Tarih

advertisement
TARİH
Başlangıç Okumaları
Bernard Lewis, Uygarlık Tarihinde Araplar
Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi
David Thompson, Europe Since Napoléon
Desmond Dinan, AB Tarihi
Edward H. Carr, The Twenty Years' Crisis 1919-1939: An Introduction to the
Study of International Relations
6. Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan
7. Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu
8. Homeros, İlyada
9. Homeros, Odyssea
10. James Joll, Europe Since 1870, An International History
11. John Tosh, Tarihin Peşinde Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni
1.
2.
3.
4.
5.
Doğrultular
12. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
13. Nimet Kurat Akdes, Rusya Tarihi
14. Oral Sander, Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918’e)
15. Oral Sander, Siyasi Tarih (1918 - 1994)
16. Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Empires
17. Richard J. Evans, Tarihin Savunusu
18. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi
19. Toktamış Ateş, Siyasal Tarih
20. William McNeil, Dünya Tarihi
Destekleyici Okumalar
21. Alaeddin Şenel, İlkel Topluluktan Uygar Topluma
22. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi
23. Arthur Goldschmidt ve Lawrence Davidson, Kısa Ortadoğu Tarihi
24. Bilal Şimşir, Ermeni Meselesi
25. Conrad Totman, A History of Japan
26. Dale Copeland, The Origins of Major War
27. Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi (5 kitap)
28. Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?
29. Eric Hobsbawm, Kısa Yirminci Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı
30. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri
31. James L. Gelvin, The Modern Middle East: A History
32. Lewis Henry Morgan, Eski Toplum (I ve II)
33. Martin Bernal, Kara Athena
34. Nimet Kurat Akdes, Turkiye ve Rusya
35. Ovanes Kaçaznuni, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok
36. Peter Duus, Modern Japan
37. Peter Mansfield, A History of the Middle East
38. Richard Pipes, The Formation of Soviet Union
39. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi
40. Stanley Noah Kramer, Sümerler
41. Stephen Walt, The Origins of Alliances
42. William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi
İleri Okumalar
43. Arnold J. Toynbee, Uygarlık Yargılanıyor
44. Charles Maisels, Uygarlığın Doğuşu
45. David Fromkin, A Peace to End All Peace
46. Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
47. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
48. Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi
49. Michael Provence, The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism
50. Oliver Robert Gurney, Hititler
51. Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü
52. Ömer Kürkçüoğlu, Osmanlı Devleti’ne Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi (19081918)
53. Philip S. Khoury, Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of
Damascus 1869-1920
54. Rashid Khalidi and others, The Origins of Arab Nationalism
55. Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası
56. Thorborn Knutsen, A History of IR
Download