Meslek Liseleri Alan Tanıtımları - karamürsel ilçe millî eğitim

advertisement
KOCAELİ – KARAMÜRSEL
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
8 inci Sınıf Öğrencileri İçin
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin
Tanıtımı
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Okullarımız
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Meslek Çeşitliliği
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mesleğe İlk Adım
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Meslekte uzmanlık
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
Eğitim Alınabilecek
Alan ve Dallar
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KONAKLAMA VE SEYAHAT
HİZMETLERİ ALANI
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
Konaklama ve seyahat hizmetleri,
konaklama tesisleri, konukların
karşılanması, konuk ihtiyaçları ve
kayıtları, konaklama tesisleri, kat
hizmetleri, konuk hizmetleri,
departmanın temizlik ve düzeni,
tur programları, transfer işlemleri
ve konukların karşılanması, yer
ayırtma, konaklama işletmeleri ve
rezervasyon ile ilgili yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verildiği alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
Turizm işletmeciliğinin temelini oluşturan konaklama ve
seyahat işletmeciliğinde insan unsuru daima ön plandadır.
Ayrıca konaklama hizmetlerine yönelik reklam ve sigorta
hizmetleri, oto kiralama şirketleri, oto park hizmetleri,
konaklama destek hizmetleri, satış ve satış sonrası
hizmetlere paralel hizmetler de düşünüldüğünde iş kolunun
geniş boyutta dolaylı istihdama yol açtığı da bir gerçektir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan
meslek elemanları, konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile ilgili
işletmelerde kariyer yapabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YİYECEK VE İÇECEK
HİZMETLERİ ALANI
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek ve içecek hizmetleri
otel, restoran, kafeterya,
pastane, toplu beslenme
kurumları, ulaştırma araçlarının
(gemi, uçak, tren gibi)
mutfakları ve servis hizmetleri
vb. yerlerde hijyen ve
sanitasyon kurallarına uygun
yiyecek ve içeceklerin servise
hazır hâle getirilip konuklara
sunulduğu hizmet alanıdır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Mutfak,
Pastacılık,
Servis,
Bar,
Hosteslik dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Yiyecek içecek hizmetleri
alanından mezun olduktan sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans
programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olanlar, her türlü
konaklama ve seyahat işletmelerinde dalları ile ilgili bölümlerde
çalışabilirler. Fuar/kongre, otobüs/tren, hava yollarının ilgili
bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca mutfağı, pastaneleri olan
işletmeler ile her türlü yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe
görev alabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜCENLİĞİ
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı, herhangi bir şekilde çıkan
yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayan,
doğal afetlerde arama ve kurtarma yapan, yangın ve doğal afetler
öncesinde ve sonrasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve
denetimini üstlenebilme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜCENLİĞİ
Eğitim ve Kariyer
İmkânları
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜCENLİĞİ
İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği alanında eğitim
alan bireyler çalışmalarını
hem kapalı mekânlarda hem
de açık alanda ve her türlü
iklim koşullarında yürütürler.
Tüm çalışanlar görevlerini
yaparken olay esnasında can
güvenliğine, mülkiyeti
korumaya mahremiyete ve
meslek ahlakına uygun
davranmalıdır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜCENLİĞİ
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından
mezun olan öğrenciler;
•Yerel yönetimler itfaiye birimlerinde,
•Sivil savunma birimlerinde,
•Havaalanları itfaiye birimlerinde,
•Orman genel müdürlüğü itfaiye birimlerinde,
•Rafineri ve kimyasal tesisler itfaiye birimlerinde,
•Organize sanayi bölgeleri itfaiye birimlerinde,
•Yangın güvenliği ekipmanları satışı yapan özel firmalarda,
•Özel sektöre ait yangın güvenliği ve
•İtfaiye vb. birimlerinde çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı sıhhi tesisat, ısıtma ve doğal
gaz bina içi tesisatı, ev ve ticari tip soğutucular, soğuk oda ve depolar,
frigorifik araç ve araç klimaları, ev tipi klima cihazları ile iklimlendirme
sistemlerinin montajı, devreye alınması, arıza ve bakım işleri ile ilgili
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme; insanların yaşamlarını
sürdürebilmesi için temel ihtiyaç olan suyu sağlıklı bir şekilde
kullanmaları, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, kapalı
ortamlarda insan hayatının daha rahat sürdürülmesi, sağlıklı
çalışması, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en
uygun seviyelerde tutulması, gıda maddelerinin ve tıbbi
ürünlerin, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi işlemlerini
kapsar ve hedefler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Yapı Tesisat Sistemleri,
 Soğutma Sistemleri,
 İklimlendirme Sistemleri dallarında
eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek eğitimi, meslek liselerinin bu alanın diploma programında
verilmektedir.
