Frenic Eco Özet Kullanım Kılavuzu

advertisement
FRENIC – ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU
GENEL BİLGİLER
SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI
PLC
CM
FWD
REV
X1 - X5
Y1 - Y3
CMY
12
13
C1
V2
11
FMA
FMI
30A
30B
30C
Y5A
Y5C
24 VDC
DİJİTAL GİRİŞ COM UCU
DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR )
DİJİTAL ÇIKIŞ
DİJİTAL ÇIKIŞ COM UCU
0-10V ANALOG GİRİŞ (POTANSİYOMETRE ORTAK UCU)
10 VDC (POTANSİYOMETRE BESLEME UCU
AKIM GİRİŞİ ( 4-20 mA )
VOLTAJ GİRİŞİ ( 0 - ±10 VDC ) ( PTC / NTC GİRİŞİ OLARAK DA KULLANILABİLİR )
ANALOG GİRİŞ VE ÇIKIŞ COM UCU
ANALOG ÇIKIŞ 1 ( 4 -20 mA yada 0 - ±10 VDC )
ANALOG ÇIKIŞ 2 ( 4 -20 mA )
RÖLE ÇIKIŞI 1 ( NORMALDE AÇIK KONTAK )
RÖLE ÇIKIŞI 1( NORMALDE KAPALI KONTAK )
RÖLE ÇIKIŞI 1 ORTAK UCU
SW1
SW 5
SW 4
RÖLE ÇIKIŞI 2 ( N/A KONTAK )
PARAMETRE KODLARI
KOD
TANIM
AÇIKLAMA
F
TEMEL FONKSİYONLAR
START/STOP, REFERANS, ANALOG ÇIKIŞLAR, RAMPA 1, BAZI
MOTOR DEĞERLERİ VE MOTOR KONTROLÜ GİBİ FONKSİYONLARIN
AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
E
TERMİNAL FONKSİYONLARI
DİJİTAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
C
FREANS FONKSİYONLARI
SABİT HIZLAR, ANALOG GİRİŞLER VE 2NCİ FREKANS KOMUTU
FONKSİYONLARININ AYARLANDIĞI BÖLÜMDÜR.
P
MOTOR 1 PARAMETRELERİ
1NCİ MOTOR İLE İLGİLİ AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
H
GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR
DETAYLI AYARLARIN YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
J
UYGULAMA FONKSİYONLARI 1
PID VE MEKANİK FREN AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
Y
HABERLEŞME FONKSİYONLARI
MODBUS AYARLARININ YAPILDIĞI BÖLÜMDÜR.
ÖRNEK BAĞLANTI ŞEKLİ
•
•
•
•
•
•
Besleme için giriş terminalleri L1/R, L2/S, L3/T dir.
DCR (DC Reaktör) bağlanacak ise P1 ve P(+) terminalleri arasındaki köprü kaldırılıp yerine
bağlanır.
R1, T1 harici fan besleme girişleri.
Motor çıkış terminalleri U, V, W.
R0, T0 kontrol devresi yedek besleme girişi.
Topraklama klemensi G.
BAZI PARAMETRELER VE AÇIKLAMALARI
1) Motor Değerlerinin Girilmesi ve Tunning İşlemi
•
•
•
•
•
•
•
F04 = Motor Nominal Frekansı
F05 = Motor Nominal Gerilimi
P01 = Motor Kutup Sayısı
P02 = Motor Nominal Gücü
P03 = Motor Nominal Akımı
P06 = Motor Yüksüz Akımı
P99 = Motor Türü
•
P06 Hesaplama
•
Bu değerler girildikten sonra P04 parametresinden Tunning işlemi yapılır. Tuning işlemi
döndürerek yapılacaksa motora redüktör dâhil hiçbir yükün bağlı olmaması gerekir.
- Motor duruyorken Tunning yapılması için P04 = 1 yapılmalıdır.
- V/F kontrol varken döndürerek Tunning yapılması için P04 = 2 yapılır.
Bu parametre değeri ayarlandıktan sonra start butonuna basılır. Tuning işlemine start
vermek için kontrol yerinin local ya da remote olması önemli değildir.
