dolaşım etkinliği, kimliğimiz etkinliği ve üçgenler alıştırmalar

advertisement
ÜÇGENLERLE ALIŞTIRMALAR
Aşağıda açılarının ölçüsü verilen üçgenleri inceleyiniz. Bu üçgenlerin açılarına göre çeşidini
işaretleyiniz. Doğru seçeneğe karşılık gelen harfi şifre kutucuklarına yazarak şifreyi çözünüz.
2
1
3
60°
30°
50°
60°
110°
60°
.
40°
40°
S
dik açılı üçgen
E
dik açılı üçgen
Z
dik açılı üçgen
E
geniş açılı üçgen
K
geniş açılı üçgen
Ü
geniş açılı üçgen
K
dar açılı üçgen
Ü dar açılı üçgen
E
dar açılı üçgen
4
6
5
55°
75°
50°
38°
*
50°
100°
40°
42°
Z
dik açılı üçgen
S
dik açılı üçgen
Y
dik açılı üçgen
S
geniş açılı üçgen
E
geniş açılı üçgen
N
geniş açılı üçgen
E
dar açılı üçgen
K dar açılı üçgen
S
dar açılı üçgen
7
8
9
45°
70°
37°
50°
105°
60°
30°
53°
.
E
dik açılı üçgen
Y
dik açılı üçgen
Y
dik açılı üçgen
Z
geniş açılı üçgen
Ü
geniş açılı üçgen
E
geniş açılı üçgen
K
dar açılı üçgen
S
dar açılı üçgen
K
dar açılı üçgen
9
www.eratmerkur.com
3
7
8
4
1
5
2
6
* Aşağıdaki üçgenleri kenarlarına göre inceleyelim. Kenarlarına göre hangi çeşit üçgen olduklarını
altlarına yazalım.Üçgenleri de isimlendirelim.
4 cm.
Örnek:
A
2 cm.
7 cm.
5 cm.
6 cm.
4 cm.
6 cm.
4 cm.
9 cm.
7 cm.
B
8 cm.
C
Çeşit kenar üçgen.
3 cm.
………………….
…………………..
……………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 cm.
5 m.
26 cm.
6 cm.
4m
22 cm
13 cm.
6 m.
……………………..
………………………………
24 cm.
…………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 cm.
17 cm
13 cm.
5 cm.
12 cm.
6 cm.
5 cm.
8 cm.
13 cm.
…………………………………
……………………………….
……………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 cm.
9 cm.
11 cm.
14 cm.
23 cm.
22 cm.
9 cm.
4 cm.
…………………………………
……………………………..
13 cm.
…………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Aşağıdaki üçgenlerin uzunluklarını cetvelle ölçünüz, kenarlarına kaç cm. olduklarını yazınız ve hangi çeşit
üçgen olduklarını noktalı yere belirtiniz.
……………………….
www.eratmerkur.com
……………………………
………………
FEN VE TEKNOLOJİ DOLAŞIM ETKİNLİK
A)Cümlelerdeki boş bırakılan yerlere, “kalp – damarlar, kalp, dolaşımını, damarlara” sözcüklerinden uygun olanı
yazınız.
1.Kalbimiz kendisine gelen kanı ……………………………….. pompalar.
2 . ……………… ve ……………………. , kan dolaşımını sağlayan yapı ve organlardır.
3. ……………………… göğüs kafesinin içinde bulunur.
4.Damarlar, kalpten pompalanana kanın vücutta ……………………………. sağlayan yapılardır.
1.Futbol oynayan bir oyuncunun …………………………………ve ………………………………. artar.
2. ………………………………………kalbimizin ve iç organlarımızın sesini dinlemeye yarar.
3.Kalbin pompaladığı kanın damarlarda hissedilmesine ………………………………………… denir.
4.Kalbimizin vücudumuza kan pompalamak için yaptığı kasılma ve gevşeme hareketlerine
……………………………………………denir.
5. ………………………………… yapan birinde nabız sayısı ve soluk alıp verme sıklığı artar.
B)Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.
1.Kalp kendisine gelen kanı bir pompa gibi çalışarak damarlara gönderir.
Doğru ( ) Yanlış ( )
2.Kalpten pompalanan kan damarlar içinde tüm vücut organlarına ulaşır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
3.Damarlardaki kanda zararlı maddeler taşınmaz.
Doğru ( ) Yanlış ( )
4.Yetişkin bir insanı vücudundaki kan miktarı 4,5 – 5 litre kadardır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
5.Vücudumuzdaki kan kendini yenilemez.
Doğru ( ) Yanlış ( )
6.Vücudumuzdaki zararlı maddeler de kan ile taşınır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
7.Besinler ve oksijen kan ile vücudun tüm yapı ve organlarına taşınır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
8.Temiz kanın rengi koyu kırmızı kirli kanın rengi açık kırmızıdır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
9.Günlük yaşamımızda çeşitli egzersizler yaparız.
Doğru ( ) Yanlış ( )
10.Egzersiz yaparken nabız sayısı artar.
Doğru ( ) Yanlış ( )
11.Egzersiz yapan bir kimsenin kalp atış sayısı azalır.
Doğru ( ) Yanlış ( )
12.Basketbol oynarken oyuncuların kalp atış sayısı buna bağlı olarak da nabız sayısı artar.
Doğru ( ) Yanlış ( )
13.Hafif yük taşıyan insanların nabız sayısı, dinlenme sırasındaki nabız sayısından daha azdır. Doğru ( ) Yanlış ( )
14.Kalbin pompalayarak damarlardan vücudun çeşitli yapı ve organlarına gönderdiği kan oksijen yönünden zengindir.
Doğru ( ) Yanlış ( )
15.Vücudun çeşitli yapı ve organlarından kalbe dönen kan karbondioksitçe zengindir.
Doğru ( ) Yanlış ( )
16.Vücudumuzdaki damarları uç uca ekleyebilseydik İstanbul – Ankara arası kadar uzunlukta olduğunu görürdük.
Doğru ( ) Yanlış ( )
C.1.Aşağıdaki ifadelerle ifadeleri belirten kelimeleri eşleştiriniz.
A)Hücrelere oksijen ve besin taşıyan kırmızı bir sıvıdır
1)Kalp
B)Ülkemizi saran yollara benzer
2)Kan
C)Pompa görevi yapar
3)Damarlar
2)Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organlar aşağıdakilerden hangileridir?
I. Kalp
II. Akciğerler III. Damarlar
A) I ve III B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
3).Koşup oynayan bir çocuğun kal atış hızında, nabız sayısında ve soluk alıp verme sıklığında görülen değişme
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Kalp atış hızı
Nabız sayısı
Soluk alıp verme sıklığı
A)Değişemez Artar Azalır B) Artar Artar Değişmez C)Artar Değişmez Artar D)Artar Artar Artar
www.eratmerkur.com
www.eratmerkur.com
Download
Random flashcards
Create flashcards