Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
HIRİSTİYANLIK
PEYGAMBERİ
Hz.İsa
TANRISI
Teslis
KİTABI
İncil
ORTAYA ÇIKIŞI
0
SEMBOLÜ
Haç
DİN ADAMI
Papaz-Kardinal-Papa
İBADET YERİ
Kilise
KUTSAL GÜN
Pazar
MERKEZİ
Vatikan-İstanbul
İBADETLER
Sakrament
Hıristiyanlığın
peygamberi Hz. İsa’dır.
Hz. İsa Filistin’de Nâsıra
denen bir köyde
doğmuştur. Annesi Hz.
Meryem’dir. Hz. İsa da
Hz. Musa gibi İsrail
oğulları soyundandır.
Hz. İsa, Yahudilerin
ırka dayalı din anlayışına
karşı çıktığı için Yahudi din
adamları onu dışlamıştır.
Onun hakkında bir takım
iftiralar uydurarak, Hz.
İsa’yı düşman ilan
etmişlerdir. Buna rağmen
Hz. İsa Allah inancını
yaymaya devam etmiştir.
Hz. İsa’ya ilk başta on iki kişi inanmıştır.
Bunlara “Havâriler” denir (Yardımcılar, ensâr
anlamındadır.). Hıristiyanlık Hz. İsa’dan sonra
havarilerin gayretleriyle yayılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’nın
Hz. Meryem’den babasız olarak dünyaya
geldiği belirtilmiştir (Enbiya 91).
Hz İsa’ya namazın ve zekatın emredildiği
bildirilir (Meryem Sûresi 30-33).
Hıristiyanlık dini’nin kutsal kitabı
İncil’dir.
Kur’an-ı Kerim, Hz. İsa’ya verilen
İncil’in insanları doğru yola iletmek için
gönderilen bir rehber ve öğüt olduğunu
belirtir. (Âl-i İmran 3, Mâide 46).
Hıristiyanlıkta inanç esaslarının temelini
teslis oluşturur.
Teslis, “üçlü tanrı inancı” demektir.
Teslis’in unsurları: Baba, oğul ve kutsal
ruh’tur.
Hıristiyanlarda Allah, peygamber, kitap,
melek, kader ve öldükten sonra dirilme
inancı vardır.
Baba; herşeyin yaratıcısı, evrenin sahibi
olan Tanrı'yı ifade eder.
Oğul; Hz. İsa'yı ifade eder. Tanrı Hz.
İsa'nın kişiliğinde bedenleşmiş, sevgisi ve
merhametiyle insanlar arasında yaşamıştır.
İsa, Tanrı ile insanlar arasında tek arabulucu
kabul edilir ve Tanrılaştırılmıştır.
Kutsal ruh; Tanrının vahyini kiliseye
iletmekle görevli, seçilmiş kişileri
yönlendiren Tanrı nefesidir.
İncil, Hıristiyanlığın kutsal kitabıdır. Diğer
adı Yeni Ahit'tir. Matta, Markos, Luka ve
Yuhanna incilleri en meşhur olanlardır.
İncil'de Hz. İsa'nın yaşamından,
Hıristiyanlığın inanç, ibadet ve ahlak
ilkelerinden bahsedilir.
Hıristiyanlıkta melek, kader ve ölümden
sonra diriliş inancı vardır. Ayrıca Hz.
Muhammed'in (s.a.v.) dışındaki
Peygamberlerin peygamberliklerini kabul
ederler.
Hıristiyanlıkta ibadet günlük, haftalık ve
yıllık olmak üzere üçe ayrılır. İbadet
vakitleri çan çalınarak ilan edilir. Günlük
ibadet papaz gözetiminde sabah ve
akşam; haftalık ibadet pazar günü
kilisede; yıllık ibadet ise noel veya
paskalya gibi dini bayramlarda yapılır.
- Vaftiz, Hıristiyanlıktaki önemli ayinlerden
biridir. Bu dine göre Hz. Adem ve Hz. Havva
yasak meyveyi yeyip cennetten
çıkarıldıkları için bütün insanlar günahkar
olarak doğar. Bu yüzden, doğan çocuklar
vaftiz edilir, yani kutsal su ile yıkanarak
günahlarından arındırılır.
Günah itirafı, Hıristiyanlıktaki diğer bir
önemli ayindir. Buna göre günah işleyen kişi,
günahlarını papaza itiraf eder. Papaz da kilise
adına onun bağışlanması için dua eder ve
böylece tövbe sonucu günahlarının
bağışlandığına inanılır.
Hıristiyanlık mezhepleri üç tanedir. Katolik
mezhebi; dini lideri papa, merkezi
Vatikan'dır. Ortodoks mezhebinin dini lideri
İstanbul'daki patriktir. Protestan mezhebi
diğer iki mezhebe tepki olarak doğmuş,
Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde
oluşmuştur
Download