Software Development Lifecycle (SDLC) Eğitimi 2 Gün

advertisement
Software Development Lifecycle (SDLC) Eğitimi
with special focus on Project Management, Business Analysis,
Software Testing & User Experience
2 Gün
Eğitim İçeriği
Modül 1: Project Management and Software Delivery Lifecycle
Modül 3: Software Testing
»» Proje Yönetimi Çerçevesi
»» Yazılım Testinin Temelleri
»» Entegrasyon ve Zaman Yönetimi
»» Risk Analiz Teknikleri
»» İnsan Kaynakları Yönetimi
»» Test Senaryolarının Tasarlanması, Yazılması ve Dokümantasyonu
»» İletişim ve Paydaş Yönetimi
»» Test Psikolojisi
»» Risk Yönetimi
»» Test Süreçleri
»» Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün Temelleri
»» Test Seviye ve Çeşitleri
»» Geleneksel Metodolojiler
»» Roller ve Sorumluluklar
»» Çevik/Iteratif Metodolojiler
»» Test Stratejisi ve Planının Oluşturulması
Modül 2: Business Analysis
»» İş Analizi Süreçleri
»» Gereksinim Analizi ve Dokümantasyon
»» İş Analizi Teknikleri – İş/Süreç Akış Modelleri
»» İş Analizi Teknikleri – Davranış Modelleri ve UML
»» Hata Önceliklendirmesi ve Raporlaması
»» Kritik Performans Göstergeleri
»» Dinamik ve Statik Testler
»» Test Otomasyon Araçları
Modül: : User Experience
»» Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yönetiminde Yaşanan Zorluklar
»» Kullanıcı Odaklı Ekran Tasarımı ve Kullanıcı Deneyiminin Temelleri
»» İş Analistleri için Müzakere Yönetimi
»» Ekran Tasarımı/ Kullanıcı Deneyimi Tasarım Süreci
»» Gereksinim Planlaması ve Yönetimi
»» Uygulamanın Amacının Belirlenmesi
»» Gereksinim Yönetimi ile Proje Yönetimi Arasındaki İİişkiler
»» Kullanıcı Profilleme
»» Gereksinim Yönetimi ile Test Yönetimi Arasındaki İlişkiler
»» Persona Çalışmaları
»» Gereksinim, Test Senaryosu ve Hata İzlenebilirliği
»» Fonksiyonel ve İçerik Gereksinimlerin Belirlenmesi
»» Interaktif Tasarımın Oluşturulması
»» Bilgi Mimarisinin Oluşturulması
»» Prototipleme (Wireframing, Sketching, Screen Mockups, Storyboards)
»» Görsel Tasarım
»» Kullanılabilirlik Testleri (User observation, Heuristic Inspection)
Eğitime Kimler Katılmalı
Eğitimin Faydaları
»» Proje Yöneticileri
»» SDLC (Software Development Lifecycle)’yi uçtan uca öğrenin.
»» Programcılar
»» Proje yönetimi ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi edinin
»» Yazılım Uzmanları
»» İş analistliğine ilişkin best practice’leri öğrenerek yetkinliklerinizi dünya
»» Test Mühendisleri
»» Kalite Güvence Uzmanları
»» İş Analistleri
»» Sistem Analistleri
»» Kurumsal Mimari Uzmanları
»» Yazılım Mimarları
standartlarına çıkarın
»» En son yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve araçları
konusunda uzmanlaşın
»» Ekran tasarımı ve kullanılabilirlik testine ilişkin yetkinliklerinizi
uluslararası standartlarda yöntemlerle arttırın
»» PMP, IIBA, ISTQB ve UXPA sertifikasyonlarına ön hazırlık yapın.
+90 212 290 76 60 | [email protected] | www.keytorc.com
Download