Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 18:00 Yrd.Doç.Dr. Veli

advertisement
BAHAR 2016-2017
ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI ÇERKEZKÖY OSB
Salı
Doç.Dr. Emrah İ. ÇEVİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim
Sistemleri
Doç.Dr. Emrah İ. ÇEVİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim
Sistemleri
Doç.Dr. Emrah İ. ÇEVİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim
Sistemleri
21:00
Doç.Dr.D.Çağrı YILDIRIM
CIYL 575 Ekonomik Krizler ve İstihdam İlişkisi
22:00
Doç.Dr.D.Çağrı YILDIRIM
CIYL 575 Ekonomik Krizler ve İstihdam İlişkisi
23:00
Doç.Dr.D.Çağrı YILDIRIM
CIYL 575 Ekonomik Krizler ve İstihdam İlişkisi
Doç.Dr. Gökhan
UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel
Ekonomi
Doç.Dr. Gökhan
UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel
Ekonomi
Doç.Dr. Gökhan
UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel
Ekonomi
18:00
19:00
20:00
Pazartesi
Yrd.Doç.Dr. Veli
SIRIM
CIYL 535 İktisat
Sosyolojisi
Yrd.Doç.Dr. Veli
SIRIM
CIYL 535 İktisat
Sosyolojisi
Yrd.Doç.Dr. Veli
SIRIM
CIYL 535 İktisat
Sosyolojisi
Perşembe
Cuma
BAHAR 2016-2017
ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI ÇORLU (Güz-2016 Girişli Öğrenciler)
Pazartesi
Salı
18:00
Çarşamba
Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel Ekonomi
Perşembe
Prof.Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU
CIYL 579 Pazarlama
Araştırmaları
Cuma
Prof.Dr. Rasim
YILMAZ
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
19:00
Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel Ekonomi
Prof.Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU
CIYL 579 Pazarlama
Araştırmaları
Prof.Dr. Rasim
YILMAZ
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
20:00
Doç.Dr. Gökhan UNAKITAN
CIYL 581 Yönetimsel Ekonomi
Prof.Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU
CIYL 579 Pazarlama
Araştırmaları
Prof.Dr. Rasim
YILMAZ
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
21:00
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim Sistemleri
22:00
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim Sistemleri
23:00
Yrd.Doç.Dr. Harun HURMA
CIYL 580 Çevre Yönetim Sistemleri
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 577 Finansal Analiz ve
Yönetim
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 577 Finansal Analiz ve
Yönetim
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 577 Finansal Analiz ve
Yönetim
BAHAR 2016-2017
ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI ÇORLU (Yeni Bahar-2017 Girişli Öğrenciler)
Pazartesi
18:00
Salı
Prof.Dr. Murat ÇETİN
CIYL 574 Teknoloji Yönetimi ve
Politikası
19:00
Prof.Dr. Murat ÇETİN
CIYL 574 Teknoloji Yönetimi ve
Politikası
20:00
Prof.Dr. Murat ÇETİN
CIYL 574 Teknoloji Yönetimi ve
Politikası
21:00
22:00
23:00
Yrd.Doç.Dr. Davuthan
GÜNAYDIN
İşgücü Piyasası ve İstihdam
Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Davuthan
GÜNAYDIN
İşgücü Piyasası ve İstihdam
Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Davuthan
GÜNAYDIN
İşgücü Piyasası ve İstihdam
Politikaları
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Ayhan
GÖRMÜŞ
CIYL 562 İnsan Kaynakları
Yönetiminde Performans
Değerleme
Yrd.Doç.Dr. Ayhan
GÖRMÜŞ
CIYL 562 İnsan Kaynakları
Yönetiminde Performans
Değerleme
Yrd.Doç.Dr. Ayhan
GÖRMÜŞ
CIYL 562 İnsan Kaynakları
Yönetiminde Performans
Değerleme
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 578 İşletmelerde
Bilanço ve Gelir Tablosu
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 578 İşletmelerde
Bilanço ve Gelir Tablosu
Yrd.Doç.Dr. Ali GÜREL
CIYL 578 İşletmelerde
Bilanço ve Gelir Tablosu
Prof.Dr. Ömer
AZABAĞAOĞLU
ISYL 506 Pazarlama
Yönetimi
Prof.Dr. Ömer
AZABAĞAOĞLU
ISYL 506 Pazarlama
Yönetimi
Prof.Dr. Ömer
AZABAĞAOĞLU
ISYL 506 Pazarlama
Yönetimi
Cuma
BAHAR 2016-2017
ÇALIŞMA İKTİSADI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEKİRDAĞ MERKEZ
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Pazartesi
Prof.Dr. Alpay
HEKİMLER
CIYL 566 İş ve
Sosyal Güvenlik
Alanında Güncel
Gelişmeler
Prof.Dr. Alpay
HEKİMLER
CIYL 566 İş ve
Sosyal Güvenlik
Alanında Güncel
Gelişmeler
Prof.Dr. Alpay
HEKİMLER
CIYL 566 İş ve
Sosyal Güvenlik
Alanında Güncel
Gelişmeler
Salı
Yrd.Doç.Dr. Büşra KARATAŞER
Dünya Ekonomisinde Güncel
Gelişmeler
Çarşamba
Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK
CIYL 568 Uluslararası
Finansman
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. E. Üstün GEYİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Büşra KARATAŞER
Dünya Ekonomisinde Güncel
Gelişmeler
Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK
CIYL 568 Uluslararası
Finansman
Yrd.Doç.Dr. E. Üstün GEYİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Büşra KARATAŞER
Dünya Ekonomisinde Güncel
Gelişmeler
Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK
CIYL 568 Uluslararası
Finansman
Yrd.Doç.Dr. E. Üstün GEYİK
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Doç.Dr. Çiğdem
VATANSEVER
CIYL 514 Kariyer Yönetimi
Doç.Dr. Çiğdem
VATANSEVER
CIYL 514 Kariyer Yönetimi
Doç.Dr. Çiğdem
VATANSEVER
CIYL 514 Kariyer Yönetimi
Cuma
Download