Introduction to MATLAB

advertisement
MATLAB’ de Programlama
(Uygulamalar)
EEM104 - Bilgisayar Programlama
Dr. Mehmet Siraç Özerdem
EEM – Dicle Üniversitesi
Örnek
Tuşlanan n değerine göre s parametresini
hesaplayan bir Matlab program kodu yazınız.
Dr. Mehmet Siraç Özerdem
1
Örnek
Fibonacci sayı dizisinde
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…vb.
şekilde terimler devam eder. Klavyeden tuşlanacak
n değerine göre ilk n terimi ekrana yansıtan bir
Matlab program kodu yazınız.
Dr. Mehmet Siraç Özerdem
Örnek
Mükemmel sayı: Bir sayının kendisi hariç tüm pozitif
çarpanlarının toplamının (1 dahil), sayının kendisini
vermesi durumudur. Örnek, 6=1+2+3
Klavyeden girilen sayının mükemmel sayı
olup/olmadığını saptayan bir MATLAB program kodu
yazınız.
Dr. Mehmet Siraç Özerdem
2
Örnek
Kullanıcıya aşağıda belirtilen işlem menüsünü sunan
ve seçime göre 2 değer alıp, sonucu ekrana yansıtan
bir MATLAB program kodu yazınız.
islem seciniz
-------------------------------+ : Topla
- : Cikar
x : Carp
/ : Bol
D : Programdan cikis
-------------------------------Dr. Mehmet Siraç Özerdem
3
Download