/Unvanı
(İmza)
………………………………..
…………………………………
İsteklinin Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının
bulunmadığına dair belge
Emlak Vergisi / Çevre Temizlik Vergisi:
Evrakta adı geçen ……………………………………………………………… Belediyemize
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu bulunmamaktadır. __/__/____
Adı SOYADI
İmzası
İlan Reklam Vergisi:
Evrakta adı geçen ………………………………………………………………. Belediyemize
İlan Reklam Vergisi borcu bulunmamaktadır. __/__/____
Adı SOYADI
İmzası
Su:
Evrakta adı geçen ……………………………………………………………….. Belediyemize
Su borcu bulunmamaktadır. __/__/____
Adı SOYADI
İmzası
Kira vb.:
Evrakta adı geçen ……………………………………………………………….. Belediyemize
Kira borcu bulunmamaktadır. __/__/____
Adı SOYADI
İmzası
Download