2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF 1. DÖNEM 1

advertisement
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF 1. DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI YOKLAMA SINAVI
Ad:
Soyad:
No:
Sınıf:
SORULAR
1.
𝟒𝟐 + 𝟓𝟐 + 𝟐𝟏 işleminin sonucu kaçtır?
6. 3 basamaklı rakamları farklı 2’ye
bölünebilen en büyük doğal sayı ile 3
basamaklı rakamları farklı 5’e bölünebilen en
küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
2.
𝟏𝟏𝟎 , 𝟖𝟏 , 𝟐𝟒 sayılarını küçükten
büyüğe doğru sıralayınız.
7. 42A5 dört basamaklı doğal sayısı 3’e tam
bölünebilen bir doğal sayı olduğuna göre A
yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?
3. 𝟕 + 𝟕. 𝟑 + 𝟑 =? İşleminin sonucu
kaçtır?
4. Bir reyondaki tişörtlerin fiyatı 20 TL ,
gömleklerin fiyatı 30 TL’dir. 15 tane tişörtün
fiyatı ile kaç tane gömlek alınabilir?
5.
* 2453
* 1244
*3000
*4503
*1002
* 1212
8. 72 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı
vardır?
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi 4 ile
tam bölünebilir?
9. 60 doğal sayısının asal çarpanlarını
yazınız.
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF 1. DÖNEM 1. MATEMATİK YAZILI YOKLAMA SINAVI
Ad:
Soyad:
No:
Sınıf:
10. 16metre ve 24 metre uzunluklarına
sahip iki farklı demir parçası eşit uzunlukta
parçalara ayrılmak isteniyor. Demir çubuklar
en fazla kaç metrelik parçalara ayrılabilir?
11. 20’den küçük kaç tane asal sayı vardır?
14. Ayşe tokalarını 4’er 4’er ve 6’şar 6’şar
gruplayabildiğine göre ; aşağıdakilerden
hangisi Ayşenin tokaları olabilir?
𝑨) 𝟗𝟔
𝑩)𝟗𝟕
𝑪) 𝟗𝟖
𝑫)𝟗𝟗
15.Aşağıda verilen ifadelerden doğru
olanların başına’D’, yanlış olanların başına ‘Y’
yazınız.
(…..) En küçük asal sayı 2’dir.
(…..) 1 ile 10 arasında 4 tane asal sayı vardır.
(…..) Sonu 0(sıfır) ile biten her sayı hem 2,
hem 4 hem de 5’e tam bölünür.
(…..) Hem 2’ye hem 3’e tam bölünen sayılar
aynı zamanda 6’ya da tam bölünür.
(…..) 15 bir asal sayıdır.
12. 18 doğal sayısının 100’den küçük bütün
katlarını yazınız.




13. Asal çarpanlarına ayrılmış hali 𝟐𝟑 . 𝟑𝟐
olan doğal sayı kaçtır?
Sınav süresi 1 ders saatidir.
İlk 5 soru 10 puan, diğerleri 5
puandır.
Renkli kalem kullanmayınız.
Başarılar.
Abdullah KARA
Download