Salı / 08.10.2012 Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail`in haksız

advertisement
Salı / 08.10.2012
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail’in haksız bir kararına dayanarak,
Uluslararası Kudüs Vakfı’nı “Terörist Listesi”ne aldı. Bu karar üzerine Uluslararası
Kudüs Vakfı olarak, Kudüs’ün ve halkının özgürleşmesi için sürdürdüğümüz
çalışmalara devam edeceğimizi bildiriyoruz.
ABD Hazine Bakanlığı’nın 4.10.2012 tarihinde vakfımızı, “terörist kurumlar listesine”
almasının ardından Vakıf İdare Komisyonu olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantıda
kararlaştıran maddeler aşağıda yer almaktadır:
1. Bu karar, İsrail yönetiminin emirlerine ve yönetimin 2009’da Vakfın yasaklılar
listesine dâhil olduğunu belirten kararına uyan, herhangi bir dayanağı olmayan haksız yere
alınmış siyasi bir karardır. Uluslararası Kudüs Vakfı, hiçbir devlet organına, partiye veya
harekete bağlı olmayan bağımsız bir kurumdur. Ayrıca Vakıf, Arap Birliği Sosyal ve
Ekonomik Konseyi’nin gözlemci üyesidir. Vakfın Mütevelli Heyeti, siyasi ve dini farklı
uluslardan çeşitli şahsiyetlerden oluşmaktadır. Tek hedefi, İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme
çabalarına karşı mücadele ederek, Kudüs ve halkının özgürlüğü için çabalayan farklı
şahsiyetleri çatısı altında toplamak olan Uluslararası Kudüs Vakfı, İslam ve Arap âleminde,
eşine az rastlanır üniter bir model sunmuştur. Öyle ki, işgalci İsrail, “Yahudileştirme”
çabaları altında, şehrin Arap ve İslami dokusunu bozmakta, bir kültür uygarlığını yerle bir
etmektedir.
2. Vakfın çalışmaları alenî ve herkes tarafından bilinmektedir. Bu çalışmalardan bazıları,
Kudüs kentinde eğitim, sağlık, iskân alanlarında ve kutsal ve sosyal değerlerin korunması
yönündedir. Bunun yanı sıra, İsrail’in şiddetli savaşlarla Kudüslülere ait yerleri ve işgal
güçlerinin yerle bir etmeye çalıştığı yaşam alanlarında da çalışmalarımız sürmektedir.
Vakfımız, basın ve araştırma alanında, Kudüs’te işgalci güçlerin projelerini, işlediği
suçları ve hak ihlallerini gözler önüne sermek için hazırladığı bildiri raporları ve tanıtım
amaçlı yayınlar da yapmaktadır. Öte yandan Kudüs davası için çalışan farklı kurumlarla
ilişkilerimizi geliştirmekte ve onlarla organize çalışmalar sürdürmekteyiz.
3. ABD’nin bu haksız kararı, Arap ve İslam milletlerine, vakıf bünyesinde çalışan bütün
üyelere yönelik yanlış bir mesajdır. ABD yönetimi, Kudüs’ün özgürlüğü için tek yumruk
olmuş milletin sesini ve Uluslararası Kudüs Vakfı’nın amacını göz ardı etmektedir.
Vakfımız, bu kararın etkinliğinin feshi için vakfın mütevelli heyetindeki tüm üyeleri, bu
konuda etkin olan bütün kurum, parti ve kuruluşları, kararı reddetmeye, bu konuda vakfımıza
destek verecek çalışmalar yapmaya, basın toplantıları ve barışçıl hareketler düzenlemeye
çağırıyor. Çünkü bu karar, Kudüs’ün özgürlük hakkını ve iradesini etkilemekte, bizim
Kudüs’ümüze ve onun direnişçi halkına olan desteğimizi engellemeyi hedeflemektedir.
Page 1 of 2
4. Vakfımız, ABD’nin çıkardığı bu karara karşı dava açmamıza olanak tanıyan yasal
alanı araştırmaktadır. Öte yandan Vakfımız, ABD davalarının ve hilelerinin uygun olmadığını
ispat edecek delillere haizdir.
5. Vakfımız, gazeteciler ve basın kurumlarını, İsrail’in Kudüs kentinin Arap ve İslami
dokusunu bozmayı ve halkını bölgeden çıkarmayı hedefleyen planlarına ışık tutmaya
çağırıyor. İşgal güçleri, özellikle son zamanlarda Mescid-i Aksa’yı bölmek, bölgede
yerleşimci düzeni sağlamak, Kudüslülerin evlerini yıkıp, onları yurtlarından etmek ve ayrım
duvarları inşa etmek gibi planlarını pratikte uygulamaya başladı.
Gazeteci ve basın mensubu, Kudüs savaşında hassas bir o kadar da temel bir role sahiptir.
Eğer işgal güçleri uyguladıkları planları ve işledikleri suçlar üzerinde baskı hissetmese, bu
savaşta galip gelen taraf olacaktır.
6. Vakfımız, gelişmeleri idare konseyinden bir komisyon ile takip edeceğini ve Kudüs’ün
özgürleşmesi için imkân bulduğu ölçüde çalışmalarına devam edeceğini bildirmektedir.
Kudüs… O’nu birlikte koruyacağız… Birlikte O’nu yeniden kazanacağız…
Uluslararası Kudüs Vakfı
Soru ve önerileriniz için:
Cep: 0096170618392 Tel: 00961 1 751725 Faks: 00961 1 751726
E-mail: [email protected]
Page 2 of 2
Download