UE1020850 - 3B Scientific

advertisement
MEK A NİK / K A L DIRM A K U V V E T İ
UE1020850
ARŞİMET PRENSİBİ
UE1020850
F0 - FG
T E ME L İL K E L E R
AMAÇ
Kaldırma kuvvetinin batma derinliği fonksiyonu olarak belirlenmesi
Arşimet prensibine göre bir sıvının içine batırılan cisme yukarıya
doğru bir kuvvet uygulanır (kaldırma kuvveti) FG. Bu kuvvetin
büyüklüğü yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir.
Yüzey alanı A ve yükseklikle H birlikte, batırılan derinlik h suya batırılan
biçimli cisimler için aşağıdakiler uygulanır:
ÖZET
Arşimet prensibine göre bir sıvının içine
batırılan cisme yukarıya doğru bir kuvvet
uygulanır (kaldırma kuvveti) FG. Bu kuvvetin
büyüklüğü yer değiştiren sıvının ağırlığına
eşittir. Suya batırılan biçimli cisimler için
kaldırma kuvveti cismin batırıldığı derinliğe h,
derinlik cismin kendi yüksekliğinden H küçük
olduğu sürece oranlıdır.
FG = ρ ⋅ g ⋅ A ⋅ h , h < H olduğunda
(1)
ve
(2)
FG = ρ ⋅ g ⋅ A ⋅ H , h > H olduğunda
Bu deney ağırlık bloğu F0 kullanır. Bu ağırlık, blok h derinliğinde suya
batırıldığı sırada aynı anda dinamometre üzeride de hareket eder.
Böylece toplam kuvvet aşağıdaki gibi hesaplanır:
(3)
F (h) = F0 –FG (h)
H
FG
DE ĞE RL E NDİRME
İzafi batırma derinliği h/H fonksiyonu olarak Kaldırma kuvveti FG
için ölçülen değerler başlangıç noktası boyunca aşağıdaki gradyan
ile birlikte doğru üzerinde uzanır.
h
F0
Şekil 2: Şematik sunum
a = ρ⋅g⋅ A⋅H
Suyun yoğunluğu bu gradyandan hesaplanabilir.
FG / N
DE NE Y
P R O S E DÜRL E Rİ
• Suya batırılan cismin üzerindeki kuvveti ölçün.
• Kaldırma kuvvetini belirleyin ve cismin
batırıldığı derinliğe orantılı olduğunu
doğrulayın.
• Suyun yoğunluğunu belirleyin.
GE RE K L İ CİH A Z L A R
Miktar
Cihazlar
Ürün no.
1
Batırma Blokları Al, 100 cm³
1002953
1
Hassas Dinamometre 5 N
1003106
1
Çapölçer, 150 mm
1002601
1
Takım 10 cam kap, yüksek şekilde
1002873
1
Laboratuar kaldırma platformları Laborboy II
1002941
1
Destek ayağı, 3 bacaklı Bacak uzunluğu: 150 mm
1002835
1
Destek çubukları Uzunluk: 750 mm
1002935
1
Kancalı manşon
1002828
1
22
1
0
0
1
h/H
Şekil 1: İzafi batırma derinliği h/H fonksiyonu olarak Kaldırma
kuvveti FG
3B Scientific® Experiments
...going one step further
23
Download