Lise öğrenimlerini bu alanlarda tamamlayan öğrenciler, meslek
yüksekokullarının alanının devamı niteliğindeki bölümlerine
sınavsız geçiş yapabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik
üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı,
onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Gücünü güneşten alan, hiç
tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye
zarar vermeyen enerji kaynakları
yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
Bu teknolojiler ile günümüzde en
çok ihtiyaç duyulan elektrik
enerjisi üretilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir.
Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Bu teknolojiler ile
günümüzde en çok ihtiyaç duyulan
elektrik enerjisi üretilmektedir.
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Güneş Enerjisi Sistemleri,
Rüzgâr Enerjisi Sistemleri
dallarında eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Muhasebe ve finansman, işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait
belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme
işlemleri, raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük
işlemleri, muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin
vazgeçilmez bir parçasıdır. Teknolojik gelişmelere paralel
olarak bu meslek de aynı hızla gelişmeye ve değişmeye
devam etmektedir. Muhasebe ve finansman hizmetleri
bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Bilgisayarlı Muhasebe,
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri,
Finans ve Borsa Hizmetleri dallarında
eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime
Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans
programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam
edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Meslek eğitimi, meslek liselerinin
muhasebe ve finansman alanında ve
meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
Meslek mensupları; muhasebe ve
mali müşavirlik bürolarında, dış
ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili
bölümleri ile ticari işletmelerin
muhasebe servislerinde çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
Pazarlama ve perakende,satış
işlemlerini yürütme, stok
faaliyetlerini yapma ve bunlarla
ilgili belgeleri düzenleme, mal, can
ve diğer sigorta edilebilir riskleri
belirleme, sigorta poliçesi satma,
hasar takip işlemleri yapma, alım,
satım, kiralama ve emlak ile ilgili
aracılık işleri yapma,satış
işlemlerini yürütme, stok
kontrolleri, reyon düzeni,
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
gıda hijyeni uygulayarak müşteri beklentilerini karşılama ve
bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Pazarlama, ürünün üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış
sonrası faaliyetlerini içine alan geniş kapsamlı bir işletme
faaliyetidir. Bütün işletmelerde amaç kâr sağlamak olduğuna
göre bu amacın gerçekleşmesi iyi bir pazarlama ve
perakende faaliyetine bağlı olmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans
programları da mevcuttur.
* Bu meslek görevlileri hem kamu sektöründe hem özel sektörde iş
bulabilirler.
*Özellikle özel sektörde iş alanı daha geniştir.
* Seyahati gerektiren işlerde sürücü belgeli erkek elemanlar daha
avantajlı durumda olup ofis ortamında yabancı dil bilen, bilgisayar
kullanabilen bayan elemanlar da tercih sebebidir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI
PAZARLAMA VE PERAKENDE
Alanın Altında Yer Alan Dallar
*Satış Elemanlığı,
*Sigortacılık,
*Emlak Komisyonculuğu,
*Gıda Satış Elemanlığı dallarında
eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
Endüstriyel otomasyon teknolojileri
alanı altında yer alan mekatronik ve
endüstriyel kontrol dallarının
yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
Endüstriyel otomasyon teknolojileri
alanı altında yer alan mesleklerde
sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda
gerekli olan mesleki yeterlikleri
kazanmış nitelikli meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
Mesleğin Alt Dalları:
MEKATRONİK
ENDÜSTRİYEL KONTROL
MEKATRONİK DALI
Tanımı: Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması
ve temel olarak imalatını yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Endüstride otomatik üretim yapan makinelerin bakımı, onarımı, programlanması
ve temel olarak imalatını yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KONTROL DALI
Tanımı: Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin
ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini
yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin
ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini
yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
Mezuniyet Sonrası Çalışılabilecek
Kamu Özel Ve Serbest Sektör:
Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Makine
Mühendisliklerinin gerek mühendislik
gerekse teknisyenlik düzeyindeki çalışma
alanları doğrudan mesleğin ilgi alanıdır.
