HEM 401 Psikiyatri Hemşireliği

advertisement
EK-1
DERS BİLGİ FORMU
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Hemşirelik
DERS BİLGİLERİ
Adı
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Kodu
Dili
415
Türkçe
Türü
Zorunlu/ Yarıyılı
Seçmeli
Zorunlu
1
Hafta
Konular/Uygulamalar
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine Giriş, Dünyada ve Ülkemizde Toplum
1
Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolü
T+U
Saati
6+8
Kredisi AKTS
10
12
Metot
Anlatım, Tartışma
2
3
Toplum Ruh Sağlığı Uygulama Modelleri
Toplumda Risk grupları; Çocuk, Ergen, Yaşlı, Engelliler, Göç, Yoksulluk, İşsizlik,
Şiddet, Bağımlılık, Hasta Aileleri,
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması
4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Terapotik İletişim İlke ve Teknikleri
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması, rol play
5
Psikiyatri Dışı Ortamlarda Psikososyal Hemşirelik Uygulamaları
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması, rol play
6
Davranışın Nörobiyolojik ve Psikodinamik Temelleri
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
7
Ruhsal Bozukluğu Olan Bireyler Ve Hemşirelik Yaklaşımları
Anksiyete, Somatoform Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Y.
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
8
9
10
Şizofreni Bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı
Duygudurum bozukluğu olan Bireyler ve Hemşirelik Yaklaşımı
Yeme, Uyku Bozuklukları ve kişilik bozuklukları olan Bireyler ve Hemşirelik
Yaklaşımları
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
11
Alkol ve madde bağımlılıkları ve Hemşirelik yaklaşımı, Organik Mental bozukluklar Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
ve hemşirelik yaklaşımı
12
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Alanında Uygulanan Tedavi Yöntemleri ve Hemşirenin
Sorumlulukları
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
13
14
Psikiyatri Aciller
Psikiyatride Hasta Hakları, Etik, Yasal Konular
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
Anlatım, Görsel sunum, grup çalışması,
Anlatım, Görsel sunum,
Download