Kod
Tanım
F 01
Referans Kaynağı 1
F 02
Çalıştır Komutu
F 03
F 05
F 07
F 08
F 09
F 11
F 12
Maximum Frekans
Motor Nominal Gerilimi
Hızlanma Rampa Süresi
Yavaşlama Rampa Süresi
Tork yükseltme
Elektronik termal koruma
Termal koruma bekleme
F 14
Besleme kaybı sonrası çalışma
şekli
F 15
F 16
F 18
F 23
F 25
F 26
Frekans Üst Limit
Frekans Alt Limit
Referans min. Sapma değeri
Başlama frekansı
Durma frekansı
Anahtarlama Frekansı
F 29
Analog Çıkış 1
F 30
Analog Çıkış 1 Voltaj
F 31
Analog Çıkış 1 Fonksiyonu
F 37
Yük tipi seçimi
Değer
0
1
2
3
5
0
1
2
3
Açıklama
Panel ▲▼ Tuşları ile
Voltaj Girişinden ( 12 girişi )
Akım Girişinden ( C1 girişi )
Voltaj ( 12 ) ve Akım ( C1 ) Girişlerinin Toplamından
İkinci Voltaj Girişinden ( V2 )
Start / Stop Panelden , Yön Terminalden verilir.
Terminalden İleri / Geri Start
Panelden Start / Stop ( Sadece İleri )
Panelden Start / Stop ( Sadece Geri )
25 - 120 Hz
160 - 500 V
0.00 - 3600.00 sn
0.00 - 20.00 %
0.00 - 2000.00 A
0.50 - 75.00 dak.
0
Hataya geçer.
3
Çalışmaya devam eder.(Kondansatör kapasitesi kadar)
4
Hata anındaki frekans değerinden start alır.
5
Başlama frekansı(F23) değerinden start alır.
0 - 120 Hz
0 - 120 Hz
(-)100.00% ile (+)100.00 % (F03 baz alınır)
0.10 - 60.00 Hz
0.10 - 60.00 Hz
0 - 15 kHz
0
Voltaj Çıkışı ( 0 - 10 Vdc )
1
Akım Çıkışı ( 4 - 20 mA )
100%
Skala Yapmak İçin. %0 - %300 Ayar Aralığıdır.
Bazı Seçenekler
0
Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Önce )
1
Çıkış Frekansı ( Kayma Kompanzasyonundan Sonra )
2
Çıkış Akımı
4
Çıkış Torku
0
Değişken momentli yük.
1
Sabit momentli yük.
2
Sabit momentli yük otomatik tork yükseltme aktif.
3
Enerji tasarruf modu. Değişken momentli yük.
4
Enerji tasarruf modu.Sabit momentli yük.
5
Enerji tasarruf modu.Sabit mom.yük tork yükseltme aktif.
Kod
E 01
( E 02 )
( E 03 )
( E 04 )
( E 05 )
E 20
( E 21 )
( E 22 )
( E 24 )
( E 27 )
E 34
E 35
Tanım
Değer
Açıklama
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital girişin tersi olarak kabul edilir. )
0 ( 1000 )
Multi Frekans Seçimi ( SS1 )
1 ( 1001 )
Multi Frekans Seçimi ( SS2 )
2 ( 1002 )
Multi Frekans Seçimi ( SS4 )
3 ( 1003 )
Multi Frekans Seçimi ( SS8 )
4 ( 1004 )
2nci Rampa Seçimi
Dijital Girişler
7
(
1007
)
Serbest Duruş Aktif
Terminal X1 Fonksiyonu
Reset Alarm
( X2, X3, .. X5 için de geçerlidir. 8 ( 1008 )
)
9 ( 1009 )
Harici Hata Sinyali ( Ters Kontak )
11 ( 1011 )
2nci Frekans Kaynağı Aktif
12 ( 1012 )
Motor 2 Seçimi
17 ( 1017 )
Hız Arttırma
18 ( 1018 )
Hız Azaltma
35 ( 1035 )
Lokal Kontrol Aktif
…
Bazı Seçenekler
( 1000 li seçenekler dijital çıkışın tersi olarak kabul edilir. )
Dijital Çıkışlar
Terminal Y1 Fonksiyonu
( Y2, Y3, Y5A/5C ve 30 A/B/C
için de geçerlidir. )
Aşırı yük erken uyarı akım
seviyesi
Aşırı yük erken uyarı bekleme
süresi
0 ( 1000 )
Çalışıyor
1 ( 1001 )
10 ( 1010 )
57 ( 1057 )
99 ( 1099 )
…
Referansa Ulaştı Sinyali
Hazır Sinyali
Fren Sinyali
Arıza Sinyali
0.00 - 2000.00 A
10
0.01 - 600.00 sn
Bazı Seçenekler
E 43
LED Ekran Çalışma Değeri
E 52
Panel menu görüntüleme
seçimi
E 61
E 62
E 63
Analog Girişler
12
C1
V2
C 05
C 11
Multi Frekans Değeri
0
Hız
3
Çıkış Akımı
4
Çıkış Voltajı
8
Hesaplanan Tork Değeri
17
Analog Giriş
…
0
Parametre değiştirme ve kopyalama menüleri.
