Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Dr. H

advertisement
Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ Adli Bilimler Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0477-T
Revizyon No: 03 Tarih: 16 Kasım 2016
Deney Laboratuvarı
AB-0477-T
Adresi :
Cerrahpaşa Kampüsü
Cerrahpaşa/Kocamustafapaşa
34098 İSTANBUL/TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Tel
: 0 212 414 30 00
Faks
: 0 212 588 00 11
E-Posta : [email protected]
Website : adlitip.istanbul.edu.tr
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Adli Genetik
İnceleme
Kan (sıvı), yanak
epitelyum hücresi,
kan lekesi (kuru
kan)
Kan Lekesinden QIAamp ® DNA Mini Kit ile
DNA İzolasyonu
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
Kandan QIAamp ® DNA Mini Kit ile DNA
İzolasyonu
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
Kandan Chelex ® 100 İle DNA İzolasyonu
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
Ağız içi sürüntüsünden QIAamp ® DNA
Mini Kit ile DNA izolasyonu
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
DNA miktar tayini (florometrik yöntemle)
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi
ile DNA'nın çoğaltılması
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
PCR Ürünlerinin Analizi (AB 3130
cihazında elektroforez )
P-AMGL-006
(İşletme İçi Metod)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter
Download