Kocaeli ili özelinde düşünüldüğünde
Donanma gibi kamudaki çalışma alanlarının
yanı sıra ilimizdeki her türlü fabrikada iş
bulma olanağı vardır. Ayrıca isteyen kişiler
kendi iş yerlerini açarak mesleklerini
bağımsız olarak da yapabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Kimya Teknolojisi Alanı,
endüstriyel işletmelerin
tamamında üretim ve kalite
kontrol bölümlerinde amaç
doğrultusunda nitel ve nicel
analizlerin yapılmasını sağlayan
yeterlikleri kazandıran tekniker ve
teknisyen pozisyonlarında çalışan
ara eleman ile istekliler arasından
yükseköğretime devam edecek
öğrencilerin yetiştirilmelerine
çalışır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Kimya Teknolojisi Alanının Dalları
•Kimya Laboratuarı
•Boya Üretimi ve Uygulama
•Lastik Üretimi
•Petrol-Rafineri
•Petrol-Petrokimya
•Deri İşleme
•Kimya Proses
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
*Mesleği yapmak için fiziksel ve sıhhi özel bir şart
gerekmemektedir.
Öğrencilerin sağlık durumu, kimya teknolojisi alanı altında yer alan
mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
*Alanın ilgili olduğu akademik alan
Matematik, fizik
*Mezuniyet sonrası öğrencilerin durumu
Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda yetişen
mezunlarımız, devletin ve özel sektörün çeşitli kurumlarında görev
yapmanın yanında, ülkemizin kalkınmasının dinamiğini teşkil eden
özel sektörde iş adamı olarak ta çalışmaktadırlar.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Mesleğin ilimizdeki istihdam kabiliyeti
Mezunlarımız çevredeki işletmelerdeki üretim ve kalite
bölümlerinin laboratuvarlarında teknisyen /tekniker olarak
çalışmaktadırlar. Çalıştıkları işletmeler;
*Cam fabrikaları
*Çimento fabrikaları
*Kağıt fabrikaları
*Şeker fabrikaları
*İlaç sektörü
*Gübre fabrikaları
*Otomotiv fabrikaları vb. işletmelerde çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Metal Teknolojisi alanı; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk
olarak şekillendirildiği, ısıl işlemlerin uygulandığı, kaynak
uygulamalarının yapıldığı, mekanik ve otomatik yöntemlerle kesme,
bükme, delme ve birleştirmelerin yapıldığı, metal ve plastik doğrama
işleri, metal süsleme uygulamaları ve çelik konstrüksiyon işlerinin
yapıldığı bir alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Alanın Altında Yer Alan Dallar
*Kaynakçılık,
*Isıl İşlem,
*Çelik Konstrüksiyon,
*Metal Doğrama dallarında eğitim verilmektedir
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
Bu mesleklerdeki elemanlar otomotiv,
beyaz eşya ve bilişim teknolojisi
ürünlerini imal eden fabrikalarda,
tersanelerde, köprü ve baraj işlerinde,
kendi atölyelerinde, kamu kurum ve
kuruluşlarında açık veya kapalı
ortamlarda çalışabilirler. Bulundukları
işletmelerde, çalışanlarla iş birliği ve
uyum içerisinde üretim yaparlar.