1
Parametre kontrol ve kopyalama menüleri.
2
Değiştirme, kontrol, izleme, kopyalama menüleri.
Bazı Seçenekler
0
Seçilmedi
1
Frekans Komutu 1
2
Frekans Komutu 2
3
PID Set Değeri
5
PID Geri Besleme Sinyali
20
Analog Input Monitor
0.00 - 500 Hz
Kod
H 03
H 04
H 05
Tanım
Data Reset
Otomatik reset tekrar sayısı
Otomatik reset bekleme süresi
H 06
Soğutma Fanı Kontrolü
H 11
Yavaşlama Fonksiyonu
H 26
Termistör Modu Seçimi
H 50
H 51
İsteğe bağlı belirlenmiş sabit V/f
oranı frekans değeri
İsteğe bağlı belirlenmiş sabit V/f
oranı gerilim değeri
Değer
0
1
0
1
0
1
2
Açıklama
Fabrika ayarlarına dönmek için (1) yapılır.
0 - 10
0.5 - 20.00 sn
Sürekli çalışma
Isıya göre çalışma
Rampalı Duruş
Boşta Duruş
Aktif Değil
Aktif. Sıcaklık Hatası (OH4) Verir.
Aktif. Sıcaklık Uyarısı (THM) Verir.
0 - 120 Hz
0 - 500 V
ANALOG GİRİŞ - ÇIKIŞLAR
13
Potans. için +10Vdc
12
Potans. Orta Ucu
11
Potans. - Ucu
V2
Voltaj Girişi + Ucu
11
Voltaj Girişi - Ucu
C1
Akım Girişi + Ucu
11
Akım Girişi - Ucu
FMA
Analog Çıkış 1 + Ucu
11
Analog Çıkış 1 - Ucu
FMI
Analog Çıkış 2 + Ucu
11
Analog Çıkış 2 - Ucu
0 - ±10 Vdc
0 - ±10 Vdc
0 - 20 mA
0 - 10 Vdc
4 - 20 mA
SW4
4 - 20 mA
ANALOG GİRİŞ ANAHTARLARI
SW5
V2 terminalinin Analog giriş/PTC girişi seçimi için konulan dip swiçtir.
SW4
FMA analog çıkışı Voltaj ya da Akım sinyali verebilmektedir. FM çıkışı için SW4 anahtarı kullanılır.
Fabrikasyon konumu voltaj sinyali verecek şekildedir.
DİJİTAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR;
1) Dijital Girişler;
Dijital girişlerin NPN (Sink) ya da PNP (Source) olarak kullanılabilmesini SW1 anahtarı
belirlemektedir. Fabrikasyon ayarı PNP (Source) olan anahtarın konumu değiştirilirse NPN (Sink)
olarak kullanılabilir.
2) Röle ve Dijital Çıkışlar;
Dijital Çıkışlar
30 C
30 B
Röle Çıkışı 1
Fabrika Değeri: Arıza
30 A
Y5 C
Y5 A
Röle Çıkışı 2
Fabrika Değeri: AX Terminal
Y3
Frekans Denetimi
Y2
Referansa Ulaştı
Y1
Çalışıyor
CMY
Dijital Çıkış Com Ucu
SABİT HIZ SEÇİM TABLOSU;
E01 – E05 parametrelerinde dijital girişlerin seçenekleri ile belirlenir. (0, 1, 2 ve 3 seçenekleri ile)
0.0 – 500 Hz arasında değer girilebilir. Aşağıda bu seçimle ilgili tabloyu bulabilirsiniz.
