dosyayı indir - sincan müftülüğü

advertisement
2015-2016 ÖĞRETİM YILI SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ …………………… KUR’AN KURSU
AHLAK DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI
ÜNİTE
SÜRE
HAFTA
KONULAR
1
1.İslâm’a Göre Ahlak: Ahlak nedir?
(Tanımı ve Mahiyeti)
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
2
1
2.Din-Ahlak İlişkisi “İmandan Davranışlara…”, “Dünya
Tarlasından Ahiret Hasadına…”
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
3
1
4
1
5
1
6
1
3.Kaynakları (Güzel Ahlakı Nereden Öğreniriz?)
1. Kur’an
2.
Sünnet (Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sözleri)
7
1
8
1
9
1
1. Ahlak kavramını tanımlar
2. Ahlaka olan ihtiyacı izah eder.
3. Karakter gelişiminde ahlaki değerlerin
yerini belirler.
4. İslam ahlakının kaynaklarını sıralar.
3. İslam Ahlakı ve Örf-Adet İlişkisi
1. İslam’ın Ahlaka Verdiği Önem
3.1. Ahlakın Bireysel Kazanımları
Ahlakın Toplumsal Kazanımları (Ahlak ve
Toplum)
3.3. Ahlakın Evrensel Kazanımları
2. İman, İbadet ve Ahlak İlişkisi
4.1. İman-Ahlak İlişkisi
4.2. İbadet-Ahlak İlişkisi
3.2.
KASIM
KAZANIMLAR
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
1
İSLAM’DA AHLAK
EKİM
EYLÜL
AY
1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1)
5.Ahlakın bireysel, toplumsal ve evrensel boyutları
5. İslam ahlakının öngördüğü model
insanın özelliklerine örnekler verir.
6. İslam ahlakının temel tutumlarını
sıralar.
7. İslam ahlakındaki temel tutumlaru
almaya açıktır.
8. İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu
olduğunu yorumlar.
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Ders Kitabı,
Yazı Tahtası,
Kur’an-ı Kerim
Meali,
İslam İlmihali,
Diyanet Dergisi
Görsel
Materyaller,
Bilgisayar
Projeksiyon
İlgili CD’ler
Kasetçalar
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı
10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
…./…./201..
Bu Yıllık Plan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 02.09.2010 tarihli 2010/81 nolu kararıyla uygun görülen Kur’an Kursları Öğretim Programları (Pilot Uygulama) kitapçığından ve DİB. Dinim İslam Temel Bilgiler kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ …………………… KUR’AN KURSU
AHLAK DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI
ÜNİTE
SÜRE
HAFTA
AY
2.DÖNEM 2. DÜZEY (KUR 2)
KONULAR
1
1
2
1
3
1
4
5
OCAK
6
1
1
1
7
1
8
1
İSLAM AHLAKININ ÖNGÖRDÜĞÜ MODEL İNSAN
ARALIK


KAZANIMLAR
İslam Ahlakında İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar “İyi Bir
Müslüman Nasıl Biridir?”
o Doğruluk
o Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
o
o
o
Namuslu Olmak (İffeti Korumak)
Emanete Riayet Etmek
Adil Olmak
o
o
o
o
o
o
o
o
Kardeşlik
Hoşgörü ve Bağışlama
Olumsuzluklara Karşı Dayanma ve Direnme (Sabır)
Alçakgönüllülük (Tevazu)
Sözünde Durmak
Görgülü Olmak
İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek
Yardımlaşmak
İslam Ahlakında Kötü Görülen ve Yerilen Davranışlar
o Cimrilik
o İftira
o Yapılan İyiliği Başa Kakmak
o Başkalarını Çekiştirmek (Gıybet)
o Kendini Beğenmişlik (Kibir)
o Bozgunculuk (İfsat)
o Çekememezlik (Haset)
o Savurganlık (İsraf)
o Adam Öldürmek
o Yalan Söylemek
o Savurganlık (İsraf)
o Hırsızlık Yapmak
o İnsanları Küçük Düşürmek
o Gösteriş Yapmak (Riya)
o Zina ve Fuhuş
o Sarhoşluk ve Kumar
o Büyücülük ve Büyüye Başvurmak
o Rüşvet Almak ve Vermek
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
9. Karakter gelişiminde ahlaki değerlerin
yerini belirler.
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
10. İslam ahlakının kaynaklarını sıralar.
11. İslam ahlakının öngördüğü model
insanın özelliklerine örnekler verir.
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
12. İslam ahlakının temel tutumlarını
sıralar.
13. İslam ahlakındaki temel tutumlaru
almaya açıktır.
14. İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu
olduğunu yorumlar.
15. Aile bireylerinin birbirlerine karşı
görevlerini bilir.
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Ders Kitabı,
Yazı Tahtası,
Kur’an-ı Kerim
Meali,
İslam İlmihali,
Diyanet Dergisi
Görsel
Materyaller,
Bilgisayar
Projeksiyon
İlgili CD’ler
Kasetçalar
1 Ocak Yılbaşı Tatili
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
…./…./201..
Bu Yıllık Plan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 02.09.2010 tarihli 2010/81 nolu kararıyla uygun görülen Kur’an Kursları Öğretim Programları (Pilot Uygulama) kitapçığından ve DİB. Dinim İslam Temel Bilgiler kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ …………………… KUR’AN KURSU
AHLAK DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
ÜNİTE
İSLAMIN
TEMEL
HAKLARA
YAKLAŞIMI
SÜRE
HAFTA
1
GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
MART
ŞUBAT
AY
3.DÖNEM 3. DÜZEY (KUR 3)
KONULAR
KAZANIMLAR
“Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri”, “İnsan Hakları ve İslam"
1. Yaşama Hakkı
2. Sağlık Hakkı
3. Eğitim Hakkı
4. İnanma ve İbadet Hakkı
5. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
6. Ekonomik Haklar



