Veritabanı Bağlantısını Sağlayan Fonksiyonu Yaz

advertisement
Veritabanı Bağlantısı
 Ado.Net Kütüphanelerini Tanımla
 using System.Data.OleDb;
 OledbConnection Nesnesini ve Bağlantı Cümleciğini Tanımla
OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=veritabanim.accdb");
 Veritabanı Bağlantısını Sağlayan Fonksiyonu Yaz

public void BaglantiAc()
{
try
{
//Veritabanı Bağlantısını Aç
Baglanti.Open();
}
catch (Exception Hata)
{
//Sistem hata mesajını göster
MessageBox.Show(Hata.Message,"Bağlantı Açma Hata Penceresi");
}
}
Download