Hareketli ve sabit mekanik sistemler
tasarlayarak imal ederler. Çalışma
ortamında iş güvenliği kurallarına
uygun davranmalıdırlar.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM TEKNOLOJİLERİ
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
alanı; iç mekân yerleşimlerini
planlama ve bilgisayarla
çizme, iç mekân ve mobilya
elemanlarının üretimini
yapma, mobilya
süslemelerinden oyma,
tornalama ve kakma yapma,
mobilya iskeleti ve döşemesi
yapma, ahşap doğrama
üretimi yapma yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim
ve öğretimin verildiği alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM TEKNOLOJİLERİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
*Mobilya ve İç Mekân Ressamlığı,
*Mobilya Süsleme Sanatları,
*Mobilya İskeleti ve Döşemesi,
*Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarının eğitimi
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIM TEKNOLOJİLERİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
HASTA VE YAŞLI BAKIM
İnsan vücudunun anatomisi, sağlık
hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve
sorumlulukları doğrultusunda çalışma,
hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma,
tıbbi bakımını destekleme, hasta ve
yaşlının beslenmesini sağlama,
enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem
alma, hasta/ yaralıya ilk yardım
uygulama, tıbbi terminoloji, rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif
yaşlanma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
HASTA VE YAŞLI BAKIM
Alanın Altında Yer
Alan Dallar
*Yaşlı Bakımı,
*Hasta Bakımı
dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
HASTA VE YAŞLI BAKIM
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olanlar,
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
Hastanın beslenmesini sağlama, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim
kurma, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım
uygulama, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın
hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma,
becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Ebe Yardımcılığı,
 Hemşire Yardımcılığı,
Sağlık Bakım Teknisyenliği, dallarında eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olanlar,
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda başarılı ise lisans
programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
programlarına devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
Kamu-özel ayrımı olmaksızın hastaların bulunduğu ve
sağlık hizmeti veren, tüm işletmelerde, huzurevlerinde,
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım
hizmetleri veren işletmelerde, görüntüleme ve tıbbi
laboratuvar merkezlerinde çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve
donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan Ağ
İşletmenliği, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı
dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Ağ İşletmenliği,
 Bilgisayar Teknik Servisi,
 Web Programcılığı,
 Veri Tabanı Programcılığı dallarında eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
Web programcıları ve veritabanı programcıları, kamu
kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet
üzerinden ticaret (e – ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Elektrik- Elektronik alanı birçok alanı etkilerken ekonomiye
kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece
katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece
katkılarda da bulunmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Bobinaj,
 Büro Makineleri Teknik Servisi,
 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü,
 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi,
 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım,
 Endüstriyel Bakım Onarım,
 Görüntü ve Ses Sistemleri,
 Güvenlik Sistemleri,
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler,
kamuya veya özel sektöre ait işletmelerde çalışabilirler, kendi iş
yerlerini de açabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
Klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgâhlarında makine imalatı
işlemlerini yapma, kalıplama teknikleri, kalıp imalatı yapma, iki ve üç
boyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapma, makinelerin
temel bakım ve onarımını yapma, mermer kesme ve imalat işlemlerini
yapma, endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygun modelleme
ve prototiplerini yapmaya yönelik eğitim veren alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
- Bilgisayarlı Makine İmalatı,
- Endüstriyel Kalıp,
- Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı,
- Makine Bakım Onarım,
- Mermer İşleme,
- Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş
Sınavı”nda başarılı olanlar lisans
programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili
bölümlerine ön lisans
programlarına devam edebilirler.
