Slayt 1

advertisement
Roma
Roma İmparatorluğu zamanında Roma merkezi
Jupiter Capitolinus Tapınağı, Juno and Minerva, Roma, M.Ö. 509
Capitol Tepesi, 19.yy. Gravürü
Roma İmparatorluğu zamanında Roma merkezi
Forum Romanum
Forum Traian
Forum Augustus
İMPARATORLUK FORUMLARI
Forum Romanum
İMPARATORLUK FORUMLARI
Forum Romanum
Antoninus ve Faustina Tapınağı , M.Ö.141
İMPARATORLUK FORUMLARI
Forum Romanum
Antoninus ve Faustina Tapınağı, M.Ö.141
İMPARATORLUK FORUMLARI
Forum Romanum
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus ve Traian Forumları - Roma İmparatorluk Forumları
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus ve Traian Forumları - Roma İmparatorluk Forumları
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus Forumu
Mars Ultor Tapınağı (İntikamcı Mars), M.Ö.28-2
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus Forumu
Mars Ultor Tapınağı (İntikamcı Mars), M.Ö.28-2
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus Forumu
Mars Ultor Tapınağı (İntikamcı Mars), M.Ö.28-2
İMPARATORLUK FORUMLARI
Subura Mahallesinden koruma duvarları ve tapınak
Mars Ultor Tapınağı (İntikamcı Mars), M.Ö.28-2
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus Forumu Portikosunda üst katta yer alan karyatidler
Mars Ultor Tapınağı (İntikamcı Mars), M.Ö.28-2
İMPARATORLUK FORUMLARI
Augustus Forumu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Traian Forumu
Bazilika Ulpia
Traian Marketi
Traian Tapınağı
Traian Sütunu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Traian Forumu
4- Bazilika Ulpia
3- Kütüphane
Traian Marketi
1- Traian Tapınağı
2-Traian Sütunu
5-Forum
İMPARATORLUK FORUMLARI
Bazilika Ulpia ve Traian S
ütunu,Traian Forumu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Traian Forumu
Forum kapısını
tasvir eden sikke
Bazilika Ulpia, 1.yy sonu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma Traian Forumu
Bazilika Ulpia, 1.yy sonu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma Traian Forumu
Bazilika Ulpia, 1.yy sonu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma Traian Forumu
Forum kapısını
tasvir eden sikke
Bazilika Ulpia, 1.yy sonu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma Traian Forumu
Kütüphane, 1.yy sonu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma Traian Forumu
Traian s
ütunu, Traian Forumu,
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 2. yy.
Traian s
ütunu, Traian Forumu,
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 2. yy.
Traian s
ütunu, Traian Forumu,
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 2. yy.
Traian s
ütunu, Traian Forumu,
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 2. yy.
İMPARATORLUK FORUMLARI
Traian Merketi, Traian Forumu
Traian Merketi, Traian Forumu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 113
Traian Merketi, Traian Forumu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 113
Traian Merketi, Traian Forumu
İMPARATORLUK FORUMLARI
Roma, 113
Download