karayolları

advertisement
KARAYOLLARI ………….. ŞUBE ŞEFLİĞİNE
Sorumluluğunuz
altında
bulunan
………………..
…………………..Karayolunun…………………………………….mevkiinde plan örneği ekli
olan reklam levhasını dikmek istiyorum.
Başvurumun incelenerek, Reklam Levhası İzin Belgesi düzenlenmesi için
gereğinin yapılmasını arz ederim.
(isim)
EKLER
1-Mahal ve mesafe krokisi
2-Reklam Levhası Planı
ADRES
Download