Eğitimini tamamlayarak iş
hayatında gerekli yeterlilikleri
kazanan meslek elemanları,
makine teknolojisi ile ilgili
işletmelerde kariyer yapabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MAKİNE TEKNOLOJİSİ
Makine Teknolojisi alanında eğitim
almış kişiler, kamu veya özel sektöre
ait işletmelerde (otomotiv, gemi,
uçak, sınai tesisler) çalışabilecekleri
gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
CNC mekanik imalat atölyelerinde,
kalıp ve prototip yapan
imalathanelerde, imalat ve komple
resimlerin tasarlanıp çizildiği
bürolarda, mekanik bakım
atölyelerinde, mermer ve model
imalatı yapan işletmelerde iş
bulabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı;
otomotiv üzerinde mekanik,
elektrik ve elektronik aksamların
bakım ve onarımlarını yapma,
otomotiv gövde bölümlerinin
onarımlarını yapma, gövde
yüzeyleri üzerinde boya ve boya
sonrası işlemleri yapma, iş
makineleri bakım ve onarımı
yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Akaryakıt istasyonları, motorlu taşıtlar sektörüne yönelik reklam ve
sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, kara yolu ve deniz
taşımacılığı, inşaat ve tarım hizmetleri, otopark hizmetleri, yedek
parça, satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları
düşünüldüğünde büyük bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
- Otomotiv Elektromekanik,
- Otomotiv Gövde,
- Otomotiv Boya,
- İş Makineleri dallarının
eğitimi verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans
programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili bölümlerine
devam edebilirler. Eğitimini
tamamlayan meslek elemanları,
motorlu araçların bakım ve
onarımı ile ilgili işletmelerde
kariyer yapabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BÜRO YÖNETİMİ
Büro yönetimi, günlük işler, dava
hizmetleri, ofis yönetimi, iletişim,
bildirimler ve ödemeler, ofis
makineleri, sunum, toplantı ve
seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, büro
otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu, büro
hizmetlerinde işlerin elektronik makineler ve bilgisayarlarla yapılması
ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak
tanımlanmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BÜRO YÖNETİMİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
- Hukuk Sekreterliği,
- Ticaret Sekreterliği,
- Yönetici Sekreterliği dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BÜRO YÖNETİMİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
BÜRO YÖNETİMİ
Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda,
baro gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca
hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan
sekreterlik görevlerini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Lojistik, taşıma, depolama,
gümrük ve diğer tedarik zinciri
prosedür işlemlerini yapma
yeterliklerini kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
Ulaştırma hizmetleriyle, ürün
veya hizmetler hedef pazarlara
daha ekonomik ve hızlı bir
şekilde ulaştırılmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Ulaştırma hizmetleri, lojistik faaliyetlerin özünü içermektedir.
Lojistik, günümüzde tüm organizasyon ve kaynakları amaca
ulaşmak için en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği
olarak iş dünyasının gündemine girmiştir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Lojistik alanında çalışacak meslek elemanı, lojistik işletmeleri,
fabrikalar, gümrük işletme, ithalat ve ihracat yapan firmalar,
depolar, büyük mağazalar gibi iş piyasasının ihtiyacına göre
istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Güzellik ve saç bakım
hizmetleri alanı altında
yer alan saç bakımı, cilt
bakımı, vücut bakımı ve
makyaj dallarının
yeterliklerini
kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen
alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Alanın Altında Yer Alan
Dallar
Saç Bakımı,
Cilt Bakımı,
Vücut Bakımı,
Masaj dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım
Hizmetleri alanından mezun olanlar
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı ise lisans programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili programlarına
devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Kuaförlük mezunu olan kişi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan
halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek
liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla
sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev
alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro
ve TV stüdyolarında ve kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Halkla ilişkiler,
• Bir yönetim fonksiyonudur.
• Kurumun ya da kişilerin
itibar yönetimidir.
Kurumların, markaların ve
kişilerin aynasıdır. Aynaya
yansıyanlar ise halkla
ilişkilerin sonucudur.
•Halkla ilişkiler, dün,
• İletişim sürecidir, bütünsellik bugün ve gelecek
üzerine kuruludur.,
taşır.
süreklilik gerektirir
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Alanın Altında Yer Alan
Dallar
Halkla İlişkiler,
Müşteri Temsilciliği,
Kamuoyu Araştırmacılığı,
Organizasyon Sorumlusu,
Fuar Organizasyon
Sorumlusu dallarında
eğitim verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına
ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
Bu sektörde iş bulma olanakları
oldukça geniştir:
•Reklam ve haber
•Halkla ilişkiler
Ajanslarında,
ajanslarında ,
•Kurumsal iletişim ve
•Çağrı
tanıtım bölümlerinde,
merkezlerinde
•Görsel ve işitsel medya
•Şirketlerin
kuruluşlarında,
müşteri ilişkileri
•Medya takip ajanslarında, birimlerinde
•Kamuoyu ve piyasa
•Turizm şirketleri
araştırma şirketlerinde,
ve ticaret odaları.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SANAT VE TASARIM
Sanat ve Tasarım Alanı, toplumsal yaşamın
temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir
ürünüdür.