Seçilen Sabit Hız
SS4
SS2
SS1
0
0
0
Diğer Frekans Komutu
0
0
1
Sabit Hız 1
Parametre: C 05
0
1
0
Sabit Hız 2
Parametre: C 06
0
1
1
Sabit Hız 3
Parametre: C 07
1
0
0
Sabit Hız 4
Parametre: C 08
1
0
1
Sabit Hız 5
Parametre: C 09
1
1
0
Sabit Hız 6
Parametre: C 10
1
1
1
Sabit Hız 7
Parametre: C 11
HATA KODLARI VE AÇIKLAMALARI
HATA
Aşırı Akım
Koruması
Kısa Devre
Koruması
Toprak Hatası
Koruması
HATA İLGİLİ PAR.
KODU
KODU
AÇIKLAMA
Aşırı akıma karşı koruma için sürücü durdurulur
Hızlanma Sırasında
OC1
Çıkış kısa devresinden kaynaklanan aşırı akıma
karşı koruma için sürücü durdurulur
Yavaşlama Sırasında
OC2
Toprak hatasından kaynaklanan aşırı akıma karşı
koruma için sürücü durdurulur
Hızın sabit olduğu
durumda
OC3
Yüksek frekanslı sıfır faz akımı tespitinde ve toprak hatasından
kaynaklanan aşırı akıma karşı koruma için sürücü durdurulur.
Hızlanma Sırasında
Aşırı Gerilim
Koruması
DC Bara devresinde oluşan aşırı gerilimlerde ( 400 V
Yavaşlama Sırasında
sürücülerde Vdc 800 V) , sürücü durdurulur
Düşük Gerilim
Koruması
Hızın sabit olduğu
durumda
DC Bara devresindeki gerilim belli bir değere düştüğünde ( 400 V
sürücülerde Vdc 400 V) , sürücü durdurulur. F14 parametresi; 3,4 yada 5
seçildiğinde, düşük gerilim durumu oluşsa bile, sürücü hata durumuna
geçmez.
Giriş faz kaybı olursa, sürücü çıkış vermez ve sürücünün zarar görmesi
engellenmiş olur.
EF
OU1
OU2
OU3
LU
F14
L in
H98
Sürücü çıkışındaki kablolarda probleme bağlı faz kaybı olursa, sürücü çıkış
vermez.
OPL
H98
Sürücü fan arızası ya da aşırı yük durumuna bağlı olarak sürücü soğutucu
sıcaklığının belli bir değeri aşması durumunda, sürücü durdurulur.
OH1
Sürücü iç sıcaklığının belli bir değeri geçmesi durumunda, sürücü durdurulur
OH3
Aşırı Yük
Koruması
Çıkış akımı ve iç sıcaklığa bağlı olarak IGBT sıcaklığı hesaplanır ve eşik
değeri geçildiğinde, sürücü çıkış vermez.
OLU
Harici Alarm
Girişi koruması
Digital input kesildiğinde (THR), sürücü alarm vererek duruşa geçer.
OH2
Sürücü ana devresindeki sigorta kablolarında oluşacak hasarda, sürücü
durdurulur
FU5
Sürücü şarj devresinde oluşacak bir hata durumunda, sürücü durdurulur
PbF
Elektronik
Termal
Koruma
Motor koruma için elektronik termal fonksiyonu ile sürücü durdurulur.Bu
şekilde motor, tüm frekanslarda korunmuş olur, operasyon seviyesi termal
zaman sabiti parametrik olarak ayarlanır.
OL1
F10,F11,F12
PTC
Termistör
Aşırı yük
erken
uyarısı
PTC Termistör girişi ile motor koruma sağlanmış olur.PTC girişi V2 ile 11
klemenslerine bağlanır.PC kartı üzerindeki dip switch ve parametreler ile
OH4
H26,H27
Motor koruma için elektronik termal fonksiyonu ile sürücü durdurulmadan,
önceden belirlenmiş olan seviyeye göre çıkış sinyali verilir.
