dosyayı indir

advertisement
FEN BİLGİSİ DERSİ 1.ÜNİTE TEST SORULARI
1- Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluğuna ne ad verilir ?
A- Organ
B- Doku
C- Sistem
D- Organizma
2- Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik grubuna girer ?
A- Kafa tası kemikleri
B- Kürek kemiği
C- Bacak kemikleri
D- Omurga kemikleri
3- Aşağıdakilerden hangisinin hareketini beyaz kaslar sağlar ?
A- Dil
B- Mide
C- Kalp
D- Alt çene
4- Kemiklerin bağlantı yerlerine ne ad verilir ?
A- Eklem
B- Kas
C- Kıkırdak
D- Bilek
5- Geniş yüzeyli, kalınlığı az olan kemiklere ne denir ?
A- Uzun kemik
B- Kısa kemik
C- Yassı kemik
D- Yuvarlak kemik
6- Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir ?
A- Vücudun hareketini kontrol etmek.
B- Vücudun hareketine destek sağlamak.
C- Vücudu dik tutmak.
D- İç organları korumak
7- Aşağıdaki kemiklerden hangisinin eklemleri yarı oynar eklemdir ?
A-Parmak kemikleri
B- Kafatası kemikleri
C- Omur kemikleri
D- Kol kemikleri
8-Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin grubu değildir ?
A- Proteinler
B- Vitaminler
C- Yağlar
D- Karbonhidratlar
9- Aşağıda yazılanlardan hangisi sindirim sistemi organlarından değildir ?
A- İnce bağırsak
B- Yutak
C- Mide
D- Böbrekler
10- “ D “ vitamini eksikliğinde ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir ?
A- Bronşit Hastalığı
B- Raşitizm Hastalığı
C- Büyümenin durması
D- Kansızlık
11- Kan hücreleri aşağıda yazılanların hangisinde oluşur ?
A- Tükürük besinde
B- Karaciğerde
C- Kalpte
D- Kemik iliğinde
12- Bütün kan gruplarına kan verebilen kan grubu hangisidir ?
A- AB grubu
B- A grubu
C- B grubu
D- 0 grubu
13- Akciğerlerden gelen temiz kan hangi damar ile dokulara gider ?
A- Aort atar damarı
B- Kılcal damarlar
C- Toplar damarlar
D- Kalp damarı
14- Kanın damarlara yaptığı basınca ne denir ?
A- Plazma
B- Antikor
C- Tansiyon
D- Nabız
15- Akciğer hangi sitemin organlarından biridir ?
A- Solunum Sistemi
B- Sindirim Sistemi
C- Dolaşım Sistemi
D- Hareket Sistemi
16- Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur ?
A- Böbrekler
B- Mide
C- Karaciğer
D- Akciğer
17- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından biri değildir ?
A- Böbrekler
B- Kalın bağırsak
C- Sidik torbası
D- İdrar borusu
18- Kandaki atık maddelerin süzülerek vücut dışına atılmasını sağlayan organ hangisidir ?
A- Karaciğer
B- Kalp
C- Mide
D- Böbrekler
19- Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarından biri değildir ?
A- Mide
B- Akciğer
C- Yutak
20- Kana kırmızı rengi veren hemoglobin nerde bulunur ?
A- Alyuvarlar
B- Kan pulcukları
C- Akyuvarlar
21- Vücudun yağ ve şeker gibi ihtiyaçlarını düzenlemek hangi organın görevidir ?
A- Kalp
B- Akciğer
C- Karaciğer
22- Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin mikrobu vücudumuza solunum yoluyla bulaşır ?
A- Grip
B- Sıtma
C- Tetanos
23- Besinleri çiğneyerek öğütmemize yarayan dişler aşağıdakilerden hangisidir ?
A- Kesici dişler
B- Köpek dişleri
C- Azı dişleri
24- Nabız dakikada kaç kez atar ?
A- 50-60 kez
B- 70-80 kez
C- 90-100 kez
25- Canlıların en küçük yapı birimine ne denir ?
A- Organ
B- Organizma
C- Çekirdek
BAŞARILAR...
D- Bağırsaklar
D- Karaciğer
D- Böbrekler
D- Kuduz
D- Süt dişleri
D- 180-200 kez
D- Hücre
Download