Günümüzde insanlar yaşadıkları mekanları estetik,
fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak
kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları
geliştirmekte ve kullanmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SANAT VE TASARIM
MESLEĞİN ALT DALLARI
Sanat ve tasarım alanı
altında yer alan iç mekân
dekorasyon, plastik
sanatlar ve dekoratif
sanatlar teknik ve
uygulama yeterliklerini
kazandırmaya
yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SANAT VE TASARIM
BÖLÜMÜN AMACI
Sanat ve tasarım alanı altında
yer alan mesleklerde sektörün
ihtiyaçları ve bilimsel-teknolojik
gelişmeler doğrultusunda gerekli
olan mesleki yeterlikleri kazanmış
nitelikli meslek elemanları
yetiştirmek amaçlanmaktadır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SANAT VE TASARIM
MESLEĞİN ALT DALLARI
-Liseden sonra, yükseköğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına
devam edebilirler ya da meslek yüksekokullarının
-Restorasyon(aslını bozmadan onarmak)
-Konservasyon(resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini
kaybetmeyecek şekilde korunması işi)
-Sahne Tasarımı
-Mimari Dekoratif Sanatlar bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
-Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan dikey
geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, lisans programlarına dikey geçiş
yapabilirler.
Ayrıca, özel yetenek sınavı ile güzel sanatlar fakültesinin ilgili bölümlerine
girebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SERAMİK VE CAM
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Seramik teknikeri olmak isteyenlerin ,
- Fen bilimlerine özellikle fizik ve kimyaya
ilgi duyan,
- El ve gözü eşgüdümle kullanabilme
yetenekleri güçlü,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
- Estetik görüş sahibi, şekillere güzellikler
katabilen,
- Ayrıntılara dikkat edebilen,
- Tasarlama ve çizim yeteneğine sahip
kimseler olması gerekir.
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SERAMİK VE CAM
Bölümde ne yapılır?
- Ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları
hazırlar,
- Seramik çamurunu hazırlar, akışkanlığını ve
yoğunluğunu saptar,
- Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve süsler,
- Seramik çamurunun pişme, küçülme ve
kuruma küçülme deneyimini yapar,
- Seramik mamullerinin kalite kontrolünü takip
eder,
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SERAMİK VE CAM
İş Alanları
* Seramik Ve Cam Fabrikaları Öğrenciler, seramik ve cam fabrikalarının Ar-Ge
bölümünde üretimin içinde ve kalite kontrolde seramik ve cam teknikeri,
* Özel Okullar, Anaokulları özel okulların açtığı seramik bölümlerinde teknik eleman
veya stajyer öğretmen,
* Serigrafi Atölyeleri
* Halk eğitim merkezleri belediyelerin açtığı meslek edindirme kurslarında usta öğretici,
* Alçı kalıp ve model atölyeleri ve cam dekor atölyelerinde usta olarak veya mezun olan
öğrenci kendi atölyesini de açabiliyor.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
SERAMİK VE CAM
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ADALET
• Amaç;
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak;
öğrencilere ortaöğretim seviyesinde
asgari olarak bir genel kültür vermek,
onlara kişi ve toplumun problemlerini
tanıtmak, çözüm yollarını aramak,
yurdun ekonomik, soysal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunma bilincini
ve gücünü kazandırmak, bilgi ve
kabiliyetleri edindirmek, sektörün
ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan
“mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları” yetiştirmektir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ADALET
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ADALET
Adalet Alanı Bünyesindeki Meslek Dalları;
İnfaz Koruma Memuru
Zabıt Kâtipliği
Olmak üzere iki alt dalda eğitim-öğretim verilmektedir
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ADALET
Mezuniyet sonrası Yükseköğretim;
Adalet Alanı mezunlarının sınavsız geçiş ile
tercih edebilecekleri bölümler,
Adalet
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Güvenlik
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ÇOCUK GELİŞİMİ VE
EĞİTİMİ
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Okul öncesi eğitim programı hazırlama, öz bakım becerileri,
yetersizlik türleri ve kaynaştırma, oyunu gelişim alanları ve
etkinliklerde kullanma, oyuncak hazırlama, kostüm hazırlama ve yüz
