Slayt 1 - Coğrafya Bilim

advertisement
ÜLKENİN KİMLİĞİ
 Afrika’nın kuzey batısında, Afrika Sahrasının batısından Atlas







Okyanusuna kadar uzanan, çöllerle kaplı bir ülkedir.
Resmi adı MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİDİR.
Kuzeybatı Afrika ülkesidir.
Batısında Atlas Okyanusu, Güney batsında Senegal, güneydoğu ve
doğusunda Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, kuzeyinde ise Batı
Sahra vardır.
Adı, Berberi krallığı Mauretania’dan geldiği düşünülmektedir.
Başkenti ve en büyük kenti NOUAKCHOTT, Atlantik kıyısında
yer alır.
Kara sınırları toplamı 5074 km’dir. Sınır ülkeler;
Cezayir(463km.), Mali(2237km.),Senegal(813km.), Batı
Sahra(1561km). Kıyı uzunluğu 754km dir.
Yüzölçümü 1.030.700km2 kadardır.
Başkent Nouakchott dan bir görünüm
 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
 Batısı Atlas okyanusu ile örtülüdür.
 Topraklarının %70 çöldür.
 Kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda geniş bir düzlük
halinde uzanan ülke toprakları; dört büyük yayladan
meydana gelir.
 Adrar yaylası; batıda yer alır, en yüksek yer ancak
5000metreye ulaşır.
 Affolé Yaylası;doğu bölgesinde yer alır ve doğu bölgeleri
dahil genellikle düzlüktür.Yer yer kum tepelerine rastlanır.
 Assaba Yaylasa;Güneyde yer alır ve yarı çöldür.
 Dördüncü yaylası ise Tagant’dır.
 Kıyıları genellikle düz ve girintisiz çıkıntısızdır.
 İKLİMİ
 Ülkenin doğusu Sahra’nın bir bölümü ile kaplı olduğu için
çöl ikliminin etkisi görülür.
 Batısı ise genellikle Atlas Okyanusunun tesiri altındadır. Bu
yüzden kıyı bölgeleri ve Assaba Yaylası Ilıman Okyanusal
İklime sahiptir.
 Ülkenin genelinde arasında sıcaklık farkı çok yüksektir.
(GECE:0 ̊C GÜNDÜZ:38 ̊C )
 Ülkenin başkenti NOUAKCHOTT da ise Çöl ve Akdeniz
ikliminin karıştığı bir tür Çöl İklimi görülür.
 Akarsu varlığını Senegal ile sınırını oluşturan tek akarsuyu
Senegal Nehri oluşturur.
 Bitki örtüsü sıcak ve kuraklığa bağlı olarak çok zayıftır. Yarı
çöl olan bölgelerde cılız bitki ve çalılıklarla
örtülüdür.Tamamen çöl olan kuzey ve doğu bölgelerinde
seyrek akasya ve dikenlere rastlanır.
• 8-9 yy. Moritanya Berberileri İslam Dinini benimsemiştir.
• 11.yy. Daha ılımlı bir İslamı benimseyen Almoravid Krallığı
•
•
•
•
•
kurulmuştur.
1900-1912 Fransızlar’ın işgaline uğramıştır.
1920 Fransız sömürgesi olmuştur.
1960 Moritanya İslam Cumhuriyeti Bağımsızlığını
kazanmıştır.
1979 yılında işgal ettiği Sahra topraklarından çekildi.
1991 de çok partili sisteme geçildi.
 Nüfusu 1981’ de 1.630.000 kişi, 1993’ de 2.108.000 kişi, 2008’
de 3.364.940 kişidir.
 Toplam nüfusun %70’ lik büyük bir bölümünü
Moors(Berberiler) , %15 ’ini Hallophoolloren ve %15’ ini ise
Fulbe, Wolof ve Bombarlar gibi yerli kabileler teşkil eder.
 Moritanya’ da iki ana etnik grup vardır. Siyah Afrikalılar ve
Morlardır.
 Resmi dil Arapça’dır.Fransızca ikinci resmi dil olarak
kullanılmaktadır.Küçük bir azınlık da Berberice
konuşmaktadır.Ancak halkın çoğunluğu Arapça
konuşur.Arapçanın değişik Hassani lehçesi yaygındır.
FULA
MOORS(BERBERİLER)
 Nüfus daha çok başkent Nouakchatt ile Senegal Nehri arası






bölgelerde yoğunlaşır.
Coğrafi açıdan hem kuzey hem de alt Alt Sahra Afrikasına
bağlı olurken, kültür bakımından hem beyaz Ortadoğu’ya
hem de siyah Afrika’ya dahildir.
Bir yandan Arap Zirvesi üyesi, diğer yandan da Afrika
Birliği Teşkilatı üyesidir.
İnsanları kuvvetli bir hafıza ve iz sürme kabiliyetine sahiptir.
Hemen hemen tamamı Müslüman olan halkın büyük bölümü
Maliki mezhebindendir.
İslamiyet sosyal hayatta çok tesirli olup, halkın birlik ve
beraberliğini sağlamaktadır.
Halkın büyük bir bölümü göçebe olduğundan dolayı okuma
yazma oranı düşüktür(%20).
 Eğitim ve öğretim dili Arapça ve Fransızcadır.
 Ülkede 1250 ilkokul, meslek okulları da dahil olmak üzere 60





