dinler - Dindersi.tk

advertisement
DİNLER
Evrensel
Öğütler
Doğruluk
Temizlik
İSLAM DİNİ
İlahı Allah'tır
Peygamberi
Hz. Muhammed
İyilik ve
yardımseverlik
Kutsal Kitabı
Kur'an-ı Kerim
Büyüklere
saygı
küçüklere sevgi
İbadet yeri
cami ve temiz olan
her yer, ruhban sınıfı
yoktur.
Hayvanlara iyi
davranmak
Çevreyi
korumak
Kutsal gün
cuma
İlah
Baba, Oğul
Ruhul Kudus
Peygamberi
Hz. İsa
Kutsal Kitabı
İncil
İbadet Yeri
Kilise , Din Adamı
Papaz, Rahip
Kutsal gün
pazar
Evrensel bir dindir
Evrensel
bir dindir
Tevhit inancı vardır
Teslis inancı
vardır
Namaz, Oruç, Zekat,
Hac , Salih Amel,
Emri Bil Maruf
Nehyi Anil Münker
dindersi.tk
HRİSTİYANLIK
Aforoz (Dinden
Çıkarma),
İstavroz Çıkarma,
Vaftiz, Noel Bayramı,
YAHUDİLİK
İlah
Yehuda
(Milli Tanrı)
Peygamberi
Hz.Musa
Kutsal Kitabı
Tevrat
İbadet Yeri
Havra, Sinagog,
Din Adamı Haham
Kutsal gün
cumartesi
HİNDUİZM
İlahları
Brahma, Şiva,
Vişnu
Kurucusu
bilinmiyor
Kutsal Kitabı
Vedalar
İbadet Yeri
Hindu Tapınağı
Hindu Rahip
Kutsal gün
yok
Milli bir dindir
Milli bir dindir
Tek tanrı
inancı vardır
On emir vardır
menora (yedi
kollu şamdan)
cumartesi yasağı,
ağlama duvarı
BUDİZM
Görünüşte tanrı
yoktur.
Kurucusu
Buda
Kutsal Kitabı
Tripitaka
İbadet Yeri
Manastır,
Budist Rahip
Kutsal gün
yok
Evrensel bir
dindir
Çok tanrılı
bir dindir
Görünüşte tanrı
yoktur
Reenkarnasyon
(Ruh Göçü)
Kast Sistemi
Karma İnancı
İnek, Ganj Nehri
Kutsaldır,
Ölüler Yakılır
İncir Ağacı
Kutsaldır,
Reenkarnasyon,
Karma İnancı,
8 Doğru İlke,
Nirvana
Download