boyama çalışmaları, çocukla etkili iletişim kurma, özel eğitimde öz
bakım, özel eğitim programı hazırlama, yetersizlik türleri ve eğitimi
ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Alanın Altında Yer Alan
Dallar
Erken Çocukluk Eğitimi,
Özel Eğitim
dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi
ve Eğitimi alanından mezun
olanlar, “Yükseköğretime Geçiş
Sınavı’nda başarılı ise lisans
programlarına ya da meslek
yüksekokullarının ilgili
programlarına devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Okul öncesi eğitim kurumlarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumunda, çocuk kulüplerinde, çocuk organizasyon
şirketlerinde, evde çocuk bakımı hizmeti veren kuruluşlarda
çalışabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
El Sanatları Teknolojisi alanı dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini
çizme, geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğine uygun olarak
elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve sanayi
makinesinde tekniğine uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama
gibi yeterliklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
Alanın Altında Yer Alan Dallar
El Sanatları Teknolojisi alanında;
El Dokuma,
Halı Desinatörlüğü,
Dekoratif El Sanatları,
El ve Makine Nakışı,
Sanayi Nakışı,
Dekoratif Ev Tekstili dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek eğitimi, meslek liselerinin (ML, AML,TL) El Sanatları Teknolojisi
alanında diploma programı ile; mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim
merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programları ile
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
Liseden sonra“Yükseköğretime
Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar,
lisans programlarına veya meslek
yüksek okullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
Meslek yüksek okullarını
bitirenler, Dikey Geçiş Sınavı ile
lisans programlarına geçebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Giyim Üretim Teknolojisi alanı; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim
Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim
Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim ve
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarımı dallarının yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Kadın Giyim Modelistliği,
Erkek Giyim Modelistliği,
Çocuk Giyim Modelistliği,
İç Giyim Modelistliği,
Hazır Giyim Model Makineciliği,
Deri Giyim,
Kadın Terziliği,
Erkek Terziliği,
Kesim,
Konfeksiyon Makineleri Bakım
Onarım dallarında eğitim
verilmektedir.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Mesleki eğitim, meslek liselerinin Giyim
Üretim Teknolojisi alanında
verilmektedir. Meslek lisesinden sonra
“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda
başarılı olanlar, lisans programlarına ya
da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Giyim Üretim Teknolojisi alanında çalışmak isteyenler, özel sektörlerdeki
hazır giyim üretim işletmelerinde, konfeksiyon makineleri imalatı yapan ve
konfeksiyon makineleri teknik servis hizmeti veren sektörlerde çalışabilirler
veya kendi atölyelerini de açabilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla
tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama, ürün
veya konunun fotoğrafını çekme, çektiği fotoğrafları baskıya hazır hâle
getirme yeterliklerinin, çeşitli özelliklerdeki klasik veya otomatik banyo
ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkında yeterliklerin kazandırıldığı
alandır.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
Alanın Altında Yer Alan Dallar
Grafik,
Fotoğraf dallarında eğitim
verilmektedir
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı
olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine devam edebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
“Özel Yetenek Sınavı” ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin ve Eğitim
Fakültelerinin ilgili bölümlerine girebilirler.
KOCAELİ – İZMİT
İLÇE MİLLî EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Eğitim Alınabilecek Alan ve Dallar
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
Eğitimini
tamamlayarak iş
hayatında gerekli
yeterlilikleri
kazanan meslek
elemanları, grafik
ve fotoğraf ile ilgili
işletmelerde
kariyer yapabilirler.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Create flashcards