sindirim sistemi

advertisement
SİNDİRİM SİSTEMİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Across
Down
2. Bir tür sindirim sistemi hastalığı
5. Karbonhidratların sindirimi nerede başlar?
6. sindirilmeden doğrudan kana geçen
besinlere verilen ad
7. besinlerin ağızdan yemek borusuna
iletilmesini sağlar.
8. Yağların ince bağırsaktan emilimine
yardımcı olur.
11. Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara
ayrılmasına verilen ad
12. Kimyasal sindirimin gerçekleşmediği bir
yapı
1. Yutak ile mide arasında yer alan sindirim
sistemi organımız
3. Besin içeriklerinin en uzun süre kaldıkları
sindirim organı
4. Sindirim sistemine yardımcı bir organ
7. Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik
asit ve enzimler besinlerden hangi besinin
sindiriminde rol oynar?
9. Atık maddeler sindirimin sisteminin hangi
bölümüne gönderilir
10. Proteinlerin sindiriminin başladığı yer
Download