(Microsoft PowerPoint - Sens\366r_sunum.ppt [Uyumluluk Modu])

advertisement
Kocaeli Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
MKT 208 SENSÖR TEKNİĞİ
Doç.Dr.
H.Metin ERTUNÇ
2011 BAHAR
Sensörler ve Transducerler
• Sensor – Fiziksel sinyalleri
elektrik sinyallerine çevirir.
• Transducer – Bir enerji
formunu diğer bir enerji
formuna dönüştürür.
Pratikte, bu iki terim eşanlamlı olarak kullanılabilir.
Örnek: Mikrofon sesi algılayan bir sensördür.
Öte yandan, ses dalgalarını, içindeki bobin
aracılığıyla elektrik akımına dönüştürdüğü için bir transdüserdir.
Bu yüzden bu iki kelimeyi eş anlamlı kabul edebiliriz
Sensörler (Algılayıcılar, Duyargalar)
Sensörler, günlük hayatta sürekli karşılaşılan
konum, basınç, sıcaklık, seviye ve akış gibi
fiziksel büyüklükleri diğer bir fiziksel büyüklük
olan elektrik sinyallerine dönüştüren algılama
araçlarıdır.
Bir endüstriyel sistem insan vücuduna benzetilecek
olursa sensörler bu sistemin gözleri, kulakları
gibidirler.
Actuator (Eyleyiciler, sürücüler)
• Sensörlerin ters işlemini yapan cihazlara aktüatör
denir.
• Elektriksel sinyali, başka bir forma, genellikle
elektriksel sinyale çeviren cihazlardır.
• Aktuatörler de transdüser olarak adlandırılabilirler.
Ölçülen büyüklükler
•
İvme, Hava hızı, akım, Öteleme, Akış hızı,
Kuvvet, Isı akısı, Nem, Sıvı seviyesi, Ani sarsıntı,
Işık, Nükleer radyasyon, Basınç, Hız, Gerilme,
Sıcaklık, Tork, Mutlak değer, Açı, Fark, Kızıl
ötesi, Yoğunluk, Doğruluk, Kütle, Parlaklık, Yüzey
pürüzlülüğü, Kapasitif, elektromanyetik, ndüktif,
fotovoltaik, piezoelektrik, resistif, gerilme kuvveti,
termo elektrik.
Sensörlerin giriş büyüklüklerine göre
sınıflandırılması
• Algılayıcılarla ölçülen büyüklükler 6 gruba ayrılabilir.
1. Mekanik : Uzunluk, alan, miktar, kütlesel akış, kuvvet, tork
(moment), Basınç, Hız, İvme, Pozisyon, Ses dalgaboyu ve
yoğunluğu
2. Termal : Sıcaklık, ısı akısı
3. Elektriksel : Voltaj, akım, yük, direnç, endüktans, kapasitans,
dielektrik katsayısı, polarizasyon, elektrik alanı ve frekans
4. Manyetik : Alan yoğunluğu, akı yoğunlugu, manyetik moment,
geçirgenlik
5. Işıma (Optik) : Yoğunluk, dalgaboyu, polarizasyon, faz,
yansıtma, gönderme
6. Kimyasal : Yoğunlaşma, içerik, oksidasyon/redaksiyon,
reaksiyon hızı, pH miktarı
Besleme ihtiyacına göre
• Aktif
– Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çalışırlar.
– Ölçülen değere göre kendileri bir sinyal üretirler
– Örnek: Termokupl, fotovoltaik piller (güneş hücreleri),
piezoelektrik sensörler.
• Pasif
– Harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar.
– Ölçülen değerle orantılı olarak direnç, kapasite ve endüktans
değişimi oluşur.
– Bu değişimler elektriksel sinyale çevrilip yükseltilirler.
Tipik bir sensör uygulaması
Ölçülmüş
nicelik
Elektriksel
çıkış
SENSOR
SIGNAL
CONDITIONING
gerilim
A/D
CPU
Seri ya da
paralel
Çeşitli Sensör Uygulamaları
Sensörlü otomatik kapı
Metal dedektörü
Gıda endüstrisi
Otomotiv Endüstrisi
Makine ve imalat endüstrisi
Konveyor hatları
İş makinaları (Mobil uygulamalar)
SENSÖRLER
KONUM
ALGILAYICILAR
YAKLAŞIM
ANAHTARLARI
AKIŞ
ALGILAYICILAR
AKIŞ SENSÖRLERİ
İNDÜKTİFSENSÖRLER
BASINÇ SENSÖRLERİ
KAPASİTİF SENSÖRLER
SICAKLIK SENSÖRLERİ
FOTOELEKTRİK
SENSÖRLER
ARTIMLI VE MUTLAK
ENKODERLER
GÜÇ KAYNAKLARI
VE
KONTROL ÜNİTELERİ
SEVİYE SENSÖRLERİ
AĞ VE KONTROLÜ
AS-İ
Temel Kavramlar
• Doğruluk – Bir aletin bilinen giriş değerindeki sapma
miktarını belirtir.Genelde (full scale) yüzdelik olarak.