_
E34,E35
Giriş faz kaybı
koruması
Çıkış faz kaybı
koruması
Aşırı ısınma
koruması
MOTOR KORUMASI
Sürücü sigorta
koruması
Sürücü Şarj
Devresi
koruması
H43,H98
E01 den E05'e
kadar ,
E98,E99
HATA
AÇIKLAMA
Aşırı yük
durumu motor
koruması
Çalışma esnasında, anlık olarak aşırı akım limiti seviyelerine ulaşıldığında
bu fonksiyon devreye girer.
Alarm Röle
Çıkışı
HATA İLGİLİ PAR.
KODU
KODU
_
H12
Sürücü bir alarm durumu oluşup, hataya geçtiğinde, röle çıkışı aktif hale
gelir.Sürücü alarmı, operatör paneli üzerindeki reset tuşuna basılarak ya da
RST digital input unun aktif edilmesi ile resetlenir.
_
E20,E27, E01
den E05 e
kadar,
E98,E99
Bellek hatası
Sürücü belleğinde herhangi bir hata durumunda aktif hale gelir.
Er1
Operatör Paneli
iletişim hatası
Standart yada gelişmiş panel olsun; panel ile sürücü arasındaki bağlantıda
problem olursa, sürücü durudurulur.
Er2
CPU hatası
Elektromanyetik gürültü kaynaklı CPU yada LSI hatası
Er3
Opsiyon kart
iletişim hatası
Sürücü üzerine takılan opsiyon kartı ile sürücü arasında bağlantı hatası
olduğunda aktif olur.
Er4
Opsiyon kart
hatası
Opsiyon kartında bir problem olması durumunda aktif olur.
Er5
İşletim hatası
STOP önceliği ; operatör paneli üzerindeki stop tuşuna basarak veya
önceden belirlenmiş digital inputu aktif ederek, diğer sinyallerin durumuna
bakmadan motoru durdurur.
Start kontrolü: Çalış sinyali geldiğinde; besleme gerilimi aktif -alarm reset
aktif ve LE aktif koşullarına bağlı olarak, ER6 alarmı oluşur ve starta izin
verimez.
Er6
H96
Er7
P04
Motor tuning
Motor tuning işlemi sırasında bir hata oluştuğunda aktif hale gelir.
hatası
RS485 İletişim Operatör paneli arkasındaki RS485 portu kullanılıyorsa ve bir iletişim hatası
oluştuğunda aktif hale gelir.
Hatası
Parametre Kayıt Düşük gerilim koruması aktif olduğunda, data kayıt edilemez ve ErF alarmı
etkin olur.
Hatası
RS485 İletişim
Harici RS485 portu kullanılıyorsa ve bir iletişim hatası oluştuğunda aktif hale
Hatası
gelir.
(OPSİYON )
LSI hatası
Hata resetÇalışma
Süekliliği
fonksiyonu
Pik Gerilim
koruması
Sinyal koptu
koruması
Anlık Güç
kesilmesi
koruması
Sürücü çalışma
sürekliliği
Er8
ErF
ErP
Sürücü güç devresi üzerindeki LSI de bir hata oluştuğunda aktif hale gelir.
ErH
Bir hata durumu oluştuğunda ve motor stop edildiğinde ; bu fonksiyon
devreye girer ve otomatik olarak hatayı resetleyerek yeniden çalışmayı
başlatır. ( Tekrar sayısı ve resetleme zamanı ayarlanabilir.)
_
Faz toprak arası olabilecek pik gerilimlere karşı sürücü koumalıdır.
_
Herhangi bir nedenle frekans referans sinyali koptuğunda, sürücü önceden
belirlenmiş olan referans değerine çıkarak, çalışmasına devam eder ve bir
alarm sinyali oluşturur.
Anlık enerji kesilmelerinde ( 15 msn ve daha uzun ) proses sürekliliği
sağlar.Parmatre ayarı ile; enerji geldikten sonra,belirtilen zaman içerisinde
sürücü tekrar start alır.
OH1 ve OLU hata koşulları oluştuğunda, sürücünün trip etmemesi için
sürücü çıkış frekansı azaltılarak sürücünün hataya geçmesi önlenir.
F02
H04,H05
_
E65
_
F14 , H13 ten
H16 ya kadar
_
H70
Download