meb ıı. lisansüstü eğitime devam edenler

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU’NDA YABANCI DİL
EĞİTİMİ ALAN MEB GRUPLARI
MEB II. GRUP
(Başlangıç: 25.04.2011 / Bitiş: 26.10.2011)
ALİ OSMAN KARAOĞLU
Lisans Mezuniyet: Marmara Üniversitesi
Fakülte: Hukuk Fakültesi
Bölüm: Hukuk
Şu andaki durumu: Doktora yapıyor.
Görev Yeri: Yalova Üniversitesi(Kamu Hukuku)
AYKUT KAYA
Lisans Mezuniyet: Marmara Üniversitesi
Fakülte: İlahiyat Fakültesi
Bölüm: İlahiyat
Şu andaki durumu: İngiltere (Master bitti. Dr.
bekliyor.)
Görev Yeri: Şırnak Üniversitesi(İlahiyat)
EMİNE ENİSE YAKAR
Lisans Mezuniyet: Ankara Üniversitesi
Fakülte: İlahiyat Fakültesi
Bölüm: İlahiyat
Şu andaki durumu: İngiltere (Master)
Görev Yeri: Recep Tayyip Üniversitesi(İslam
Hukuku)
EMRAH AKYÜZ
Lisans Mezuniyet: Trakya Üniversitesi
Fakülte: İİBF
Bölüm: Kamu Yönetimi
Şu andaki durumu: İngiltere (Master)
Görev Yeri: Bingöl Üniversitesi( Çevre ve Kent)
EVREN HİSARLI
Lisans Mezuniyet: KATÜ
Fakülte: Orman Fakültesi
Bölüm: Orman Mühendisliği
Şu andaki durumu: Kanada (Master)
Görev Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi(Orman
Botaniği)
FERHAT KÜRÜZ
Lisans Mezuniyet: Yıldız Teknik Üniversitesi
Fakülte: Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Matematik
Şu andaki durumu: AYRILDI.
Görev Yeri: Kastamonu Üniversitesi(Matematik)
HAKAN AYDOĞAN
Lisans Mezuniyet: Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi
Fakülte: Orman Fakültesi
Bölüm: Orman Mühendisliği
Şu andaki durumu: İngiltere (Master)
Görev Yeri: Kastamonu Üniversitesi(Orman
Ürünleri Teknolojisi)
MUSTAFA UĞUR PALA
Lisans Mezuniyet: Yıldız Teknik Üniversitesi
Fakülte: Elektrik Elektronik Fakültesi
Bölüm: Elektrik Mühendsiliği
Şu andaki durumu: İTÜ (Yüksek Lisans)
Görev Yeri: TCDD(Demiryolu Elektrik İkasyon
Sistem Teknolojisi )
OZAN KAHRAMAN
Lisans Mezuniyet: Harran Üniversitesi
Fakülte: Ziraat Fakültesi
Bölüm: Gıda Mühendisliği
Şu andaki durumu: Amerika (Master)
Görev Yeri:Bitlis Eren Üniversitesi(Gıda
Teknolojileri)
SULTAN ZEHRA ATALAN
Lisans Mezuniyet: Dicle Üniversitesi
Fakülte: Mimarlık Fakültesi
Bölüm: Mimarlık
Şu andaki durumu: KATILMADI
Görev Yeri: KATILMADI
SÜMEYRA YAKAR
Lisans Mezuniyet: Uludağ Üniversitesi
Fakülte: İlahiyat Fakültesi
Bölüm: İlahiyat
Şu andaki durumu: İngiltere(Master)
Görev Yeri: Ardahan Üniversitesi(İslam Hukuku)
TUBANUR BÜYÜKÇOLPAN
Lisans Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Bilgi Belge Yönetimi
Şu andaki durumu: İngiltere (Master)
Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(Bilgi Belge
Yönetimi)
AYŞE KARA
Lisans Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Arap Dili ve Edebiyatı
Şu andaki durumu:
Görev Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi(Arap
Dili ve Edebiyatı)
AYTUĞ CEYLAN ÇAKIR
Lisans Mezuniyet: Yeditepe Üniversitesi
Fakülte: Hukuk Fakültesi
Bölüm: Hukuk
Şu andaki durumu: İngiltere (Yüksek Lisans)
Görev Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
EKREM SOLAK
Lisans Mezuniyet: Yeditepe Üniversitesi
Fakülte: Hukuk Fakültesi
Bölüm: Hukuk
Şu andaki durumu: İngiltere (Yüksek Lisans)
Görev Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
MEHMET BARINER
Lisans Mezuniyet: Yeditepe Üniversitesi
Fakülte: Hukuk Fakültesi
Bölüm: Hukuk
Şu andaki durumu: Doktora yapıyor.
Görev Yeri: İstanbul Medeniyet
Üniversitesi(Hukuk)
MERVE YILDIRIM
Lisans Mezuniyet: Haliç Üniversitesi
Fakülte: Mühendslik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği
Şu andaki durumu: İngiltere (Doktora)
Görev Yeri: Erzurum Teknik Üniversitesi(Bilgisayar
Mühendisliği)
ÖZGE ENEZ
Lisans Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Psikoloji
Şu andaki durumu: İngiltere (Master bitti, Doktora
bekliyor)
Görev Yeri: Giresun Üniversitesi(PDR)
ÖZLEM KOCA
Lisans Mezuniyet: Yeditepe Üniversitesi
Fakülte: Hukuk Fakültesi
Bölüm: Hukuk
Şu andaki durumu: İngiltere (Master bitti.
Doktoraya başlayacak.)
Görev Yeri: Yalova Üniversitesi(Hukuk)
PINAR ÇALIŞIR
Lisans Mezuniyet: KATÜ
Fakülte: Mimarlık Fakültesi
Bölüm: Mimarlık
Şu andaki durumu: İTÜ (Doktora)
Görev Yeri: Amasya Üniversitesi(Mimarlık)
PINAR KAYA
Lisans Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
Bölüm: Psikoloji
Şu andaki durumu: İngiltere (Master)
Görev Yeri: Giresun Üniversitesi(PDR)
SİNEM YILDIZ
Lisans Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi
Fakülte: Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm: Uluslararası İlişkiler
Şu andaki durumu: İngiltere (Y. Lisans bitti. Dr.
bekliyor.)
Görev Yeri: Nevşehir Üniversitesi(Yönetim
Bilimleri)
YUNUS EĞİ
Lisans Mezuniyet: Mersin Üniversitesi
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Şu andaki durumu: Amerika (Master)
Görev Yeri: Şırnak Üniversitesi(Elektrik Elektronik
Mühendisliği)
MEB II. GRUP BAŞARI ORANLARI
BAŞARI
ORANLARI
DİL SINAVLARI
(IELTS/TOEFL/KPDS/ÜDS/YDS)
BELİRSİZ
PROGRAMDAN
AYRILANLAR
TOPLAM
TOPLAM
20
1
2
23
MEB II Yabancı Dil Başarı Grafiği
Dil Sınavlarından
Geçenler
Belirsiz
Programdan Ayrılanlar
MEB II. LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDENLER
LİSANSÜSTÜ EĞİTİME
DEVAM EDENLER
YÜKSEK
LİSANS/DOKTORA/MASTER
BELİRSİZ
PROGRAMDAN
AYRILANLAR
TOPLAM
TOPLAM
20
1
2
23
MEB II Lisansüstü Eğitim Devam
Grafiği
Lisanüstü eğitime devam
edenler
Belirsiz
Programdan Ayrılanlar
Download