sosyal bilgiler

advertisement
1.Verilen iki açısı 50 ve 70 derece olan
üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir?
9. Farklı açısı 70 derece olan ikizkenar
üçgenin eşit açılarından birisi kaç
derecedir?
2. Eşit olan açılarından birisi 80 derece
olan üçgenin farklı açısı kaç derecedir?
10.
3. Eşit açılarının toplamı 110 derece olan
ikizkenar üçgenin farklı açısı kaç
derecedir?
Yukarıdaki şekilde s( AOD) açısı kaç
derecedir?
4. Verilen açıları 60 ve 55 derece olan
çeşitkenar üçgenin verilmeyen açısı kaç
derecedir?
.C
11.
D
.
980
.
?
500
O
A
5. İki açısının toplamı 130 derece olan bir
üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir?
.
.
B
Yukarıdaki şekilde s( AOC) açısı kaç
derecedir?
12. 45 derecelik bir dar açı, en az kaç
derece daha büyürse geniş açı olur?
6. Eşit açılarından birisi 45 derece olan ikiz
kenar üçgenin farklı açısı kaç derecedir?
A) 450
7. Açılarından birisi 90 dereceden büyük
olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
13.
8. Dar açılarından biri 50 derece olan dik
üçgenin diğer dar açısı kaç derecedir?
?
B) 910
C) 460
D) 900
E
53° Yandaki EDF dik
üçgeninde s(EDF) açısı
kaç derecedir?
D
•
F
18. F
14.
E
•
?
C
?
57°
O
A
Yandaki DEF dik
üçgeninde s(DEF) açısı
kaç derecedir?
56°
B
Yukarıdaki şekilde s( COB) açısı kaç
derecedir?
D
19.
L
15.
D
Yandaki LKM ikiz kenar
üçgeninde s(LMK) açısı kaç
derecedir?
74°
C
?
•
A
?
K
M
DAC) açısı kaç derecedir?
A
Yandaki ABC ikiz kenar
üçgeninde s(BAC) açısı kaç
derecedir?
?
65°
70°
62°
B
Yukarıdaki şekilde s(DAB) açısı 140° ise s(
A
16.
B
C
B
?
L
20. Yukarıdaki BAL üçgeninde s( ALB) açısı
kaç derecedir?
17.
A
21.
Yandaki ABC üçgeninde
s(BAC) açısı kaç derecedir?
?
130°
B
65°
C
Yandaki KLM üçgeninde
s(LKM) açısı kaç derecedir?
Download