düzlemde doğrunun eğimi ve doğru denklemleri

advertisement
ANALİTİK DÜZLEMDE
DOĞRUNUN EĞİMİ
A) DOĞRUNUN EĞİMİ
EĞİM: Bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde (saat
yönünün tersi) yaptığı açıya eğim açısı, bu açının
tanjantına “eğim” denir ve m ile gösterilir.
Eğim açısı dar açı olan doğruların (sağa yatık
doğruların) eğimi pozitiftir.
Eğim açısı geniş açı olan doğruların (sola yatık
doğruların) eğimi negatiftir.
x eksenine paralel doğruların (eğim açıları sıfır
olan) eğimleri sıfırdır.
x eksenine dik olan doğruların (eğim açıları 90⁰
olan) eğimleri yoktur.
B) İKİ NOKTASI BİLİNEN DOĞRUNUN EĞİMİ
C) DENKLEMİ BİLİNEN DOĞRUNUN EĞİMİ
Bir doğru üzerindeki noktaların koordinatlarını veren
eşitliğe doğrunun denklemi denir. Doğru denklemleri:
y = mx + n veya ax+by+c=0 şeklindedir.
y=mx+n ise,
ax+by+c=0 ise,
eğim = m dir. (x’in katsayısı)
m=
(x’in katsayısının y’nin katsayısına oranının ters işaretlisi)
Aşağıda verilen doğruların eğimlerini bulunuz.
−3x+5y+10 = 0
y = 9 −4x
3y+8x −1 = 0
5y = 3x+4
Birbirine Paralel veya Dik Doğruların Eğimleri
Arasındaki Bağıntılar:
Birbirine paralel olan iki doğrunun eğimleri eşittir.
Birbirine dik olan iki doğrunun eğimleri çarpımı -1’dir
KAYNAKLAR:
Esen Yayınları 9. Sınıf Geometri Ders
Kitabı
 Zambak Yayınları 9. Sınıf Geometri Ders
Kitabı
 Coşku Yayınları 9. Sınıf Geometri Ders
Kitabı
 www.vitaminegitim.com

HAZIRLAYANLAR
İvrindi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Matematik Öğretmenleri
Download