KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Aslıhan CANTÜRK Ünvan Ziraat

advertisement
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Aslıhan CANTÜRK
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
0 362 256 05 14 / 2115
0 546 893 61 80
[email protected]
[email protected]
1987 - Rize
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Devam Ediyor
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
2011
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
2009
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
55
IELTS
-
GÖREV YERLERİ (Tarih - Unvan - Kurum)
2011- ....... - Teknik Personel - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Samsun)
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1. Cemek, B., Yıldırım, D., Atiş, A., Köksal, E. S., Temizel, K. E.. 2010. Samsun ili aylık referans bitki su
tüketiminin yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. Eskişehir.
2. Cemek, B., Demir, Y., Yıldırım, D., Atiş, A., 2010.Sera Isıtma gereksiniminin yapay sinir ağları kullanarak
tahmini. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,499-509. Kahramanmaraş.
3. Arslan, H., Cemek, B., Yıldırım, D., Atiş, A., 2012. Deniz suyu girişimlerinin jeoistatistiksel yöntemler ile
değerlendirilmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. İzmir-Bornova.
4. Cemek, B., Atiş, A., 2012. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak Samsun koşullarına uygun
sera modellerinde rüzgar hızı dağılımlarının belirlenmesi. II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar
Sempozyumu. İzmir-Bornova.
5. Cemek, B., Atiş, A., 2013. Toprak ve Su Kaynaklarında Yapay Zeka Uygulamaları. III. Toprak ve Su
Kaynakları Kongresi. Tokat.
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
1. Patlıcan Bitkisinin Programlamasının Belirlenmesinde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanılması TÜBİTAK (1001) - Devam Ediyor.
2. Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı - TAGEM Devam Ediyor.
3. Samsun Koşullarında Mısırın Bitki Su Tüketiminin Landsat 8 Uydu Görüntülerinden Tahmin Edilmesi TAGEM - Yardımcı Araştırmacı (2013- Devam Ediyor).
DİĞER YAYINLAR
SEMİNERLER
1. Seralarda Bulanık Mantık Uygulamaları (Yüksek Lisans Seminer - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı - 2010)
2. Yapay Zekâ Ve Tarımsal Alandaki Uygulamaları (Doktora Seminer - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı - 2014)
TEZLER VE MAKALELER
1. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Kullanılarak Samsun Koşullarına Uygun Farklı Sera Modellerinin
Doğal Havalandırma Etkinliğinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı - 2011)
Download