altında* *lçe m*ll* e**t*m müdürlü*ü meslek* ve tekn*k anadolu l

advertisement
ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MEVCUT ALAN VE DALLAR
 ADALET
 Zabit Katipliği
 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 Web Programcılığı
 BÜRO YÖNETİMİ
 Yönetici Sekreterliği
 MUHASEBE VE FİNANSMAN
 Bilgisayarlı Muhasebe
 PAZARLAMA VE
ADRES
: Talatpaşa Bulvarı No: 3
Opera Altındağ / ANKARA
TELEFON
: (0312) 312 45 16
BELGEGEÇER : (0312) 310 88 46
E-MAİL ADRESİ: [email protected]
PERAKENDE
 Sigortacılık
 ULAŞTIRMA
 Lojistik
ANAFARTALAR MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ




ADRES
MAİL
TELFON
BELGEGEÇER
MEVCUT ALAN VE DALLAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 Web Programcılığı
BÜRO YÖNETİMİ
 Yönetici Sekreterliği
MUHASEBE VE FİNANSMAN
 Bilgisayarlı Muhasebe
PAZARLAMA VE PERAKENDE
 Sigortacılık
: Denizciler Cd. Acıçeşme Sok. No: 5 Altındağ/ANKARA
: [email protected]
: (0312) 312 45 70
: (0312) 310 61 68
İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MEVCUT ALAN VE DALLAR
• BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
• Web Programcılığı
• MUHASEBE VE
FİNANSMAN
• Bilgisayarlı Muhasebe
• SİVİL HAVACILIK
• Yer Hizmetleri
ADRES
MAİL
TELEFON
BELGEGEÇER
: Feridun Çelik Mah. Altındağ / Ankara
: [email protected]
: (0312) 376 02 50
: (0312) 376 91 72
SÜLEYMANŞAH MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
MEVCUT ALAN VE DALLAR
 ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ
 Endüstriyel Bakım ve
Onarım
 MUHASEBE VE FİNANSMAN
 Bilgisayarlı Muhasebe
ADRES
TELEFON
BELGEGEÇER
MAİL
: Karapürçek Mah. 311. Cad. No:10/A Altındağ ANKARA
: (0312) 375 70 83
: (0312) 375 70 84
: [email protected]
ADALET ALANI
Adalet alanı altında yer alan Zabıt
Kâtipliği
dalının
yeterliklerini
kazandırmaya yönelik;
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile
adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer
alan;
 Tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri
yapmaya yönelik eğitim ve öğretim
hizmeti verilir.
Alanın Altında Yer Alan Dallar;
 Zabıt Kâtipliği,
 İnfaz ve Koruma dallarında eğitim
verilmektedir.
Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar;










İlk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri,
Bölge (adliye ve idare) mahkemeleri,
Yüksek mahkemeler,
Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı,
Cumhuriyet başsavcılıkları,
Ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumları,
Yüksek seçim ve seçim kurulları,
Noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları,
Bankalar ve sigorta şirketleri
Kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de
iş bulabilmektedirler.
Adalet Alanı Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans
Programları:
 Adalet
 Özel Güvenlik ve Koruma
 Sosyal Güvenlik
 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Zabıt
Katipliği Dalı)
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 Bilişim
Teknolojileri
alanı,
bilgisayar
sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu
yanında alanın altında yer alan;
 Web
Programcılığı dalının yeterliklerini
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
alandır.
 Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri
alanına olan ihtiyaç daha da artmaya
başlamıştır. Bu sebepten Bilişim Teknolojileri
alanında bilgi sahibi olan bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Alanın Altında Yer
Alan Dallar;
 Ağ İşletmenliği,
 Bilgisayar Teknik Servisi,
 Web Programcılığı,
 Veri Tabanı Programcılığı
dallarında eğitim
verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları;
Web programcıları,
Kamu kuruluşları,
Bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri,
İnternet üzerinden ticaret (e – ticaret)
yapan firmalarda çalışabilirler.
Bilişim Teknolojileri Alanı ile
aynı/yakın Lisans Programları:
 Basım Teknolojileri (YO) YGS-1
 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
(YO) YGS-1
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği YGS-1
 Dijital Oyun Tasarımı (YO) YGS-1
 İşletme Bilgi Yönetimi (YO) YGS-6
 Yönetim Bilişim Sistemleri (YO) YGS-6
Bilişim Teknolojileri Alanından mezun öğrenciler Teknoloji
Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm
Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarının ayrılan
kontenjanlarına yerleştirileceklerdir.
Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları:
 Basım ve Yayın Teknolojileri
 Basın ve Yayıncılık
 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 Bilgi yönetimi
 Bilgisayar Operatörlüğü
 Bilgisayar Programcılığı
 Bilgisayar Teknolojisi
 Coğrafi Bilgi Sistemleri
 Görsel İletişim
 Grafik Tasarımı
 Internet ve Ağ Teknolojileri
 Mobil Teknolojileri
 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
BÜRO YÖNETİMİ
Büro yönetimi,
 Günlük işler,
 Dava hizmetleri,
 Ofis yönetimi,
 İletişim,
 Bildirimler ve ödemeler,
 Ofis makineleri,
toplantı ve seyahat
hizmetleri ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
 Sunum,
Alanın Altında Yer
Alan Dallar;
Hukuk Sekreterliği,
Ticaret Sekreterliği,
Yönetici Sekreterliği
dallarında eğitim
verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları;
 Büro Yönetimi Alanı mezunları,
 Özel sektör ve kamu kuruluşlarında,
 Hastane, belediye, dernek, oda, baro
gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam
edilirler.
 Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık
bürolarının temel ihtiyacı olan sekreterlik
görevlerini en iyi şekilde yapabilecek
elemanlardır.
Büro Yönetimi Alanı ile aynı/yakın Lisans
Programları:
 İnsan Kaynakları Yönetimi (YO) YGS-6
 Sağlık Yönetimi (YO) YGS-6
 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (YO) YGS-6
Büro Yönetimi Alanı Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları:












