İndir

advertisement
EREMİA- MOLDOVA DAVASI
HAK: İnsanlık dışı muamele
KAVRAM: Çocuğun ailede fiziksel ve psikolojik istismarı
DAİRE: AİHM-Büyük Daire
NUMARA/TARİH: 3564/11-28.08.2013
İLGİLİ MEVZUAT:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3 (İşkence yasağı)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8 (Özel ve aile hayatına saygı hakkı)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14 (Ayrımcılık yasağı)
CEDAW 2 (kadınlara karşı her türlü ayrımcılık)
ÖZET: Sözleşmenin 3,8, 14. Maddelerinin ihlal edildiğine ve tazminat verilmesine karar
verilmiştir.
Karar Linki: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119968
Download