Seks Pisliklerini, Ahlaksızlık ve İffetsizliği Niçin Protesto

advertisement
Seks Pisliklerini, Ahlaksızlık ve
İffetsizliği Niçin Protesto Etmiyoruz?
Mehmed Şevket Eygi, Milli Gazete
Öncelikle Sünnî Müslümanların sorumlularını protesto ediyorum. Ehl-i Sünnet Müslümanları
bu ülkenin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Onlar iyi olursa ülke de iyi olur, onlar iyi olamazlar
ve vazifelerini yapmazlarsa ülke kötü olur.
Sünnî halktan çok, onların başını çeken muhteremlere hitap ediyorum ve soruyorum:
Bugünkü ahlaksızlık, faziletsizlik, iffetsizlik, müstehcenlik, şehvet yangınları, fuhşiyyat
karşısında niçin susuyoruz?
Türkiyemizde ahlaksızlık lağımları patladı; büyük sayıda çocuğumuz, gencimiz, insanımız
pislikler ve pis kokular içinde yaşıyor.
Marmara bölgesindeki önemli bir şehrimizde 13 yaşındaki öğrenci bir kıza 29 kişi tecavüz etti,
kız durumu aylarca gizledi, sonra okulda ağzından kaçırdı.
Daha önce Mardinde 12 yaşında bir kızın başına böyle toplu bir tecavüz felaketi gelmişti.
Hindistanda toplu tecavüzler oluyor, yer yerinden oynuyor, yüz milyonlarca insan protesto
ediyor ama Müslüman Türkiyede yeterli protesto, kınama ve lanetleme yok.
Birtakım gazetelerden, tv ekranlarından şehvet, fuhuş ve seks pislikleri akıyor milyonlarca
Müslüman evinin içine.
Müslümanların bütün bu pislikleri yeteri ve gereği kadar protesto ettiğine inanıyor musunuz?
Feministlerin topuna Müslümanına, Kemalistine, dindarına, ateistine, sağcısına, solcusuna,
hepsine birden soruyorum: Devlet TC’li fahişelik vesikalarıyla yasal seks köleliği yapılmasına
izin veriyor. Yasal seksten KDV ve gelir vergisi alıyor, bu haram paraları bütçesine koyuyor.
Yasal seks köleliği evlerinin önünde resmî polisler güvenliği sağlıyor. Pek yakın bir tarihte
Türkiye genelevler imparatoriçesi Madama resmî törenlerle vergi ödülleri verildi. Bu rezaletler,
bu iğrenç kölelikler karşısında niçin susuyorsunuz? Bunları niçin güçlü ve etkili şekilde
protesto etmiyorsunuz?
En başta sayın Diyanet İşleri Başkanlığına soruyorum:
İslam, devletin resmî vesikalarıyla yasal seks köleliği yapılmasına izin verir mi? Bu sorunun
cevabını vermek için elbette din alimi, fakih olmak gerekmez. İslam böyle bir rezalete, böyle
bir köleliğe asla yeşil ışık yakmaz. Öyleyse bu utanç verici hali Diyanet niçin münasip, fakat
enerjik şekilde protesto etmiyor?
Bırakın şu veya bu köşedeki yasal, vergili, korumalı, hijyenik (!) fuhuş evlerini; ülkenin büyük
bir kısmı fuhuş yuvasına dönmüştür. Geçen sene Bursa Emniyet müdürü, elimizden hiçbir şey
gelmiyor, gece karanlık basınca Kültür Parkı bir açık hava fuhuş yuvası haline geliyor diye
feryat etmedi mi?
M. Kemal Paşa, İsmet Paşa, Celal Bayar, 27 Mayıs, 12 Eylül devirlerinde bile suç olan zina
şimdi niçin serbesttir?
Bir İslam ülkesinde çocuklar, eskiden 12 yaşındayken buluğa ererken şimdi 9 yaşında eriyorsa
orada anormal bir gidişat var demektir.
1960’a kadar Türkiyenin otellerinde, beraber gelip tek bir oda isteyen çiftlere evlilik cüzdanı
soruluyordu.
Halka haber vermekle yükümlü gazetelerdeki bu müstehcen resimler, bu seks furyası normal
midir?
Bunca zengin, güçlü, imkanlı, fırsatlı Müslüman bugünkü ahlaksızlık ve iffetsizlik ile niçin
mücadele etmiyor?
Diyanet niçin mücadele etmiyor?
Cuma hutbelerinde niçin ahlaksızlık, iffetsizlik, seks azgınlığı, fuhşiyyat aleyhinde zehir
zemberek hutbeler okunmuyor.
13 yaşındaki bir kız öğrenciye 29 kişinin tecavüz etmesi skandalı patlayınca niçin bütün
memleket ayağa kalkmıyor?
Bazı tv kanallarından Müslüman evlerinin içine fuhuş, şehvet, müstehcenlik, âdilik lağımları
akıyor. Bu pisliklere karşı niçin sessiz kalıyoruz?
Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapan bütün hocaların, şeyhlerin, kanaat önderlerinin,
yazarların ellerinden öperim ama marufu emr, münkeri nehy farzını tatil edenleri doğrusu
kınıyorum.
Bu ahlaksızlık, bu faziletsizlik, bu iffetsizlik, bu yaygın ve yoğun fuhşiyyat, bu seks
lağımlarının patlaması, bu müstehcen neşriyat furyası, bu yasal seks köleliği, bu 13 yaşındaki
kıza 29 azgının tecavüz etmesi olayları, ülkeyi modern Sodom ve Gomoreye çeviren bunca
rezillik, bu zinanın suç sayılmaması böyle sürer giderse (haber veriyor ve uyarıyorum)
başımıza afetler ve felaketler gelir. Azap gelince sadece günahkarların üzerine gelmez, toptan
gelir, kurunun yanında yaş da yanar.
Hürriyet var, niçin protesto etmiyoruz?
Niçin Hint Mecusileri kadar bile olamıyoruz.
Download