kadar ortaöğretim kurumu, 1 üniversite, 6 yüksek okul, 5
araştırma enstitüsü bulunmaktadır.
Dış üniversitelere öğrenci gönderilmektedir.
Başkenti ve en büyük şehri (775.758 kişi) Nouakchott’dur ve
Berberi dilinde “Rüzgarlar Diyarı” anlamına gelir.
İdare şekli İslam Cumhuriyetidir.Yedi idari bölgeye
ayrılmıştır.Devlet başkanı ve 70 üyeli Millet Meclisi beş
yıllığına seçilir.
Çok partili demokratik sisteme geçmiş olmasına rağmen,
seçimlere halen tek parti olan Moritanya Halk Partisiyle
girilmektedir.
Ülkede 1978den 2008’ e kadar geçen 30 yıllık süre içerisinde
15 ayrı darbe girişimi olmuştur.
 Nüfusun %87’si tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçinir.
 Darı ve sorgum en önemli ürünleridir.
 Tarım alanlarını güneyde Senegal ırmağı kıyısında dar bir
alan ve kuzeydoğuya yayılmış vadilerde yapılır.
 En çok üretilen ürünler; hurma, darı, tahıl, pirinç, yer fıstığı
ve çeşitli sebzelerdir.
 Hayvancılık çok önemlidir. En çok koyun yetiştirilir. 2001
verilerine göre 1 milyon 400bin baş sığır, 5,5 milyon koyun
vardır.
 Balıkçılık ülkenin en önemli uğraşıdır.754km’lik sahil şeridi,
balıkçılık alanlarının başında gelir.Sektörden geliri yaklaşık
yıllık 250 milyon dolardır. %90’lık kısmı ihraç edilir.
sorgum
 Yer altı kaynakları; demir, bakır, iridyum , titan, tugsten,




petrol, uranyum, fosfat, fyspum ve bakır madenleri
bakımından zengindir.
En önemli sanayi kuruluşları maden tesisleridir.Bunun
yanı sıra Moritanya’nın Atlas Okyanusu’na bakan kıyısının
Batı Sahra sınırına ulaştığı yerde bulnan Nawadhibu
şehrinde Cezayir’den alınan ham petrolün işlendiği bir
petrol rafinerisi, bir demir çelik fabrikası ve bir de şeker
fabrikası bulunur.Ayırıca balıkçılığın merkezi olarak
kabul edilen bu şehirde balık işleme tesisleri de bulunur.
Başkentte uluslararası trafiğe açık bir havaalanı
bulunur.Ülke genelinde 9 havalimanı daha bulunmaktadır.
Başkent ve sanayi şehri Nawadhibu’da ihracat ve ithalat
limanları bulunur. 100grostonun üstünde yük taşıyabilen120
gemisi vardır.
675km’lik demiryolu, 1700 km’si asfalt 7560km karayoluna
sahiptir.
 Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, Japonya, ve İngiltere ile




iyi ticari ilişkileri vardır.
Ülkede ticaret, ithalat ihracattan fazladır. 2006 verilerine
göre ihracat 1,39 milyar dolar, ithalat 1,47 milyar dolardır.
İthalat malları; Makine ve teçhizat, petrol ürünleri, sermaye
malları, gıda, tüketim mallarıdır.
2007 yılında ihracat ortakları; Çin%30, Fransa%9.5,
İtalya%8,5, İspanya%8.5, Japonya%5,5, Hollanda%5,3,
Belçika%5, Fildişi Sahilleri%4,7
İthalat ortakları; Fransa %16,5, Çin%8,1, İspanya%6,7,
ABD%6,1, Belçika%5,8,Brezilya%5,7
 TÜRKİYE MORİTANYA İLİŞKİLERİ
 İki ülke arasında siyasi bir sorun bulunmamakla birlikte mütevazı
ilişkiler gelişmektedir.
 İki ülkenin uzaklığı, Moritanya’nın bağımsızlığından bu yana kısa bir
geçmişe dayanması, büyükelçiliğimizin bulunmaması, kopukluk,
haberleşme, bakan değişikleri nedeniyle temaslar sınırlı kalmıştır.
 İhracatta yer alan başlıca mallar; Demir ve çelik, metal dışı mineral
mamuller, hububat ve mamulleri, sanayi kollarında kullanılan makine
ve teçhizat, kahve, kakao, mumlar, işlenmiş sıvı ve katı yağlar gibi….
 İthalatta yer alan başlıca mallar; Balıklar, metal cevherleri, yem
mamulleri,ham deriler, hazır deriler…
 "Richat Yapısı" denilen 50 kilometre çapındaki dairesel
yapının, önceleri meteor taşının düşmesi sonucu oluştuğu
düşünülse de coğrafyacılar tarafından jeolojik zamanda su ve
rüzgar erozyonundan oluştuğu belirlenmiş.
 İlginç yapının yan kısımları, tortul kayaçlardan oluşurken,
ortasındaki dairesel yapılar ise 600 milyon yıllık bazalt ve
volkanik taşlardan oluşuyor. Ancak yapının neden dairesel
bir şekil aldığı ise gizemini koruyor.
Download