• Duyarlık (tekrarlanabilirlik) – tekrar tekrar ölçmede
aynı sonucu verebilmesi.
• Çözünürlük–
Çözünürlük ölçülen nicelikteki en küçük algılanabilir
farklılık
Performans Tanımlayıcıları
• Range, Span = min to max giriş değerleri, span = max-min
• Error = gerçek değer – ölçülen değer
• Doğruluk = ölçülen değerin yanlış olma derecesi.
Ör:. ± 2°C or ± 2% of full scale
• Duyarlık = (kazanç) linear output/unit input ör. 5 mv/psi, 0.5Ω/
°C
• Hysteresis hata – Giriş değerinin artması ve azalmasına bağlı
çıkış değeri.
• Non-linearity hata – girişe bağlı çıkıştaki hata sonucu.
• Repeatability/reproducibility – Aynı giriş-aynı çıkış?
• Kararlılık – sabit giriş sırasındaki çıkıştaki sapma.
• Dead band/time-ölçülemeyen çıkış değerinde giriş oranı.
• Çözünürlük– çıkış adımları, girişteki en küçük ölçülebilir değişiklik
• Çıkış direnci – sensörün bağlı olduğu devrenin elektrik
karakteristiklerinden nasıl etkilendiği.
Doğrusallık Hatası
K type thermocouple and AD595 Amplifier Chip
Çözünürlük Örneği
Statik ve Dinamik Karakteristikler
• Yanıt Süresi – time to 95% of final
value for step input
• Zaman Sabiti – time to 63.2% (1e-1) of final value
• Yükselme Zamanı – time to rise
some specified percentage of s.s.
output
• Yerleşme Zamanı – time to get to
within 2% of the s.s. value
Displacement, proximity, position,
(linear and angular)
• Proximity/limit switch (mechanical)
– Binary output
• Potentiometer (rotary or linear)
– Analog output
Microswitch™ Limit Switch
• LVDT, RVDT
– Variable transformer
LVDT
Joystick (2 pots)
Differential Transformer
Konum algılayıcılar
İNDÜKTİFSENSÖRLER
Algılama alanına metal cisim
yaklaştığında çıkış veren sensörlerdir.
İndüktif yaklaşım anahtarları
İndüktif Yaklaşım anahtarları (sensörleri) içlerindeki elektronik devre
tarafından oluşturulan manyetik alanın; algılama mesafesi alanına giren
metal
malzeme ile bozulması sonucu çalışan sensörlerdir.
Sensör ve oluşturduğu manyetik alan
Eddy currents (Girdap akımları)
• Metal malzeme üzerinde oluşan girdap akımları sensörün
oluşturduğu manyetik alandan güç çekerler.
Belirli mesafede girdap akımları öyle yoğun bir güç çekerlerki
sensörün oluşturduğu manyetik alan sönümlenir.
• Manyetik alanın sönümlendiği bu noktaya
Algılama Noktası denir.
indüktif yaklaşım anahtarları ile
kapak kontrolü.
İndüktif yaklaşım anahtarları ile elevatörde
kayma ve dönüş hızı kontrolü.
indüktif yaklaşım anahtarları ile
devir kontrolü.
Konum algılayıcılar
KAPASİTİF SENSÖRLER
Doğadaki bütün cisimleri
algılayabilen sensörlerdir.
Genellikle metal olmayan
cisimlerin algılanmasında
ve seviye kontrolünde kullanılır.
Kapasitif sensörler
Kapasitif sensörlerin çalışma mantığı aynı indüktif sensörlerde olduğu gibi
osilasyon temeline dayanır. Tek fark indüktiflerde hedef cisim yaklaştığında
osilasyon yok olurken kapasitiflerde cisimle beraber osilasyon oluşur.
