dna`nın yapısı ve kendini eşlemesi

advertisement
DNA’NIN YAPISI VE
KENDİNİ EŞLEMESİ
HAZIRLAYANLAR:İKİLİ SARMAL
FATMA YILMAZ
RECAYİ AYBAT
• DNA’nın görevleri:
a.Hücredeki canlılık olaylarını
yönetir.
( Protein sentezi )
b.Kalıtsal özelliklerin ortaya
çıkmasını ve taşınmasını sağlar.
c.Kalıtsal özelliklerin oğul döllere
aktarılmasını sağlar. ( Üreme olayı )
• DNA ( Deoksiribonükleik asit )
• DNAnın yapısı:
Fosfat+şeker+organik baz=nükleotid
• Nükleotidler birleşerek DNA zincirini
oluşturur.
• İplik kısmında şeker ve Fosfatlar
bulunur.
• Basamak kısmıysa organik bazlardan
oluşur.
• DNA ‘da bulunan bazlar;Adenin (A),
Guanin(G), Sitozin (C) ve Timin(T)’dir.
Bir DNA molekülünde daima
adenin- timinle
guanin- sitozinle
eşleşir .
-Nükleotitlerin yapısını tam olarak
gösterememekte,
-DNA kendini eşlemesini göstermekte
yetersiz kalmaktadır.
Önceki Çalıştaydan Kalan Parçalar
Nükleotidimizi Oluşturan Birimler
Nükleotidimiz Şekilleniyor
DNA Zincirimiz
Zincirimiz Oluştu
Zincirimiz Eşleniyor
Nükleotitleri Bıraktığımızda
Eşleniğini Buluyor
Öğrencilere Oyunlaştırıp
Sunulabilir
KAYNAKÇA
• Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. (2008).
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB
Yayınları,Ankara.
• Campbell & Reece, Altıncı Baskıdan Çeviri. (2006).
Biyoloji, Çeviri Editörleri : Prof.Dr. Ertunç Gündüz,
Prof.Dr. Ali Demirsoy, Prof.Dr. İsmail Türkan, Palme
Yayıncılık,Ankara.
• Biotechnologyonline.2009. What does DNA look
like?http://www.biotechnologyonline.gov.au/images/
contentpages/sm_helix.jpg&imgrefurl=http://www.bi
otechnologyonline.gov.au/biotec/dnalookhtml&usg
• Erişim tarihi:06/02/2010
TEŞEKKÜR
• TÜBİTAK YİBO-4 Çalıştayı Ekip
Başkanı Sayın Prof.Dr. Mehmet
AY ve Ekibine Danışmanlarımız
Sayın Prof.Dr. Serpil ÜNYAYAR,
Doç Dr. Şükran YALÇIN
ÖZDİLEK
• Ve Herkese…Çok Teşekkürler.
Download