Plüton (Gezegen)

advertisement
AYŞE KIRALİ İ.Ö.O.
ADI= EMİRHAN
SOYADI=GÜNEY
SINIFI=5/B
NUMARA=113
ADI=YUSUF
SOYADI= KINACI
BRANŞI=BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ
Plüton (Gezegen)
13 Mart 1930 yılında Tombaugh tarafından varlığı
saptanmıştır. Güneşten 6 milyar km. uzak, yarıçapı
3900 km., güneş çevresinde 248 yılda bir dolanır,
kendi ekseni etrafında dönüşünü 6 gün 9 saat 17
dakikada tamamlar, yoğunluğu dünyadakinden 6
kat daha fazla, sarımsı renkli, zayıf bir yıldızdan
dahi 4000 defa daha silik görülen, dünyaya gelen
güneş enerjisinin ancak %1 i kadar güneş ışını
alabilen, yüzeyinde donmuş metan ve buz
bulunan, en ilginç özeliği ise güneş çevresindeki
dönme düzleminin güneşin (ve diğer gezegenlerin)
ekvatoryal düzlemi ile 170 açı yapmasıdır. Bazı
kaynaklara göre Pluton, Neptün’ün uzağa kaçmış
bir uydusudur.
Plüto (Ayrıntılı)
Plüton, Güneş sistemindeki bir cüce gezegen.
24 Ağustos 2006 tarihine dek Güneş Sistemi'ndeki
en küçük gezegen (2390 km çaplı) olarak kabul
edilmiştir. Plüton'un dışmerkezli bir yörüngeye
sahip olması onun bir gezegen olup olmadığı
konusunda yıllar süren tartışmalar yaratmıştır. 24
Ağustos 2006'ya kadar Uluslararası Gökbilim Birliği
(International Astronomical Union; IAU), Plüton'u
bir gezegen olarak sınıflandırmıştır. Ancak, aynı
dernek 24 Ağustos 2006 tarihinde Prag'da yaptığı
toplantıda Plüton'u gezegen sınıfından çıkarak
"Cüce Gezegen" sınıfına koymuştur. Plüton, yeni
kabul edilen "Güneş’in etrafında dönen, yuvarlak
şekil alacak kadar kütleçekime sahip,
yörüngesinde kendi bağımsız ekosistemini
sürdürebilen göktaşları gezegendir." şeklindeki
gezegen tanımına uymadığı için ve Plüton'un
yörüngesinin Neptün’le kesişmesi nedeniyle
gezegen sınıfından çıkartılmıştır.
Güneş sisteminin dokuzuncu gezegenliğinden,
gezegensi göktaşları sınıfına düşürülen Plüton’un
adı da değiştirilmiştir. Plüton, bundan sonra diğer
göktaşları gibi bir numaraya sahip olacaktır.
Asteroid denilen gezegensi göktaşlarından
sorumlu olan Küçük Gezegen Merkezi (Minor
Planet Center) tarafından, Plüton'a 134340
rakamının
Özellikleri
Plüton'un çapı 2300 kilometredir. Güneş'e uzaklığı
6.0 milyar kilometre olan gezegenin bir yılı, 248
Dünya yılına eşittir. Büyüklüğü Ay'ın 1/6 sı
kadardır. Yoğunluğu suyun iki katıdır. Ekliptikle en
fazla açıyı yapan cüce gezegendir. Bu yüzden
1978-2000 yılları arasında Güneş'e Neptün'den
daha yakın olmuştur. Uzun süre tek bilinen uydusu
Charon olarak kalmıştır. Charon, Plüton'a, Ay'ın
dünyaya yaptığı gibi hep aynı yüzünü
göstemektedir. 2005 yılında 2 küçük uydusu daha
olduğu ortaya çıkmıştır.
METİN
KUTUSU
Download