alternatif akım devre analizi

advertisement
Dersin Adı ve Kodu:
Programın Adı:
ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ - EOT - 106
ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON TEKNOLOJĐSĐ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Krediler
Yarıyıl
Proje / Alan Ödev
AKTS
Teori Uyg. Lab.
Diğer Toplam Kredi
Çalışması
Kredisi
II
42
42
3
3
Türkçe
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli Zorunlu
Yok
Ön Şartlar
Alternatif akım (AC) devreleri; Kapasitif ögeli alternatif akım (AC) devreleri; Endüktif ögeli
alternatif akım (AC) devreleri; LCR devreleri; Alternatif akım (AC) devre analizi; Cihaz
Dersin Đçeriği
karakteristikleri; Güç
Devre ilkerinin temel prensipleri, alternatif akımlı devrelerin analizi ilgili temel kavramları
Dersin Amacı
öğretmek.
Devre ilkerinin temel prensipleri, alternatif akımlı devrelerin analizini öğrenmek.
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders notları
Ders Kitabı
ve / veya
Kaynaklar
Varsa ( X )
Yüzde
olarak
(%)
işaretleyiniz
X
30
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Değerlendirme
Ödevler
Ölçütleri
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
X
70
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Konular
Alternatif akım (AC) devreleri
1.
Alternatif akım (AC) devreleri
2.
Kapasitif ögeli alternatif akım (AC) devreleri
3.
Kapasitif ögeli alternatif akım (AC) devreleri
4.
Endüktif ögeli alternatif akım (AC) devreleri
5.
Endüktif ögeli alternatif akım (AC) devreleri
6.
Ara Sınav
7.
Endüktif ögeli alternatif akım (AC) devreleri
8.
LCR devreleri
9.
LCR devreleri
10.
Alternatif akım (AC) devre analizi
11.
Alternatif akım (AC) devre analizi
12.
Cihaz karakteristikleri
13.
Güç
14.
Dönem Sonu Sınavı
15.
Download