Öneri Alan Formu - MTA Genel Müdürlüğü

advertisement
TÜRKİYE JEOLOJİK MİRASI ARAŞTIRMA PROJESİ (TÜJEMAP)
ÖNERİ ALAN FORMU
Önerilen Yer / Tarih
İl / İlçe / Köy
Koordinatlar (UTM)
X: _ _ _ _ _ _
Y: _ _ _ _ _ _ _
Pafta No
 Estetik Güzellik
 Bilimsel Önemi
 Eğitimsel Önemi
Jeolojik Miras Kriteri
 Nadirlik
 Turizm Potansiyeli
 Yerel Etkisi
 Milli Park
 Tabiat Parkı
 Tabiat Anıtı
 Sit Alanı
Mevcut Koruma Statüsü
 Özel Çevre Koruma Alanı
 Doğal Rezerv
 Diğer
Öneri Alanın Genel Jeolojik
Özellikleri
Öneren(ler)
Ad:
Soyad:
Mesleği:
Kurumu:
Tel:
Email:
Ekler
Fotoğraf
Yer Bulduru
Harita
 Öneri Alan Formunun değerlendirilebilmesi için formdaki tüm maddelerin dikkatli bir
şekilde doldurulması, ekler bölümünde yer alan fotoğraf, yer bulduru ve harita gibi
görsel içeriklerin temin edilmesi gerekmektedir.
 Doldurulan
öneri
gerekmektedir.
formlarının
[email protected]
adresine
gönderilmesi
Download