Arkeoloji Bölümü 2016-2017 Güz Yarıyılı Vize Telafi ve Mazeret

advertisement
Arkeoloji Bölümü 2016-2017 Güz Yarıyılı Vize Telafi ve Mazeret Sınav Programı
Sınav Tarihi
Dersin Adı
Sınav Saati
19.12.2016
08.00
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
19.12.2016
AR 229 Temel Bilgi Tek. (P) AR 217 Arkeolojide Belg.
Teknikleri Fotoğrafçılık I (P)
AR 209 Sümer Akad Arkeolojisi I
AR 303 Babil Asur Arkeolojisi I
AR 411 Suriye Filistin Arkeolojisi I
IN 101/ UİN 101 İngilizce I
AR 205 Eski Tunç Çağında And. Ark. I
AR 321 Orta Tunç Çağında And. Ark.
AR 413 Anadolu Gliptiği I
AR 335 Anadolu’da Prehist. Ölü Gömme Gelenekleri
AR 417 Mısır Ark. Ve Sanatı I
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
TD 101/UTD 101 Türk Dili I
AR 103 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisine Giriş
AR 201 Seramik Sanatının Gelişimi I
AR 319 Prehistorik Sanat I
AR 443/419/409 Bitirme Tezi I
AR 109 Neolitik ve Kalkolitik Çağ’da And. Ark. I
AR 223 Antik Çağ Heykel Sanatı I/ AR 215 Kazı Tek. I (P)
AR 313 Sümer Akad Gliptiği I/ AR 311 İran Elam Ark. I (P)
AR 441/415/423 Yüzey Araştırması ve Kazı Staj Değerlen.
AR 329 Roma Portre Sanatı I
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
Aİ 101/UAİ 101 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi I
AR 107 Klasik Ark. Giriş I
AR 221 Hititçe Çeşitli Met. I/ AR 211 Eski And. Tarihi
Coğrafyası I (P)
AR 323 Klasik Ark. Mimarlık I
AR 113 Eski And. Dillerine Giriş I
AR 403 Eski And. Dilleri I
AR 105 Mezopotamya Ark. Giriş I
AR 235 Antik Yunan Seramiği I
AR 327 Konservasyon ve Restorasyon Tek. I/ AR 325 Antik
Çağ Seramik Sanatı I (P)
08.00
09.00
10.00
AR 233 And. Ve Komşu Bölg. Paleolitik I (P)
AR 119 And. Ve Komşu Bölgelerde Paleolitik I/ AR 101
Genel Prehist. I (P)
AR 227 Seramik Değerlendirme ve Çiz. Tek. I
AR 309 Eski And. Dilleri (Tarihi Metinler) I
AR 427 Anadolu Ark. I
AR 111 Eski Anadolu Madenleri ve Madencilik I
AR 231 Sanat Tarihine Giriş
AR 315 Arkeolojide Belg. Tek. (Mimari Çizim)
AR 401 Geç/Yeni Asur-Yeni Babil Ark. I
AR 301 Kilikya Ark. I
08.00
09.00
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
23.12.2016
AR 425 Nümismatik I
AR 115 Ege Ark. I
AR 219 Prehistorik Ark. Kazı ve Arş. Yöntemleri I
AR 307 Müzeciliğin Temel İlkeleri
AR 439 Arkeolojide Kıtalar Etnografyası
AR 117 Önasya Mitolojisi
AR 333 Prehistorik Teknolojiler I
AR 331 Yakındoğu Neolitiği
AR 429 Roma Seramiği
AR 237 Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I"
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Download