SUNU Presentation Tevfika Tunaboylu

advertisement
SUNU
Presentation
Tevfika Tunaboylu-İkiz
ÇOCUK VE CİNS KİMLİK BOZUKLUĞU
Gender Identity Disorder in Children
Burçin Alsancak Sönmez
RORSCHACH VE TAT TESTLERİNE GÖRE PERVERS YAPILANMA
Perverse Personality Organization on the Rorschach and The TAT
Odile Hussain / Çeviren / Translated by / Ebru Yılmaz
CİNSEL ŞİDDET UYGULAYAN ERGENLERİN PSİKODİNAMİĞİ; KLİNİK VE
PROJEKTİF BİR YAKLAŞIM
The psychodynamics of adolescents performing sexual violence; a clinical and
projective approach
Pascal Roman, Magali Ravit, Annabelle Guyon, Julien Payet / Çeviren / Translated
by / Burçin Alsancak Sönmez
LÉA VEYA PASİFLİĞİN TEHLİKELERİ; ERGENLERDE KENDİNİ KESMEYE
BAŞVURU
Lea or the dangers of being passive; Teenagers’ resort to scarring
Catherine Matha / Çeviren / Translated by / İrem Göksu
ÖN-ERGENLİKTE ENTELEKTÜEL KETLENME; CİNSEL MERAKTAN
ENTELEKTÜEL MERAKA GEÇEMEMEK
Intellectual inhibition at pre-adolescence; being unable to proceed from sexual
curiosity to intellectual curiosity
Bahar Kolbay
RORSCHACH TESTİ VE CİNSEL SAPKINLIKLAR
Rorschach Test and Sexual Deviances
Tereza Soukupova / Çeviren / Translated by / Olcay Tüzün Akgün
KRONİK BEL AĞRISI OLAN KADIN HASTALARIN RUHSAL DÜNYALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Assesment of the Women’s Psychological World Who Have Chronic Low Back Pain
Gülnihal Salgın
KRONİK AĞRI VE CİNSELLİĞİN AKIBETİ
Chronic Pain and the Destiny of Sexuality
A. Elif Yavuz
ANNELİK VE CİNSELLİK ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME
A Review On Motherhood and Sexuality
İrem Erdem Atak
ERKEKLERDE YEME BOZUKLUKLARI İLE CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR KAYNAK TARAMASI
A review on Eating Disorders in Men and its relationship with Homosexuality
Bengi Pirim Düşgör
RORSCHACH TESTİNDE VE RÜYADA SEMBOL OLUŞUMUNA İLİŞKİN BİR
KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
A comparative study related to Symbol Formation on the Rorschach Test and in Dreams
Rose Palm /
Çeviren / Translated by / Neşe Hatipoğlu
BAĞLANMA STİLLERİ, RORSCHACH VE TAT: BAĞLANMA BOYUTLARINI
DEĞERLENDİRMEDE GELENEKSEL PROJEKTİF ÖLÇÜMLERİN KULLANIMI
Attachment Styles, Rorschach and TAT: The use of traditional projective instruments
in assessing the attachment dimensions
Ety Berant / Çeviren / Translated by / Jeny Palti
HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ: PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI
Mental functioning of hyperactive children: Contribution of Projective Methods
Vincent Quartier / Çeviren / Translated by / Neslihan Zabcı
ERGENLİK HASTALIĞINA KARŞI DİKKATLİ BİR KULAK
A Careful ear to the “Adolecent illness”
Abderrahmane Si Moussi / Çeviren / Translated by / Zeren Okçuoğlu
KADIN CİNSELLİĞİ
Female Sexuality
Sigmund Freud / Çeviren / Translated by / A.Elif Yavuz
ÜREME İŞLEVLERİYLE İLGİLİ OLARAK KADIN PSİKOLOJİSİ
The psychology of woman in relation to the functions of reproduction
Helene Deutch / Çeviren / Translated by / İrem Erdem Atak
WARTEGG VE RORSCHACH
Wartegg and Rorschach
Alessandro Crissi / Çeviren / Translated by / Olcay Tüzün Akgün
Download