2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI FİNANS

advertisement
2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI
FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI
Soru 1
Kar payı ödemeyen bir hisse senedinin bugünkü fiyatı 80 TL’dir. Bu hisse senedinin üzerine
yazılmış 3 ay vadeli kullanım fiyatı 81 TL olan Avrupa tipi satın alma opsiyonun fiyatı ise 3 TL’dir.
Eğer sürekli yıllık risksiz faiz oranı %8 ise aynı hisse senedinin üzerine yazılmış olan Avrupa tipi
satım opsiyonunun teorik fiyatı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 2,889
B) 2,556
C) 2,396
D) 2,020
E) 1,95
Doğru seçenek: C
Soru 2
Bir yatırımcı, belli bir hisse senedinin üzerine yazılmış 3 ay vadeli kullanım fiyatı 40 TL olan
Avrupa tipi alım opsiyonunu 5 TL’ye alıp, aynı hisse senedi üzerine yazılmış 3 ay vadeli kullanım
fiyatı 45 TL olan Avrupa tipi alım opsiyonunu 2 TL’ye satarak Bull Spread oluşturmuştur. Temel
varlığın fiyatı 50 TL olduğunda Bull Spread’in karı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 0
Doğru seçenek: C
Soru 3
Bir X hisse senedinin fiyatının t , tϵ 0,10 , geometrik Brown hareketi ile modellendiğini ve
aşağıdaki stokastik differansiyel denklemi sağladığını varsayalım:
=
0,8
+ 0,4
.
Burada,
, tϵ 0,10 standart Brown hareketi ve 0 = 5 olduğuna göre hisse senedi fiyatının
= 3 anında beklenen değeri,
3 , aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
,
B) 5
,
C) 5
,
D) 5
E) 5
,
Doğru seçenek: B
Soru 4
∈ 0, !
aralığında tanımlı standart Brown hareketi olsun. Bu durumda,
"
1 +
2 > 2 olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? (Burada % fonksiyonu standart
normal dağılımın birikimli dağılım fonksiyonunu göstermektedir.)
,
A) % 2
B) %
Doğru seçenek: D
√
C)1 − % 0,5
D) 1 − %
√
E) 1 − % 1,645
2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI
FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI
Soru 5
Belirli bir günde ABC endeksi vadeli işlem sözleşmesi (futures) uzlaşma fiyatı 850,30 birimdir.
Piyasa kapanışında bu fiyattan alınan sözleşmenin ertesi gün açılış fiyatı 850,70 birim ve gün sonu
kapanış fiyatı 850,10 birim olarak gerçekleşmiştir. Bu sözleşmenin açılış, kapanıştan hemen öncesi
ve kapanış sonrası değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? (ABC
endeksi futures sözleşmesi için birim çarpanı olarak 250 TL alınız.)
Açılış değeri 100 TL’dır.
Kapanıştan hemen önceki değeri −50 TL’dır
Kapanış sonrası değeri 10 TL’dır.
I.
II.
III.
A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II
Doğru seçenek: C
Soru 6
( ≥ 0) göz önüne alındığında
Black-Scholes modeline uyduğu bilinin hisse senedi
+,- ln
+ℎ
1
,ℎ>0
koşullu varyansının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ℎ
B) 2ℎ
C) ℎ√
D) 3
E) 3 ℎ
Doğru seçenek: E
Soru 7
Aşağıda dinamikleri verilen X ve Y hisse senetlerini göz önüne alalım.
4
4
6
=6 0
7 8 . :
= 0,06
+ 0,2 5
, ≥ 0.
Burada 5
bir standart Brown hareketidir ve piyasadaki sürekli bileşik faiz oranı %4 olarak
verilmiştir. X hisse senedinin kar payı (dividend) oranı %2, Y’nin ise %1 olduğuna göre 2
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,02
Doğru seçenek: C
B) 0,01
C) 0,005
D) 0,003
E) 0,001
2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI
FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI
Soru 8
Sabit oranda büyüme modeline göre hisse senedinin fiyatını etkileyen faktörler aşağıdakilerden
hangisi veya hangileridir?
I.
II.
III.
Büyüme oranı
Beklenen getiri oranı
Son ödenen kar payı (temettü\dividend)
A) I,II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
Doğru seçenek: A
Soru 9
Kesikli zaman varsayımı altında, nominal değeri 1000 TL olan ve kupon oranı yıllık %8 olan 3 yıl
vadeli tahvil yıllık %11 getiri sağlıyorsa fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 948,47
B) 926,69
C) 914,50
D) 897,42
E) 875,63
Doğru seçenek: B
Soru 10
Kesikli zamanda, yıllık enflasyonun %25 olduğu bir ülkede, bir çalışanın maaşına %75 zam
yapılması durumunda yılsonunda çalışanın alım gücündeki değişim aşağıdakilerden hangisidir?
A) %40 artar
B) %25 artar
C) %15 artar
D) %5 azalır
E) %10 azalır
Doğru seçenek: A
Soru 11
Kesikli faiz varsayımı altında, bir yatırımcı 40 gün vadeli ve 120 günlük LIBOR bazlı değişken
faizli tahvil almak istiyor. Borsa taciri bu kontrat için fiyatı %9,5 olarak kote ediyor. Kontratın
nosyonal esası 40.000.000 TL’dir. Vade sonunda 120 günlük TRLIBOR %9 olduğu varsayıldığı
takdirde; uzun pozisyondaki kar/zarar durumu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) −93.184,19 != B) −82.789,46 !=
E) −41.752,74 !=
Doğru seçenek: D
C) −71.785,85 !=
D) −64.724,92 !=
2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI
FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI
Soru 12
Kesikli faiz varsayımı altında, fiyatı 36 TL olan ve bir hisse senedine dayalı satın alma opsiyonunun
kullanım fiyatı 40 TL’dir. Opsiyonun 1 yıl sonra vadesi dolmaktadır ve risk-nötr faiz oranı
%10’dur. Bu opsiyonun alabileceği en düşük değer aşağıdakilerden hangisidir?
Not: Bir yılı 365 gün olarak alınız.
A) -3,78
Doğru seçenek: E
B)-2,84
C) -1,4
D) -0,5
E) 0
Download