İKÇÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D.

advertisement
İKÇÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ A.D. HASTA ONAM FORMU
Planlanan tedavi ve işlemler sırasında bir takım riskler ve komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu
riskler; tedavi süresince ağrı ve rahatsızlık hissi, şişlik, enfeksiyon, kanama, yandaki dişte ve yumuşak
dokuda yaralanma, temporomandibuler eklem bozukluğu, geçici veya kalıcı hissizlik ve alerjik
reaksiyonlardır.
Hastada mevcut olan bir sistemik hastalık, bir hastalığa bağlı olarak kullandığı herhangi bir ilacın
yapılacak olan tedaviyi engellemesi ya da olumsuz olarak etkilemesi söz konusuysa, ilgili hastalık ve/veya
ilaç kullanımı ile ilgili tedavi öncesi doktorunuzdan konsültasyon istenebilir.
Hastanın diş tedavisi sürerken, ilk muayenede belirlenen tedavi planından farklı veya ek tedavi
gereksinimleri ortaya çıkabilir. Değişiklikler söz konusu olduğunda tarafımızdan bilgilendirileceksiniz.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde diş hekimliği öğrencilerinin eğitimi
yapılmaktadır. Bu eğitim süresince stajyer diş hekimleri hastaların rutin tedavilerini asistan ve öğretim
üyeleri denetiminde gerçekleştirmektedir.
Diş hekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi için, hastanın klinik fotoğraflarının teşhis, bilimsel, eğitimsel
veya araştırma amaçlı kullanımı gerekebilir.
Her aşamada elde edilen bilgiler sizinle paylaşılacak ve bilgilendirileceksiniz.
ONAY
Hastanın tüm ağzı (Dişleri ve dişetleri) detaylı klinik muayenesi diş hekimi tarafından yapıldı. Diş hekimi
ağız/diş hastalığının ne olduğunu, tedavinin neden gerektiğini, içerdiği riskleri, oluşabilecek problemleri,
alternatif yöntemleri, tedavi sonrasında oluşabilecek değişiklikleri, başarı olasılığı ve iyileşme sürecinde
yaşanabilecek olayları açıkladı.
Diş hekiminin teşhis/tedavi esnasında gerekirse;
 Diğer hekimlerden konsültasyon istenebileceğini ve tedavi sürecine katılabileceği,
 Stajyer diş hekimlerinin asistan ve öğretim üyeleri denetiminde tedavi sürecinde yer alacağı,
 Kimlik bilgileri gizli tutularak klinik fotoğraflarının çekilebileceği ve teşhis, bilimsel, eğitimsel veya
araştırma amaçlı kullanılabileceği,
 Teşhis yöntemi/girişim/tedavi sırasında bu işlemlerin bir parçası olarak lokal anestezi,
uygulanabileceği,
Tarafıma açıklandı.
Bu onam formunun tamamını okudum ve yukarıda yazılmış olan tedavi seçenekleri ve bunların avantaj ve
dezavantajları hakkında bilgilendirildim. Restoratif Diş Tedavisi kliniğinde öğretim üyelerinin yetkisi,
gözlemi ve yönetimi altında tedavi ve işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veriyorum.
Adı-Soyadı
İmza
Tarih/Saat
Hasta / Hastanın Yasal Temsilcisi (*)
– yakınlık derecesi
Bilgilendirmeyi yapan Hekim
Tercüman (kullanılması halinde)
* Yasal Temsilci: Vasiyet altındakiler için vasi, reşit olmayanlar için anne – baba, bunların bulunmadığı
durumlarda 1. Derece kanuni mirasçılardır. (Hasta yakınının isminin yanında yakınlık derecesini belirtiniz)
[Buraya yazın]
Doküman No: FR 57 - Yürürlüğe Gir. Tar: 01.01.2014- Revizyon Tarihi: 01.01.2014 - Revizyon No: 00 - Sayfa No: 1 / 1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards