4. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

advertisement
ADI SOYADI:
TARİH:
SINIF / NO:
PUANI:
……./Ekim/2015
…………………. İLKOKULU
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4/….. SINIFI MATEMATİK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAVI
1. Aşağıda verilen geometrik cisimleri isimlendirip
altlarına kenarları ve kenar uzunluklarını sembolle
yazınız.
6
4
3
4
3
5
Adı1…………………..
……………………………
……………………….
Adı2…………………..
……………………………
…………………….. ..
Adı3…………………..
……………………………
……………………….
Adı4…………………..
……………………………
4.Aşağıda verilen geometrik cisimlerin altlarına
köşe, kenar ve açı sayılarını yazınız.
……………………..
Kenarları:
Kenarları:
Kenarları:
1…………………..
1. …………………
1……………………
2…………………..
2. …………………
2……………………
3…………………..
3. …………………
3……………………
4…………………..
4. …………………
4………………………
2.Aşağıdaki Tümcelerden Doğru Olanın Başına (D)
Yanlış Olanın Başına (Y) Koyunuz.
Köşe sayısı:……. Köşe sayısı:…….. Köşe sayısı:…..
Kenar sayısı:….. Kenar sayısı:…... Kenar sayısı:…..
Açı sayısı:………. Açı sayısı:………. Açı sayısı:……
5.Aşağıdaki üçgende ? olan yerin açısı kaç
derecedir?
50
?
6. Aşağıdaki açıları gösterip, isimlendirip,
açıölçerinizle ölçerek altlarına açı çeşitlerini
yazınız.
a. (
) İki tane dik açısı olan üçgene dik üçgen
denir.
b. ( )Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir.
c. (
d. (
e. (
f. (
g. (
h. (
i. (
j. (
)Açının
kenarları uzatıldığında açının ölçüsü
değişir.
)Eşkenar üçgenin kanar uzunlukları birbirine
eşittir.
)En büyük dar açının ölçüsü 89° dir.
)Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 ̊dir.
)Üç açısı da geniş açı olan üçgenlere geniş açılı
üçgen denir.
)Üçgen sembolle gösterilir, kare ve dikdörtgen
sembolle gösterilmez
)Doğru açının ölçüsü 180 derecedir.
) İkiz kenar üçgenin üç kenarının uzunluğu
birbirine eşittir.
3. Aşağıda verilen geometrik şekilleri isimlendirip
altlarına yazınız.
….………………
…………………….
………………….
……………………
……………………….
………………………..
……………………………..
7. Aşağıda verilen geometrik şekillerin
köşegenlerini çizerek gösteriniz.
8.Aşağıda verilenlere göre istenen açıyı
hesaplayınız.
14-Aşağıda verilen üçgenleri kenarlarına göre
çeşitlerin yazınız.
A
70°
?
30°
5
cm
5
cm
B
4 cm
4 cm
C
9.Aşağıda verilenlere göre A açısını kaç derece
hesaplayınız. A
B= 40
A açısı kaç derecedir.
4 cm
4 cm
B
3 cm
5
cm
………………………………………
……………………………… ……………………………
…………………………………….. ……………………………… …………………………….
15.Aşağıdaki geometrik şeklin kenarlarına ait
isimlendirmelerden hangisi yanlıştır.
C
K
3 cm
10.Aşağıda verilen üçgenleri açı çeşitlerine göre
eşleştiriniz.
M
L
N
A) [KM] C) [LM]
B) [MN] D) [NL]
16.Aşağıdaki açılardan hangisi bir geniş açıdır?
A) G 89°
17.
Dik Açılı Üçgen Dar Açılı Üçgen Geniş Açılı üçgen
11.Aşağıdaki üçgende istenilen açıyı hesaplayınız.
A
A= 57˚ ve
B
B= 73˚
S(C)= ?
B) B= 19°
C)M=90 ° D) H=91°
Bütün kenar uzunlukları birbirine
eşit, bütün açıları aynıdır.
Miki Fare’nin anlattığı üçgen aşağıdakilerden
hangisidir.
A) Eş açılı üçgen
B) İkiz kenar üçgen
C) Çeşit kenar üçgen
D) Eşkenar üçgen
18. lABl= 4 cm ve lBCl= 2 cm olan bir ABCD
dikdörtgeni çiziniz
C
12. Aşağıdaki üçgende istenilen açıyı hesaplayınız.
K
M= ?
78˚
M
L
13.Aşağıdaki çizimde istenilen açıyı hesaplayınız.
D
E = ?
80˚
140˚
E
F
------------------------------------Puanlama;
1 ve 2.sorunun doğru cevabı; 10 puan,
diğer soruların doğru cevapları 5’er puandır
Süre 40 dakikadır.
Başarılar !!!
İnan ÖVET
Download