geometri-yazilisi

advertisement
2013 – 2014 Öğretim Yılı Sıdıka İlkokulu 4/A Sınıfı MATEMATİK
Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
Adı soyadı:
……/…../2013
Sınıfı: 4/A
No:
1.Aşağıdaki açıların çeşitlerini belirleyerek harflerini aşağıdaki kutulara yazınız.
T
A
M
90°
120°
Dar açı
75°
dik açı
180°
Ç
geniş açı
doğru açı
2. Yandaki resme göre aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
P
R
S
T
N
açısı ………………………….. açıdır.
açısı ………………………….. açıdır.
açısı ………………………….. açıdır.
açısı ………………………….. açıdır.
açısı ………………………….. açıdır.
3. Aşağıdaki tabloda üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerine uygun olan boş kutulara
( X ) işareti koyunuz.
Üçgen
Kare
Dikdörtgen
İç açıları toplamı 180° dir.
Dört kenarı ve dört açısı vardır.
Dört kenarının uzunlukları birbirine eşittir.
Bütün açıları dik açıdır.
Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına da (Y) yazınız
a- [
] Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir.
b- [
] Bir üçgenin iç açıları toplamı 280° derecedir.
c- [
] Bir üçgende en az iki tane dar açı vardır.
d- [
] En büyük dar açı 89°’dir.
e- [
] Bir eşkenar üçgenin bütün kenarlarının uzunluğu aynıdır.
5. Aşağıda boş bırakılan yerleri, yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
{ doğru– geniş açılı–91°- dar açılı-ikizkenar- büyük –sembolle-açı -145°- İki }
a. Bir doğru açının içersinde .............................. tane dik açı vardır.
b. En küçük geniş açı ................................ derecedir.
c. 35° olan bir açıya …………………derecelik bir açı daha eklersek doğru açı oluşur.
d. Bir açısı geniş açı olan üçgenlere …………………………….üçgen denir.
e. Açılarının ölçüleri 80°,60 ve 40° olan üçgen ………………….üçgendir.
f. Üçgenin kenarları aynı zamanda bir……………………parçasıdır.
g. Kare ve dikdörtgen…………………….gösterilmez.
ğ. İletki hem ………….ölçer hem de gönye görevi görür.
h. Açı köşesine yazılacak ………………….harfle isimlendirilir.
ı. İki kenarı eşit ve bir açısı dik açı olan üçgene ……………….dik üçgen denir.
6.
Aşağıda açıları verilen üçgenlerin çeşidini karşılarına yazınız.
A. s( A ) = 500 , s( B ) = 900 , s( C ) = 400
ise ABC
......................... açılı üçgendir.
B. s ( A ) = 800 , s ( B ) = 350 , s ( C ) = 650
ise ABC ......................... açılı üçgendir.
C. s ( A ) = 1100 , s ( B ) = 400 , s ( C ) = 300
ise ABC ........................ açılı üçgendir.
7. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin, kenarlarına göre ne çeşit üçgen olduklarını
karşılarına yazınız.
A. [AB] = 9 cm , [BC] = 7 cm , [AC] = 9 cm ise ....................... kenar üçgendir.
B. [AB] = 5 cm , [BC] = 6 cm , [AC] = 8 cm ise ......................
kenar üçgendir.
C. [AB] = 7 cm , [BC] = 7 cm , [AC] = 7 cm ise ………..........
kenar üçgendir.
8. Dikdörtgenin özelliklerini yazınız. ( En az 5 tane özelik yazınız.)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşitlerini yanlarına yazınız.
0
A-) 1600 : ………..…Açı
D-) 180 : ……………Açı
B-)
0
90
: ……………Açı
E-)
0
360
: ……………Açı
C-)
0
52
: …………..Açı
10. Aşağıdaki geometrik şekilleri istediğiniz harflerle isimlendirerek altlarına yazınız.
…………………
……………….…………
….....................
Download