sesin şiddeti - files.eba.gov.tr

advertisement
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
SESİN ŞİDDETİ
1
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Aynı diyapazona tokmak ile önce hafif ve sonra
hızlı vurduğumuzda çıkan sesleri farklı işitiriz.
Diyapazona hafif vurduğumuzda zayıf ses,
hızlı vurduğumuzda şiddetli ses duyarız.
2
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Bir davula tokmağı ne kadar kuvvetli vurursak
çıkan ses de o derece şiddetli olur.
3
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Alkışlama esnasında ellerimizi birbirine ne kadar
kuvvetli vurursak sesin şiddeti o oranda artacaktır.
4
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize
neden olan ses özelliğine ses şiddeti denir.
Aslan sesi fare sesinden daha şiddetlidir.
Tavşan sesi, fil sesinden daha zayıftır.
5
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Sesin şiddeti, ses dalgalarının enerjisine ve
genliğine bağlı olup bunlarla doğru orantılıdır.
Zayıf ses
Şiddetli ses
6
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Ses dalgasının genliği arttıkça sesin şiddeti de artar.
Genliği fazla olan sese şiddetli ses, genliği az olan sese ise zayıf ses denir.
7
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Şekildeki gibi bir uçları sabitlenen cetvellerin diğer uçlarından çekip
bırakılarak ses oluşturuluyor.
8
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Uçak otomobile göre daha büyük
genlikli yani şiddetli ses üretir.
Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
Genliği büyük olan ses dalgaları genliği küçük olan
ses dalgalarına göre uzaktan daha iyi duyulur.
9
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
• Sesleri duyup duymamamız, sesin işitme sağlığımıza zararlı olup
olmaması veya bir aracın gürültülü olup olmadığı çoğu zaman ses
şiddeti yerine, ses düzeyine bakarak belirlenir.
• Ses düzeyi ses şiddetinin bir ölçüsüdür.
• Ses düzeyi desibelmetre adı verilen araçla ölçülür.
• Ses düzeyinin birimi Desibel (dB)’dir.
10
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
• İnsan kulağı 0 dB ve üzerindeki sesleri işitebilir.
• Konuşma sesi düzeyi 30-60 dB’dir.
• Düzeyi 60 dB’den fazla olan sesler gürültü olarak isimlendirilir.
• Ses düzeyi 60-120 dB aralığında olan ortamlarda uzun süre kalındığında işitme sorunlarıyla
karşılaşılabilir.
• 120 dB ve üzerindeki sesler işitme sağlığına zarar verebilir.
11
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Bazı kaynakların Desibel Olarak Ses Düzeyleri
Yaprak hışırtısı
10 dB
Caddedeki yoğun trafik
70 dB
Fısıltıyla konuşma
20 dB
Kaya matkabı
130 dB
Sivrisinek vızıltısı
40 dB
Jet uçağının kalkışı
140 dB
12
FEN ve TEKNOLOJİ / SES
Enerji
Enerji
Genlik
Genlik
Ses şiddeti
Şiddetli ses
Ses şiddeti
Zayıf ses
13
Download