Allah’a Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
Peygamberlerimize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
Kendimize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Eşlerin ve Aile Fertlerinin Birbirlerine Karşı Görev ve
Sorumlulukları

Hısım, Akraba ve Sosyal Çevremize Karşı Görev ve
Sorumluluklarımız


Doğal Çevremize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız
Devlete Karşı Görev ve Sorumluluklarımız


Mesleki Görev ve Sorumluluklarımız
Sosyal İlişkilere Dair Görev ve Sorumluluklarımız
Adab-ı Muaşeret Kuralları
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
16. Karakter gelişiminde ahlaki değerlerin
yerini belirler.
17. İslam ahlakının kaynaklarını sıralar.
18. İslam ahlakının öngördüğü model
insanın özelliklerine örnekler verir.
19. İslam ahlakının temel tutumlarını
sıralar.
20. İslam ahlakındaki temel tutumlaru
almaya açıktır.
21. İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu
olduğunu yorumlar.
22. Aile bireylerinin birbirlerine karşı
görevlerini bilir.

ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Ders Kitabı,
Yazı Tahtası,
Kur’an-ı Kerim
Meali,
İslam İlmihali,
Diyanet Dergisi
Görsel
Materyaller,
Bilgisayar
Projeksiyon
İlgili CD’ler
Kasetçalar
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
…./…./201..
Bu Yıllık Plan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 02.09.2010 tarihli 2010/81 nolu kararıyla uygun görülen Kur’an Kursları Öğretim Programları (Pilot Uygulama) kitapçığından ve DİB. Dinim İslam Temel Bilgiler kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI SİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ …………………… KUR’AN KURSU
AHLAK DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
8
1
1
ÜNİTE
HZ. PEYGAMBERDEN DAVRANIŞ
ÖRNEKLERİ
SÜRE
HAFTA
1
EĞİTİMCİ
OLARAK HZ.
MUHAMMED
MAYIS
NİSAN
AY
4.DÖNEM 4. DÜZEY (KUR 4)
KONULAR
1. Eş Olarak Hz. Muhammed
2. Baba Olarak Hz. Muhammed
KAZANIMLAR
23. Karakter gelişiminde ahlaki değerlerin
yerini belirler.
24. İslam ahlakının kaynaklarını sıralar.
25. İslam ahlakının öngördüğü model
insanın özelliklerine örnekler verir.
3. Dede Olarak Hz. Muhammed
4. Komşu Olarak Hz. Muhammed
5. Akraba Olarak Hz. Muhammed
6. Arkadaş Olarak Hz. Muhammed
1.Öğretmen olarak gönderilmesi
2.Okuma-Yazmaya Verdiği Önem
3.Kadınların Eğitilmesine Verdiği Önem
4.Eğitim ve Öğretim İlkeleri
26. İslam ahlakının temel tutumlarını
sıralar.
27. İslam ahlakındaki temel tutumlaru
almaya açıktır.
28. İnsanın özgürlüğü oranında sorumlu
olduğunu yorumlar.
29. Aile bireylerinin birbirlerine karşı
görevlerini bilir.
30. Hz.Muhammed’in üstün ahlakını
örnek alır.
31. Hz.Muhammed’in islam çağrısını
yaymadaki başarısının sebeplerini
açıklar.
32. Hz.Muhammed’in eğitimciliğini ve
Eğitim ve Öğretime verdiği önemi
açıklar.
33. Hz.Muhammed (SAV)in Eğitim ve
Öğretim ilkelerini açıklar.
Not: Ahlak Dersi Planı, 4. Dönemde “Dinim İslam” kitabına göre Siyer konuları işlenecek şekilde hazırlanmıştır.
ÖĞRENME
ÖĞRETME
YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
KULLANILAN
EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ
ARAÇ VE
GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME
(Hedef ve Davranışlara
Ulaşma Düzeyi)
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Ders Kitabı,
Yazı Tahtası,
Kur’an-ı Kerim
Meali,
İslam İlmihali,
Diyanet Dergisi
Görsel
Materyaller,
Bilgisayar
Projeksiyon
İlgili CD’ler
Kasetçalar
1 Mayıs Emekçiler
Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
Anlatım -Örnekleme
Benimsetme
Soru -Cevap
…./…./201..
Bu Yıllık Plan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 02.09.2010 tarihli 2010/81 nolu kararıyla uygun görülen Kur’an Kursları Öğretim Programları (Pilot Uygulama) kitapçığından ve DİB. Dinim İslam Temel Bilgiler kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.
Download