Uygulama alanları
Kapasitif yaklaşım anahtarları ile
cam algılama
Kapasitif yakla
yaklaşım
ım anahtarları ile
tank dışından seviye algılama
Kapasitif yaklaşım anahtarları ile
silo seviyesi algılama
Kapasitif yaklaşım anahtarları ile
odun kütüklerin algılanması
Temassız sensörler
(Non-Contact Sensors)
• Ultrasonic
Ultrasonic
Fluid Level Meter
• Optical
• Magnetic (Inductive, Reed, Hall Effect)
• Laser vibrometer
• Capacitive or Eddy current
– measuring vibration of rotating shafts
Dönel Pozisyon ve Hız Ölçümü için
ENCODER
4 Bit Mutlak Encoder
50 pulses/rev Artımlı
Toothed wheel (gear) + magnetic pickup + counter
500 pulses/rev, Artımlı
Quadrature
Mutlak ve Artımlı Enkoderler
(Absolute and Incremental Encoders)
Enkoderler milden aldığı fizikseldönüş bilgisini elektronik darbelere
dönüştürerek konum ve mesafe ölçmeye yarayan sistemlerdir.
Enkoder seçerken dikkat edilecek hususlar;
Milin biçimi (delikli mil, düz mil)
Kullanılış amacı
Artımlı veya mutlak enkoder
Hassasiyet / çözünürlük
Çalışma gerilimi
Enkoderler
Artımlı (incremental)
Mutlak (Absolute)
Artımlı ve Mutlak Enkoderler
Uygulama alanları
Titreşim-Vibration
• Accelerometer
– Piezo-electric (AC)
– IC, Strain gage (DC)
Kuvvet/Tork(Force/Torque)
• Strain gage
Resistance ∝ Strain
FORCE
• Piezo-electric (AC coupled)
• Piezo-resistive, piezo-ceramic
Basınç (Pressure)
• Microphone
(AC coupled)
• Diaphragm
(for static measurement)
• Tube, Bellows
• Manometer
(Akış ölçümleri) Flow measurement
•
•
•
•
•
•
•
•
Orifice plate, venturi
Turbine meter
Float
Rotameter
Hot-wire anemometer
Laser interferometer
Pitot tube
Positive displacement meter (rotary
vane)
Sıcaklık (Temperature)
• Thermometer
• Thermocouple
• Thermistor
• RTD (platinum)
•
•
•
•
Solid state sensor (thermodiodes and transistors)
Pyro-electric sensor
Bimetallic strip
Optical pyrometer
OPTİK SENSÖRLER
OPT+İK
kelimesi OPTO ve ELEKTRONİK kelimelerinin
birleştirilmesi ile elde edilmiş bir terim olup bir cismi
dokunmaksızın ışık yardımı ile algılama ve elektronik olarak
değerlendirme anlamına gelir.
Fiziksel olarak büyük olmaları fakat algılama
mesafelerinin yeterince büyük olmamaları sebebi
ile indüktif ve kapasitif sensörler yerine fotosel
dediğimiz ışığın yansıması prensibine göre
çalışan sensörler kullanılmaya başlanmıştır.
Optik sensörler
• Photo-voltaic cell
• CdS sensor (R output)
• Phototransistor
KONUM ALGILAYICILAR
Fotoelektrik sensörler
Foto elektrik sensörler çalışma prensibi bakımından 3 gruba ayrılır.
KARŞILIKLI ÇALIŞAN SENSÖRLER
REFLEKTÖRLÜ SENSÖRLER
CİSİMDEN YANSIMALI SENSÖRLER
FOTOELEKTRİK SENSÖRLER
Fiber optik sensörler
1- cam fiber
2- çelik örgülü koruma
3- metalkoruma kılıfı
4- silikon kılıf
FOTOELEKTRİK SENSÖRLER
Fiber optiksensörlerin uygulama alanları
• Çalışma alanının küçük olduğu uygulamalarda
•Küçük nesnelerin algılanmasında
•Ortam sıcaklığının yüksek olduğu uygulamalarda
(+290ºC ye kadar)
•Nemli yada zorlu çalışma standartlarında
Seçim Ölçütleri
• Ne ölçülecek
• Büyüklük, oran, ölçülen niceliğin dinamiği
(hızlı,yavaş?)
• İstenen çözünürlük,doğruluk oranı.
• Maliyet
• Çevre(sıcak,kirli?)
• Arayüz gereksinimleri:
– Çıkış niceliği (gerilim, akım, direnç,…)
– Duyarlık
– Signal conditioning
– A/D gereksinimleri (#bits, data rate)
Download