Ağız ve Diş Sağlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Emlak ve Emlak Yönetimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Sosyal Güvenlik (Hukuk Sekreterliği Dalı)
MUHASEBE VE FİNANSMAN
Muhasebe ve finansman,
İşletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait
belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri,
dosyalama ve arşivleme işlemleri,
raporlama, analiz etme becerileri
kazandırılır.
Muhasebe ve finansman hizmetleri
bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
Muhasebe
–
Finansman
Alanından
Mezun
olan
öğrencilerimiz;
Serbest
Muhasebeci,
Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu, meslek içinde
kademelendirme
getirdiğinden
muhasebe ve finansman alanından
mezun olanlar Kanun’da belirtilen
şartları yerine getirmek suretiyle
bu unvanları kazanabilirler.
Alanın Altında Yer Alan Dallar;
 Bilgisayarlı Muhasebe,
 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri,
 Finans ve Borsa Hizmetleri dallarında eğitim
verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları;
 Meslek eğitimi, meslek liselerinin muhasebe ve finansman
alanında ve meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş
Sınavı’nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek
yüksek okullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler.
 Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında,
dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticari
işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her
türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur.
 Ülkemizde, muhasebecilik, yasalarla düzenlenmiş bir meslektir.
Anadolu meslek lisesinden mezun olanlar Kanun’da belirtilen
şartları yerine getirmek suretiyle bu unvanları kazanabilirler.
Muhasebe – Finansman Alanı ile
aynı / yakın Lisans Programları:
Muhasebe – Finansman Alanı ile
aynı / yakın Lisans Programları:
Muhasebe – Finansman Alanı
Mezunlarının Sınavsız
Yerleşebilecekleri Ön Lisans
Programları:
• Bankacılık ve Sigortacılık
• Menkul Kıymetler ve Sermaye
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Enerji Tesisleri ve İşletmeciliği
Hava Lojistiği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
Maliye
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
Tarımsal İşletmecilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
PAZARLAMA VE PERAKENDE
Pazarlama ve perakende,
Mal, can ve diğer sigorta edilebilir
riskleri belirleme, sigorta poliçesi
satma, hasar takip işlemleri yapma
yeterliklerini kazandırmaya yönelik
eğitim ve öğretim verilen alandır.
Alanın Altında Yer Alan
Dallar;
 Satış Elemanlığı,
 Sigortacılık,
 Emlak
Komisyonculuğu,
 Gıda Satış Elemanlığı
dallarında eğitim
verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer
İmkânları;
 Bu meslek görevlileri
hem kamu sektöründe
hem özel sektörde iş
bulabilirler.
 Özellikle özel sektörde
iş alanı daha geniştir.
Pazarlama – Perakende Alanı ile
aynı / yakın Lisans Programları:
Pazarlama – Perakendecilik Alanı
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri
Ön Lisans Programları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bankacılık ve Sigortacılık
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Hava Lojistiği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Lojistik
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Moda Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
•
•
•
•
•
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Posta Hizmetleri
Reklamcılık
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
Tarımsal İşletmecilik
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama
Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Maliye (Ticaret A/B Grubu (Ticaret Lisesi)
SİVİL HAVACILIK ALANI
Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de
olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken,
sektörün eleman ihtiyacı da artmaktadır.
Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe
çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve
aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere
hâkim bireylere ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak
Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Programı
hazırlanarak
eğitimli
bireyler
yetiştirmek
amaçlanmıştır.
Alanın Altında Yer
Alan Dal;
 Yer Hizmetleri
dalı’nda eğitim
verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer İmkânları;
Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime
Geçiş
Sınavı’nda
başarılı
olanlar
lisans
programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine
devam
edebilirler.
Sınavsız
yerleşebilecekleri ön lisans programları da
mevcuttur.
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
 Lojistik, taşıma, depolama, gümrük ve diğer
tedarik zinciri prosedür işlemlerini yapma
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
 Ulaştırma hizmetleriyle, ürün veya hizmetler hedef
pazarlara daha ekonomik ve hızlı bir şekilde
ulaştırılmaktadır. Ulaştırma hizmetleri, lojistik
faaliyetlerin
özünü
içermektedir.
Lojistik,
günümüzde tüm organizasyon ve kaynakları amaca
ulaşmak için en uyumlu şekilde hareket ettirebilme
yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir.
Alanın Altında Yer
Alan Dal;
 Lojistik dalında
eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Kariyer
İmkânları;
Lojistik alanında çalışacak meslek elemanı, lojistik
işletmeleri, fabrikalar, gümrük işletme, ithalat ve
ihracat yapan firmalar, depolar, büyük mağazalar
gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam
edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.
Ulaştırma Hizmetleri Alanı ile aynı /
yakın Lisans Programları:
Ulaştırma Hizmetleri Alanından mezun
öğrenciler Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve
Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin
aşağıda yer alan lisans programlarının ayrılan
kontenjanlarına
yerleştirileceklerdir.
Ulaştırma Hizmetleri Alanı
Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri
Ön Lisans Programları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bankacılık ve Sigortacılık
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Hava Lojistiği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kooperatifçilik
Kültürel Miras ve Turizm
Lojistik
Marina İşletme
Marina ve Yat İşletmeciliği
Marka İletişimi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Moda Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Otobüs Kaptanlığı
Pazarlama
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Posta Hizmetleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sosyal Güvenlik
Tarımsal İşletmecilik
Turist Rehberliği
Turizm Animasyonu
Turizm Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Download