banka şubesinden ödeme (nakit ödeme)

advertisement
BANKA ŞUBESİNDEN ÖDEME
(NAKİT ÖDEME)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖDEME NOKTALARI
MÜKELLEFİN, ÖDEME TÜRÜNE GÖRE, ÖDEME ESNASINDA VERECEĞİ BİLGİLER
İlan Reklam Vergisi
İdari Para Cezaları
Tıbbi Atık Ücretleri
Hasar Bedelleri
Pano Söküm Ve Yıkım Bedelleri
Yangın Sigorta Vergisi
Geçiş Hakkı / Güzergah Bakım / Altyapı Katılım Ücreti
Vergi / TC Kimlik
No ile
Emlak Kira / Ecrimisil
Mesken Kira / Ecrimisil / Mesken Müd. Taksitli Mal Satış Bedeli
Dosya Numarası ile
Deniz-Göl Araçları Ruhsat Ücretleri
Haliç Motorları Geçiş Ücretleri
Plaka Numarası ile
Download