reklam sözleşmesi

advertisement
REKLAM SÖZLEŞMESİ
Sözleşmenin Tarafları
www.ceyhanlikoyusevdalilari.org (Ajans olarak anılacaktır)
Adres :İSTANBUL
İletişim Bilgileri :0 535 303 59 63
-AVUKAT SELAMİ AYDIN……………………. (Reklam Veren olarak anılacak)
Adres :MERKEZ CAMİİ SOK.NO:1/7 İÇERENKÖY /ATAŞEHİR
İletişim Bilgileri :0 5334363238
MADDE 1 - KONU VE KAPSAM
Sözleşme, reklam verenin firmasının reklamı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne
şekilde işletileceği ile çalışma şekil ve koşullarını kapsamaktadır.
MADDE 2 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ajans, 1 maddedeki amaçlar doğrultusunda Reklam Veren ile tam bir işbirliği içinde
çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi
kabul ve taahhüt eder.
Reklam Veren, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı,
özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek
sorumlu olarak görmeyi, kabul ve taahhüt eder.
MADDE 3 – GİZLİLİK
Ajans, Reklam Veren’den aldığı ve/veya reklam veren adına yürütülen ve karşılığı Reklam
Veren’ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Reklam Veren’in izni olmadan hiç
kimseye vermemeyi ve paylaşmamayı taahhüt eder. Bu taahhüt sözleşmenin bitiş tarihinden
sonrası için de geçerlidir.
MADDE 4 - AJANS HİZMETLERİ
Reklamın (kartvizit ebatlı, statik) internet sitesinde yayınlanmasını sağlamaktadır.
Mücbir sebepler dışında kaldırılması, yayımın durdurulması vb. durumlarda kalan yayın hakkı
elden geldiğince uygun şekilde telafi edilerek yayınlatılacaktır.
MADDE 5 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER
Sözleşme bedeli, AYLIK ..3,00... TL ;YILLIK ...30,00 TL dir.
Ödeme Şekli: aylık yada yıllık peşin olarak yapılacaktır.
MADDE 6-REKLAM GELİRİNİN KULLANILMASI
www.ceyhanlikoyusevdalilari.org internet sitesinin hiçbir şekilde kar amacı yoktur.Bu
sözleşme ile elde edilecek gelir ve gelirler tamamen internet sitesinin yıllık alan adı ve web
sitesi hizmetleri
doğrultusunda kullanılacaktır.
MADDE 7- ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ
İşbu sözleşme reklam verenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tek taraflı olarak
feshedilir;yada reklam verenin isteği doğrultusunda sona erdirilir.Reklam verence sona
erdirilen sözleşme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda , …İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme, bu madde dahil 8(sekiz) madde ve 1 (bir) sayfadan ibaret olup, …2.. nüsha
halinde düzenlenmiş ve
taraflarca …07…./ …02…/ ….2014… tarihinde imzalanmıştır.
Ajans
www.ceyhanlikoyusevdalilari.org
Reklam Veren
AVUKAT SELAMİ AYDIN
Download